Tecnologies de la informació i la comunicacióAl Campus de la UAB s’hi ubiquen centres líders en recerca en Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Per exemple, en visió per computador, electrònica impresa o Intel·ligència Artificial. 

 • Interactive and Augmented Modelling.
 • Document Analysis.
 • Advanced Driver Assistance Systems.
 • Image Sequence Evaluation.
 • Machine vision.
 • Robot Vision.
 • Color in Context.
 • Medical imaging.
 • Object recognition.

 • Micro-nano-bio sistemes.
 • Dispositius i Sistemes de Potència.
 • Transductors per a la detecció química i bioquímica.
 • Circuits i Sistemes Electrònics.
 • Nanoelectrònica Computacional.
 • Antenes.
 • Comunicacions d’alta velocitat.

 • Combinatòria i codificació algebraica.
 • Compressió.
 • Criptografia i seguretat computacional.

 • Sistemes distribuïts i Internet.
 • Sistemes paral·lels i distribuïts.

 • Tecnologies de l'acord.
 • Institucions electròniques.
 • Optimització.
 • Autosistemes.
 • Robots autònomsRaonament basat en casos.
 • Privadesa de dades.
 • Integració de la resolució de problemes i l'aprenentatge.
 • Aprenentatge automàtic per a la música.
 • Aprenentatge automàtic per a la salut.
 • Models gràfics probabilístics.
 • Raonament.
 • Satisfacció de la restricció.
 • Sistemes experts.
 • Disseny incremental d'especificacions formals.

 • Disseny, accessibilitat i recepció.
 • Modelització, Disseny i Desenvolupament Virtual, Videojocs.
 • Interactivitat i plataformes multimèdia.
 • Tecnologies de la parla.
 • Tecnologies informàtiques i electrònica impresa.
 • Sistemes emblebbed.
 • Desenvolupament d'aplicacions.