Projecte ClearFarm

Projecte ClearFarm

Plataforma codissenyada per al monitoratge del benestar animal en porcs i vaques lleteres

Descripció
El benestar animal s'ha convertit en un aspecte fonamental de la producció ramadera. Les eines actuals d'avaluació del benestar animal es basen en registres puntuals i en la complicada integració de diversos indicadors amb diferents unitats. A més, les eines existents per avaluar el benestar dels animals de granja consumeixen temps i són costoses. La tecnologia de ramaderia de precisió (PLF, en anglès) permet monitoritzar i optimitzar els processos agrícoles. Els sistemes PLF generen grans volums de dades a la granja que poden usar-se per monitoritzar el benestar en porcs i bestiar lleter.

ClearFarm proposa utilitzar la tecnologia PLF per integrar dades basades en animals, a través d'un enfocament de cadena de blocs, permetent així un millor benestar animal en tota la cadena de producció. Això contribuirà a millorar la producció sostenible de bestiar porcí i lleter, els dos sistemes de producció ramadera amb les majors quotes a Europa.
 
Participants
El projecte està coordinat per la Universitat Autònoma de Barcelona, i hi participen: la Universidad de Murcia, ELPOZO Alimentación S.A i Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches (de l'Estat espanyol), Syntesa Partners and Associates A/S, Skov As Glyngore – Dol Sensors, Aarhus Universitet (de Dinamarca), CONNECTERRA BV, Eshuis BV i Wageningen University (dels Països Baixos), Università degli Studi di Milano (d'Itàlia), Lluonnonvarakeskus i Hämeenlinnan Osuusmeijeri (de Finlàndia) i Cattle Watch Ltd (d'Israel).
 
Activitats
ClearFarm té com a objectiu el disseny conjunt, el desenvolupament i la validació d'una plataforma de programari impulsada per un algoritme que integra dades de PLF per proporcionar informació sobre el benestar dels animals. Això ajudarà a les parts interessades de la cadena de producció i als consumidors en la seva presa de decisions dins de les cadenes de valor de bestiar porcí i lleter.

Període
2019 - 2022

Finançament
El projecte està finançat amb 6 milions d'euros pel programa Horitzó 2020 de la Comissió Europea.