Beneficiaris de la Fundació

Beneficiaris de la Fundació

Són beneficiaris de la Fundació, les empreses i els agents emprenedors, institucions i ens públics i privats, agents econòmics, científics i tècnics i de desenvolupament i de formació i innovació científics i tecnològics, en particular, tots els elements singulars que composen o composaran, en el present i en el futur, el Parc de Recerca UAB (empreses, instituts, centres i serveis cientifíc-tècnics), així com la societat en general, la qual es beneficia de les activitats de recerca i innovació que es promouen a través de la Fundació.

Podeu accedir als serveis que presta el Parc de Recerca UAB als beneficiaris a través del següent enllaç.