Organització

Patronat


President
Francisco Javier Lafuente, rector de la UAB.

Vicepresidents
Rosa Menéndez López, presidenta del CSIC.
Josep Usall i Rodié, director general de l'IRTA.

Secretari
Jaume Tintoré Balasch, gerent de la UAB.

Vicesecretari no patró
Pedro Alcántara-García, lletrat del Gabinet Jurídic de la UAB.

Patrons
Lluís Calvo Calvo, coordinador institucional del CSIC.
Armand Sánchez Bonastre, vicerector de Recerca i Transferència de la UAB.
Rosa Maria Sebastián Pérez, vicerectora d'Innovació i de Projectes Estratègics de la UAB.
Rosina López-Alonso Fandiño, vicepresidenta d'Organització i Relacions Institucionals del CSIC.
Carme Miralles Guasch, patró representant de la UAB.
Virginia Luzón Fernández, patró representant de la UAB.
Gabriel Masfurroll Lacambra, patró representant de la UAB.
Francesc Gòdia Casablancas, patró representant de la UAB.
Xavier Ramos Morilla, patró representant de la UAB.
Anabel Galán Mañas, patró representant de la UAB.
Joan Manuel Albacete Sancho, patró representant de l'IRTA.
Xavier Obradors Berenguer, patró representant del CSIC.
José María Martínez, patró representant de Banco Santander.
Pere Vallès Fontanals, patró representant del Consell de Representació Empresarial.
Narcís Bosch i Andreu, Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya.
Leónidas Torrecilla Gumbau, Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya.