Programes d'emprenedoria


El Parc de Recerca UAB organitzem diferents programes de formació per fomentar l’emprenedoria entre el personal investigador de l’Esfera UABCEI.

 

Programa de Generació d'Idees

Programa que combina la formació teòrica i pràctica per tal que el personal investigador conegui com transferir la seva tecnologia a la societat a partir d’una idea basada en la recerca. 

Més informació

Programa Explorer Sant Cugat PRUAB

Programa, organitzat pel Parc de Recerca UAB i promogut pel Banc Santander, que brinda formació, suport i mentoring a joves emprenedors i emprenedores per al desenvolupament de les seves iniciatives.

Més informació

Programa Valida la teva Recerca

Programa formatiu per validar la recerca del personal investigador perquè trobi la millor aplicació per arribar al mercat. Sessions de formació i mentoring personalitzat.

Més informació

Programa AI4ALL

Programa de formació sobre intel·ligència artificial aplicada a la indústria. Dirigit a l'estudiantat, el personal investigador i doctorand que vulguin emprendre en aquest sector.

Més informació

De la Ciència al Mercat

Programa de promoció de l'emprenedoria d’estudiants i titulats de màster i doctorat amb ganes de posar en valor la seva tesi o tesina. 120 hores de formació presencial sobre transferència de tecnologia i coneixement i creació d’empreses.

Més informació

NEXUS Innovation Program

Programa sobre transferència de tecnologia i creació d’empreses del sector agroalimantari, organitzat conjunatment entre el Parc de Recerca UAB i el Grup de Tècniques de Separació de la UAB.

Més informació