Nexus Innovation Program

Less water, less energy, more food

El Parc de Recerca UAB i el Grup de Tècniques de Separació de la UAB, amb el suport del projecte Nexus-Driven Open Labs for competitive and inclusive growth in the Mediterranean (NEX-LAB), organitzen aquest programa formatiu presencial que té l'objectiu d'impulsar la transferència tecnològica al sector agroalimentari per tal de màximitzar l'eficiència dels recursos hídrics i energètics per a la producció d’aliments.

El programa, que és gratuït, està dirigit a personal acadèmic, que busqui validar la seva recerca i convertir-la en una startup, persones emprenedores amb empreses de nova creació i pimes nacionals amb idees de negoci innovadores.

L’aforament del programa és limitat a set projectes o empreses, aplicables al mercat, escalables i amb un model de negoci clar, les quals s’escolliran a partir d’un procés de selecció dut a terme pels organitzadors.

INSCRIPCIÓ

Idioma: La formació serà principalment en català i castellà. Puntualment hi podrà haver alguna sessió en anglès.
Modalitat: La formació serà presencial i el mentoring pot ser presencial o virtual, segons les necessitats del projecte i el mentor. 
Localització: Edifici Eureka, Parc de Recerca UAB, Campus UAB.

Formació

Els dimecres i divendres des del 7 al 28 de juliol del 2023

Sessions de formació en innovació, metodologies per al desenvolupament del projecte, lideratge, protecció del coneixement, màrqueting, finançament i aspectes legals.

Mentoria

Del 17 de juliol al 26 d'octubre del 2023

Cada projecte tindrà un tutor expert assignat que els donarà suport per poder validar el seu projecte, consolidar-lo i trobar el millor encaix en el mercat.