Sala de premsa Premsa i mitjans

Guia d'experts i d'expertes de la UAB

Guia d'experts i d'expertes de la UAB per als mitjans de comunicació

Aquesta guia aplega personal investigador de diferents àrees de coneixement que ofereix la seva expertesa als mitjans de comunicació. Si necessiteu ajut per trobar un expert en un tema concret o per contactar amb algun dels nostres professors i professores, poseu-vos en contacte amb la Unitat de Comunicació, en el telèfon 935868228 o per correu electrònic.

Si sou PDI de la UAB i desitjeu aparèixer en aquesta guia, ompliu si us plau el següent formulari.

Cerca un expert

 

Vanessa Abad

Vanessa Abad Cuñado

Enginyera química per la Universitat Autònoma de Barcelona, MBA i màster en Gestió i Auditoria Ambiental per la Universitat Politècnica de Catalunya. Professional amb més de 17 anys d'experiència en el sector del tractament de residus municipals al sector privat i públic. Experta en la gestió de l'explotació de plantes de tractament de residus municipals amb les tecnologies de digestió anaeròbica i de compostatge. Actualment realitzant un doctorat industrial amb la Universitat Autònoma de Barcelona sobre l'optimització de la producció de biogàs en una instal·lació de tractament de la fracció orgánica dels residus municipals. Codigestió, balanços de matèria i energia.

 

Paraules clau: enginyeria química, residus municipals, FORM (fracció orgànica del residu municipal), medi ambient, codigestió, digestió anaeròbia, biogàs, compostatge, energia

Centre d'Accessibilitat i Intel·ligència Ambiental de Catalunya (CAIAC)

Enginyeria Química

Professora associada laboral

 

Informació de contacte Vanessa Abad Cuñado

Portal de Recerca de la UAB Vanessa Abad Cuñado

 

Aureli Alabert

Aureli Alabert Romero

Investigador principal del Grup de Recerca en Aplicacions i Models Matemàtics, i director del Servei de Consultoria Matemàtica de la UAB. Treballa en aplicacions de les matemàtiques a diferents sectors industrials, a l'administració pública, i a altres àmbits de recerca. Les seves especialitats són l'optimització sota incertesa, l'anàlisi de dades, i la presa de decisions. Coordina el màster internacional Mathematical Modelling in Engineering: Theory, Numerics, Applications.

 

Paraules clau: optimització, càlcul de probabilitats, simulació, computació científica

Departament de Matemàtiques

Estadística i Investigació Operativa

Titular d'universitat numerari

 

Informació de contacte Aureli Alabert Romero

Portal de Recerca de la UAB Aureli Alabert Romero

 

Expert/a sense fotografia

Alberto Allepuz Palau

La seva línia d'investigació està centrada en el camp de l'epidemiologia veterinària. Treballa en temes relacionats amb la vigilància epidemiològica i el control de malalties. Els seus interessos actuals a mitjà i llarg termini estan centrats a contribuir a la prevenció, control i eradicació de les malalties mitjançant l'aplicació de mètodes epidemiològics i enfocaments multidisciplinars.

 

Paraules clau: epidemiologia, anàlisi espacial, avaluació de riscos, vigilància, bioseguretat

Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals

Sanitat Animal

Professor agregat laboral

 

Informació de contacte Alberto Allepuz Palau

Portal de Recerca de la UAB Alberto Allepuz Palau

 

Raul Andero

Raul Andero Gali

El seu laboratori estudia com l'estrès canvia els mecanismes moleculars relacionats amb les memòries de la por en el cervell de ratolins i humans. A més, investiga les diferències en mascles i femelles d'aquests circuits de memòria. El doctor Andero pensa que entendre aquests mecanismes ens ajudaria a traslladar aquests coneixements a humans per al tractament d'enfermetats com l'ansietat i trastorns de la por com el trastorn d'estrès posttraumàtic, trastorn de pànic i fòbies específiques.

 

Paraules clau: memòria, estrès, por, enfermetat, ratolí, humà, ansietat, estrès posttraumàtic, trastorn de pànic, fòbies específiques, diferències sexuals

Institut de Neurociències (INc)

-

Investigador Ramon i Cajal

 

Informació de contacte Raul Andero Gali

Portal de Recerca de la UAB Raul Andero Gali

 

Eva Anduiza Perea

Eva Anduiza Perea

És politòloga, experta en l'àmbit del comportament polític. Ha treballat diferents dimensions de la participació política dels ciutadans en les democràcies occidentals, com ara les causes i conseqüències del vot, la protesta política, o l'ús polític dels mitjans digitals. També s'ha interessat per les conseqüències de la crisi econòmica sobre les actituds polítiques i en particular sobre el populisme i el coneixement polític. Des del punt de vista metodològic treballa fonamentalment amb dades observacionals d'enquestes i amb dissenys experimentals. Actualment desenvolupa un projecte d'investigació sobre actituds cap a la igualtat de gènere i el feminisme.

 

Paraules clau: eleccions, democràcia, populisme, participació

Departament de Ciència Política i de Dret Públic

Àrea de Ciència Política i de l'Administració

Catedràtica d'Universitat Numerària

 

Informació de contacte Eva Anduiza Perea

Portal de Recerca de la UAB Eva Anduiza Perea

 

Borja Antela

Borja Antela

Especialista en Història de Grècia antiga, ha treballat sobre tot qüestions al voltant d'Alexandre el Gran, la història i cultura de l'antiga Macedònia Argèada, i el món hel·lenístic. També ha desenvolupat diversos estudis sobre el final de la República romana (Atenes Mitridàtica, Sertori, Sul·la, ...). Te un interés especial en la història de la cultura, i ha publicat diversos estudis sobre historiografia antiga i moderna en relació amb l'Antiguitat, així com treballs sobre gènere i món antic, guerra i imperialisme o fins i tot tradició clàssica (cinema i antiguitat).

