Organització


President
Margarita Arboix, rectora de la UAB

Vicepresidents
Rosa Menéndez López, presidenta del CSIC
Josep Maria Monfort, director general de l'IRTA

Secretari
Jaume Tintoré, gerent de la UAB

Vicesecretària
Maria Rosa Català Fernández, directora jurídica i de recursos humans de la FUAB

Patrons
Lluís Calvo, delegat del CSIC a Catalunya
Armand Sánchez, vicerector de Recerca i Transferència de la UAB
Javier Lafuente, vicerector d'Innovació i de Projectes Estratègics de la UAB
Victor Ramón Velasco Rodríguez, vicepresident d'Organització del CSIC
Jordi Marquet, patró representant de la UAB
Carles Gispert, patró representant de la UAB
Gabriel Masfurroll, patró representant de la UAB
Francesc Gòdia, patró representant de la UAB
Carlos Sánchez, patró representant de la UAB
Carlos Guallarte, patró representant de la UAB
Agustí Fonts, patró representant de l'IRTA
Xavier Obradors, patró representant del CSIC
Luis J. Herrero, patró representant de Banco Santander
Pere Vallès, patró representant del Consell de Representació Empresarial