Projecte FEDER

Projecte FEDER OTRI

Ecosistema innovador i emprenedor UAB
 

Descripció
El projecte presenta un recull d’actuacions establertes en el Pla Estratègic per a l’Impuls de les activitats de transferència de coneixement de la UAB 2016-2020, elaborat pel nou equip de govern de la universitat (Juny 2016). Es tracta d'una eina per a la millora de la transferència de coneixement a la UAB i per incrementar-ne el seu impacte, econòmic i social.

El projecte té l'objectiu de fomentar la transferència i la capacitat d’absorció del teixit productiu del territori, valoritzar els resultats de la recerca de la UAB i la seva translació al mercat, crear empreses de base tecnològica, i fomentar les petites i mitjanes empreses innovadores.
 
Participants
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i Parc de Recerca UAB (PRUAB).
 
Activitats
Aquest projecte inclou diferents actuacions per millorar l'organització i la gestió de la transferència, com la implementació d'un nou sistema informàtic de gestió de la recerca i la transferència; millorar la valorització dels resultats de recerca, a través de la convocatòries específiques, la creació d'empreses de base tecnològica; promocionar el teixit productiu i social innovador, mitjançant les Comunitats orientades a reptes estratègics (COREs), la creació d'una xarxa de fabs living labs i la plataforma Hub b30; i finalment, la sensibilització i visibilitat, a través d'una pla de comunicació responsable.

Període
2018 - 2021

Finançament
El projecte té un pressupost de 4'5 milions d’euros, dels quals ha rebut 2.271.288,02 d'euros de finançament provinents del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), per a la realització de projectes de les unitats de valorització i transferència de coneixement de les universitats de Catalunya adreçats a millorar sensiblement la interacció amb el sector productiu, en el marc de la convocatòria publicada per Resolució EMC/2970/2016, de 27 de desembre.