 

Paraules clau: hel·lenisme, Grècia, Roma, Macedònia, Alexandre el Gran, historiografia antiga, historiografia moderna sobre l'antiguitat, mediterrània, gènere i antiguitat, cinema i antiguitat, guerra, conflicte

Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana

Història Antiga

Professor agregart laboral

 

Informació de contacte Borja Antela

Portal de Recerca de la UAB Borja Antela

 

Elena Añaños

Elena Añaños Carrasco

Psicòloga, doctora en Psicologia i Pedagoga. Especialista en Psicologia de la Publicitat i en Neuromarketing. Els seus àmbits de recerca es centren en l’estudi dels estereotips de gènere a la Publicitat i la relació amb l’estètica corporal i els trastorns de la conducta alimentària (TCA) i en l’atenció i la percepció de la Publicitat i la Comunicació Audiovisual. Directora del Grup de Recerca “Psychology, Communication & Advertising” (PCA) de la UAB, col·labora en la recerca “Representació de la imatge corporal no saludable: M’agrada el meu cos” de la Universitat Pompeu Fabra. Autora del llibre “Psicología y Comunicación Publicitaria”, també ha publicat nombrosos articles científics.

 

Paraules clau: psicologia, publicitat, estereotips de gènere, neuromàrketing, atenció, percepció

Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual

Publicitat

Titular d'universitat numerària

 

Informació de contacte Elena Añaños Carrasco

Portal de Recerca de la UAB Elena Añaños Carrasco

 

Joaquín Ariño

Joaquín Ariño Carmona

Expert en la Biologia Molecular de llevats, s'ha especialitzat en els mecanismes de resposta a estrès que involucren processos de fosfo-desfosforilació de proteïnes i remodelació del perfil d'expressió gènica. En particular ha investigat en profunditat la resposta a estrès salí i per alcalinització del medi, àmbits en què és un referent mundial. Ha descobert i caracteritzat múltiples proteïna fosfatases tant de llevats com de plantes, aprofundint en la seva estructura i la seva regulació. Ha publicat més de 150 articles i revisions en revistes internacionals i dirigit més de 20 tesis doctorals.

 

Paraules clau: resposta a estrès, remodelació gènica, regulació transcripcional, seqüenciació massiva, fosforilació de proteïnes, proteïna fosfatases, expressió heteròloga, biotecnologia de llevats

Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular

Bioquímica i Biologia Molecular

Catedràtic d'universitat numerari

 

Informació de contacte Joaquín Ariño Carmona

Portal de Recerca de la UAB Joaquín Ariño Carmona

 

Marta Arumí

Marta Arumí Ribas

Especialista en el camp de la Interpretació de Conferències (consecutiva i simultània) i en el camp de la Interpretació i la Mediació en l'Àmbit Social. És la investigadora principal del grup de recerca MIRAS (Mediació i Interpretació: Recerca en l'Àmbit Social) que té com a objecte d’estudi la Interpretació als Serveis Públics (ISP): àmbit social (format pels subàmbits educatiu, sanitari i d’atenció al ciutadà); i àmbit jurídic (format pels subàmbits judicial, administratiu i policial).

 

Paraules clau: interpretació de conferències, interpretació als serveis públics, ISP, interpretació social, mediació intercultural

Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental

Àrea de Traducció i Interpretació

Professora agregada laboral

 

Informació de contacte Marta Arumí Ribas

Portal de Recerca de la UAB Marta Arumí Ribas

 

Avi Astor

Avi Astor

És expert en la diversitat religiosa a Espanya, i en particular la integració de la població musulmana. També és expert en la polèmica sobre la titularitat i gestió de la Mesquita-Catedral de Còrdova.

 

Paraules clau: diversitat religiosa, islam, Espanya, Còrdova, Mesquita-Catedral, immatriculació

Departament de Sociologia

Sociologia

Investigador Ramón y Cajal

 

Informació de contacte Avi Astor

Portal de Recerca de la UAB Avi Astor

 

Isabel Badell

Isabel Badell Serra

Experta en Hematologia Pediàtrica, especialment en les àrees de Anèmies congènites, Fallada medul·lar congènita, Leucèmia aguda i Trasplantament de progenitors hemopoètics.

 

Paraules clau: hematologia, pediatria, anemia, leucemia, fallada medul·lar, trasplantament hematopoètic

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i Medicina Preventiva i Salut Pública

Àrea de Pediatria

Professora honorària

 

Informació de contacte Isabel Badell Serra

Portal de Recerca de la UAB Isabel Badell Serra

 

Juan Antonio Baeza

Juan Antonio Baeza Labat

Lidera línies d'investigació sobre eliminació de nutrients en aigües residuals urbanes del "Grup GENOCOV sobre tractament biològic i valorització d'efluents líquids i gasosos" de la UAB. El seu objectiu científic és treballar cap a un escenari d'economia circular en el camp de les aigües residuals, desenvolupant tecnologies més eficients per al seu tractament i incloent la recuperació de recursos i energia. És membre de la International Water Association i president del Comitè de Gestió del Grup Especialista en Instrumentació, Control i Automatització de la IWA.

 

Paraules clau: nitrificació, desnitrificació, eliminació biològica de fòsfor, EBPR, estruvita, sistemes bioelectroquímics, MFC, MEC, biocàtode, bioànode, modelització, control, automatització, DSS

Centre d'Accessibilitat i Intel·ligència Ambiental de Catalunya (CAIAC)

Àrea d'Enginyeria Química

Professor Agregat Laboral

 

Informació de contacte Juan Antonio Baeza Labat

Portal de Recerca de la UAB Juan Antonio Baeza Labat