Guia d'experts i d'expertes de la UAB

Guia d'experts i d'expertes de la UAB per als mitjans de comunicació

Aquesta guia aplega personal investigador de diferents àrees de coneixement que ofereix la seva expertesa als mitjans de comunicació. Si necessiteu ajut per trobar un expert en un tema concret o per contactar amb algun dels nostres professors i professores, poseu-vos en contacte amb la Unitat de Comunicació, en el telèfon 935868228 o per correu electrònic.

Si sou PDI de la UAB i desitjeu aparèixer en aquesta guia, ompliu si us plau el següent formulari.

Cerca un expert

 

Antoni Sanz

Antoni Sanz Ruiz

Psicòleg, membre del Grup d'Investigació en Estrès i Salut (GIES), ha dut a terme recerca bàsica sobre els mecanismes cognitius de la resposta biològica de l'estrès, així com investigació aplicada sobre factors emocionals i motivacionals en l'àmbit de la salut (particularment de malalties cròniques) i de l'esport (particularment dels esports de risc). Actualment coordina un grup de recerca que treballa en el desenvolupament de teràpies psicològiques basades en la pràctica d'activitats a la natura. La seva expertesa en el camp docent es centra en els processos psicològics bàsics (específicament la motivació i l'emoció) i en psicologia de la salut.

 

Paraules clau: motivació, emoció, estrès, esports de risc, esports d'aventura, teràpia d'actvitats a la natura

Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació

Psicologia bàsica

Professor agregat laboral

 

Informació de contacte Antoni Sanz Ruiz

ORCID Antoni Sanz Ruiz

 

Carlos Saura

Carlos Saura Antolín

Investiga els mecanismes cel·lulars i moleculars del cervell que regulen processos cognitius, com l' aprenentage i la memòria, per poder entendre la pèrdua de memòria i la neurodegeneració en malalties neurodegeneratives. El seu grup desenvolupa noves teràpies experimentals (farmacològiques, teràpia gènica, estimulació cognitiva ...) i dianes farmacológiques per al tractament futur dels trastorns cognitius i mentals en la malaltia d'Alzheimer i altres trastorns neurològics. Ha publicat més de 40 articles científics i col·labora activament amb diverses agències de finançament i revistes i organitzacions científiques internacionals.

 

Paraules clau: neurociència, cervell, cognició, memòria, malalties neurodegeneratives, malaltia d’Alzheimer, demència, neurodegeneració, terapia génica, models transgènics

Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular

Àrea de Bioquímica i de Biologia Molecular

Titular d'Universitat Numerari

 

Informació de contacte Carlos Saura Antolín

ORCID Carlos Saura Antolín

 

Javier Serrano

Javier Serrano García

És profesor en l'àrea de l'Anàlisi de Dades Mèdiques. Les activitats del seu grup de recerca se centren ara en el desenvolupament de solucions d'aprenentatge automàtic per extreure valor de les dades considerant dues verticals industrials: eHealth i Automotive. Té experiència en model de control predictiu, tecnologies de la parla i anàlisi de dades mèdiques. Ha estat voluntari de Acadèmics sense fronteres (AWB) i va participa en projectes amb la Universitat Karatina i la Universitat Aga Khan a Kenya.

 

Paraules clau: anàlisi de dades mèdiques, aprenentatge profund, salut digital, dades massives, mineria de dades, Big Data

Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes

Àrea de Teoria del Senyal i Comunicacions

Titular d'universitat numerari

 

Informació de contacte Javier Serrano García

ORCID Javier Serrano García

 

Massoud Sharifi

Massoud Sharifi Dryaz

Sociòleg, membre associat de GEDIME i de CADIS-EHESS. Va completar els seus estudis de doctorat en l'EHESS (Escola d'Estudis Avançats en Ciències Socials-París), sota la direcció del professor Michel Wieviorka. El seu treball de recerca se centra en la sociologia política, la política social, sociologia del conflicte, els moviments socials, el nacionalisme i l'Orient Mitjà. La seva recerca actual tracta de comprendre el fenomen de la transnacionalització de l'acció col·lectiva i les solidaritats transnacionals.

 

Paraules clau: sociologia política, política social, conflicte, moviments socials, nacionalisme, Orient Mitjà, Kurdistan, Iran, Iraq, Turquia, Síria

Departament de Sociologia

Sociologia

Professor associat laboral

 

Informació de contacte Massoud Sharifi Dryaz

ORCID Massoud Sharifi Dryaz

 

Montserrat Solanas

Montserrat Solanas Garcia

És llicenciada en Biologia, doctora en Ciències Biològiques i màster en Nutrició i Alimentació. A nivell docent participa en les assignatures de Fisiologia i de Nutrició dels graus de Medicina, Infermeria i Ciències Biomèdiques. La seva recerca sempre ha girat en torn a la nutrició i la salut, durant molts anys investigant els efectes dels greixos de la dieta en el càncer de mama, des d’un punt de vista clínic, morfològic i molecular i, més recentment, estudiant l’impacte de l’exercici físic, les dietes restrictives i certs compostos bioactius en l’obesitat.

