Projecte PLASTICHEAL

Eines innovadores per estudiar l'impacte dels micro i nanoplàstics sobre la salut

Descripció

Els humans estem exposats a micro i nanoplàstics (MNPL) a causa de la seva omnipresència en el medi ambient, però encara hi ha molt poca informació sobre l'impacte potencial d'aquesta exposició per a la salut. Per aquesta raó, el marc regulador actual no pot garantir que els MNPL incidentals presents en l'aire, els aliments i les begudes es trobin en nivells segurs per a la població.

En aquest context, el projecte europeu PLASTICHEAL, coordinat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), té com a objectiu proporcionar als reguladors noves metodologies i evidències, combinant l'ús de recerca avançada i mètodes fiables per establir les bases de coneixement per a una adequada avaluació del risc dels MNPL.

 
Participants
El projecte està coordinat per la Universitat Autònoma de Barcelona i hi participen 10 universitats i centres de recerca de 7 països de la UE: la Universitat de Wageningen (Països Baixos), l'Institut Finlandès de Salut Laboral (de Finlàndia), la Universitat Tècnica de Dinamarca (de Dinamarca), la Comissió Francesa d'Energies Alternatives i Energia Atòmica i l'Institut Nacional de Salut i Investigació Mèdica (de França); la Fundació per a la Formació i la Recerca en Salut de la Regió de Múrcia, l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP, com a tercera part vinculada a la UAB) i el Centre Tecnològic de Plàstics (d'Espanya), la Universitat de Manchester (del Regne Unit), el Centre Helmholtz d'Investigació Ambiental i la Universitat de Leipzig (d'Alemanya).
 
Activitats

El projecte generarà estimacions de l’exposició humana després de la identificació, mesura i caracterització d’MNPL presents en l’aire, l’aigua i els aliments, així com en mostres biològiques humanes de grups de població amb potencials alts nivells d'exposició a MNPL.

A continuació s'aplicaran una varietat de models i metodologies experimentals complementàries per analitzar diversos efectes potencials induïts per MNPL. S’aplicaran models in vitro, in vivo, ex vivo i in silico per desenvolupar una toxicologia predictiva dels MNPL: la combinació de mètodes analítics i computacionals avançats permetrà no només desxifrar respostes cel·lulars o identificar seqüències crítiques rellevants per a trets o condicions clau, sinó també determinar un conjunt de característiques de gran valor per predir-ne la toxicitat.

Les dades generades seran processades mitjançant mètodes d'anàlisi integradors per obtenir informació sobre el mecanisme dels MNPL i per identificar esdeveniments clau amb potencial de consolidar-se com a nous biomarcadors dels seus efectes a llarg termini.

 

Període

2021 - 2025

Finançament
El projecte està finançat amb 6 milions d’euros pel Programa Horitzó 2020 de la Unió Europea.