Informació econòmica

Informació econòmica


Des de la seva creació, el Parc de Recerca UAB s'ha finançat a través de quatre vies. Per una banda, el Parc obté fons per la prestació de serveis, que bàsicament són d’arrendaments i gestió d’espais, de foment de l’emprenedoria, de transferència internacional, de generació de convenis amb empreses i serveis de gestió i finançament de projectes. Per altra banda, també es finança amb subvencions i projectes de convocatòries competitives, a través de les aportacions dels patrons i a través de patrocinis d'empreses.

En aquest apartat, podeu descarregar-vos els comptes anuals del Parc corresponents als diferents exercicis fins l'any 2014, juntament amb l'Informe d'auditoria de comptes anuals abreujats.
 
Comptes anuals i informe d'auditoria 2021
Comptes anuals i informe d'auditoria 2020
Comptes Anuals i informe d'auditoria 2019
Comptes Anuals i informe d'auditoria 2018
Comptes Anuals i informe d'auditoria 2017
Comptes Anuals i informe d'auditoria 2016
Comptes Anuals i informe d'auditoria 2015
Comptes Anuals i informe d'auditoria 2014