 

Paraules clau: nutrició i salut, càncer de mama, obesitat, oli d'oliva

Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia

Fisiologia

Titular d'universitat numerària

 

Informació de contacte Montserrat Solanas Garcia

ORCID Montserrat Solanas Garcia

 

Judith Solé

Judith Solé Resina

És vocal de la Secció de Persona i Família de la Comissió de Codificació de Catalunya i Vocal Permanent de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia i participa en els treballs prelegislatius en matèria de dret civil d'àmbit català i estatal. És experta en dret de la persona (identitat, estat civil, discapacitat, minoria d'edat, persones grans), gènere, dret de família (matrimoni, parelles estables, filiació, potestat parental, crisis matrimonials, separació, divorci, custòdia dels fills), obligacions i contractes (contractes de serveis), drets reals i dret de successions. Magistrada Suplent del TSJC.

 

Paraules clau: dret civil, persona, família, gènere, successions, obligacions, contractes, drets reals

Departament de Dret Privat

Dret Civil

Catedràtica d'universitat numerària

 

Informació de contacte Judith Solé Resina

ORCID Judith Solé Resina

 

Pere Soler Palacín

Pere Soler Palacín

Cap del grup de recerca en immunodeficiències pediàtriques del VHIR. Línies d'investigació: diagnòstic i tractament de les immunodeficiències primàries i optimització dels paràmetres farmacocinètics dels antiinfecciosos. Ha participat fins a la data en 21 projectes nacionals (AES) i internacionals (H2020), 8 dels quals com a investigador principal i és autor de més de 100 publicacions en revistes indexades amb un índex h de 14, gran part d'elles en el camp de les immunodeficiències primàries, i de més de 200 comunicacions en congressos científics nacionals i internacionals.

 

Paraules clau: pediatria, malalties infeccioses, antimicrobians, immunodeficiències primàries

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i Medicina Preventiva i Salut Pública

Àrea de Pediatria

Associat mèdic laboral

 

Informació de contacte Pere Soler Palacín

ORCID Pere Soler Palacín

 

Oriol Soley

Oriol Soley Manuel

És expert en direcció financera, gestió bancaria, valoració d'empreses, gestió d'empreses, així com en la creació i realització de plans de negocis o de viabiltat d'empreses.

 

Paraules clau: finançament, bancari, alternatiu, direcció, financera, pla negocis, valoració empresarial

Departament d'Empresa

Economia Financera i de Comptabilitat

Professor associat laboral

 

Informació de contacte Oriol Soley Manuel

ORCID Oriol Soley Manuel

 

Carles Soriano

Carles Soriano Mas

Expert en l'aplicació de tècniques de neuroimatge per a l'estudi de la neuroanatomia funcional. La seva investigació està centrada en determinar com les alteracions anatomo-funcionals dels circuits cerebrals estan associades amb els trastorns de salut mental, així com en el desenvolupament de noves eines d'intervenció en salut mental basades en la modulació dels circuits cerebrals alterats.

 

Paraules clau: neuroimatge, ressonància magnètica, connectivitat cerebral, salut mental, trastorn obsessivocompulsiu, depressió, ansietat, trastorns alimentaris, compulsivitat, regulació emocional

Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut

Àrea de Psicobiologia

Professor associat laboral

 

Informació de contacte Carles Soriano Mas

ORCID Carles Soriano Mas

 

Jordi Sort Viñas

Treballa en la síntesi de materials funcionals (pel·lícules electrodipositades, estructures litografiades, materials porosos, vidres metàl·lics massius, nanocompostos, etc.) i l'estudi de les seves propietats estructurals, mecàniques, catalítiques i magnètiques. Lidera el grup de recerca Gnm3, que desenvolupa nous tipus de materials la microestructura dels quals pot ser controlada amb precisió de nanoescala, conduint a un major rendiment i funcionalitats, que van més enllà de les convencionals.

 

Paraules clau: nanotecnologia, nous materials, pel·lícules i multicapes, estructures amb nanopatrons, materials porosos, nanomecànica, magnetisme, espintrònica, sostenibilitat ambiental, materials per a l'estalvi energètic.

Departament de Física

Àrea de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica

Professor de Recerca ICREA

 

Informació de contacte Jordi Sort Viñas

ORCID Jordi Sort Viñas

 

Bernd Springer

Bernd Springer

És expert en la representació de la 1a i 2a Guerra Mundial a la literatura i el cinema alemanyes, la època del Romanticisme a Alemanya, la Història de la Cultura alemanya i la Comunicació intercultural amb el cas específic de la comunicació espanyol-alemanya.

 

Paraules clau: guerra, trauma i literatura, romanticisme, història de la cultura alemanya, comunicació intercultural

Departament de Filologia Anglesa i de Germanística

Filologia Alemanya

Professor agregat laboral

 

Informació de contacte Bernd Springer

ORCID Bernd Springer

 

María Eugenia Suárez

María Eugenia Suárez Ojeda

Les seves línies de recerca es dediquen a la: i) recuperació de biopolímers i altres productes de valor afegit mitjançant cultius mixtes; ii) Eliminació de nitrogen mitjançant sistemes de dos passos basats en nitritació parcial i anammox, iii) ecologia microbiana i iv) tractament biològic d’aigües residuals industrials que contenen tòxics i compostos orgànics recalcitrants. El tractament s’aborda amb bioreactors continus o seqüencials amb biomassa granular o en suspensió.

 

Paraules clau: revalorització d'aigues residuals, bioplàstics, anammox, ecologia microbiana

Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental

Enginyeria Química

Professora agregada laboral

 

Informació de contacte María Eugenia Suárez Ojeda

ORCID María Eugenia Suárez Ojeda