El Parc i l'entorn

Ubicació i entorn


 
El Parc de Recerca UAB es troba en un entorn privilegiat per a la potenciació de la recerca d’alt nivell científic i tecnològic. El campus de la Universitat ha esdevingut un dels principals pols de recerca de l’Estat espanyol, acollint 13 facultats i escoles superiors, 30 centres i instituts de recerca i 154 grups de recerca reconeguts per la Generalitat de Catalunya. 

Aquest gran potencial científic ha comportat que al seu voltant s’hagin ubicat instal·lacions de recerca de gran envergadura. És el cas del Laboratori de Llum Sincrotró ALBA, considerada la infraestructura científica més important d’Espanya; i la Instal·lació de Biologia Estructural i Proteòmica, una nova ICTS, connectada al sincrotró.
 
D’altra banda, en les proximitats del PRUAB, hi ha dos punts neuràlgics en la generació d’innovació empresarial, com són el Parc Tecnològic del Vallès, plenament consolidat després de 20 anys de trajectòria, i el Parc de l’Alba. 
 
Aquest important conjunt de centres, instal·lacions i empreses es veu afavorit per una eficaç xarxa d’accessos, potenciats per l’eix B-30, una important via de connexió amb les principals autopistes de Barcelona i de Catalunya cridat a ser el cor econòmic del coneixement de Catalunya, on s’ubiquen grans empreses nacionals i internacionals amb un alt valor afegit en els àmbits de la tecnologia, la innovació i el coneixement.