Guia d'experts i d'expertes de la UAB

Aquesta guia aplega personal investigador de diferents àrees de coneixement que ofereix la seva expertesa als mitjans de comunicació. Si necessiteu ajut per trobar un expert en un tema concret o per contactar amb algun dels nostres professors i professores, poseu-vos en contacte amb la Unitat de Comunicació, en el telèfon 935868228 o per correu electrònic.

Si sou PDI de la UAB i desitjeu aparèixer en aquesta guia, ompliu si us plau el següent formulari.

Cerca un expert

 

Pere Soler Palacín

Pere Soler Palacín

Cap del grup de recerca en immunodeficiències pediàtriques del VHIR. Línies d'investigació: diagnòstic i tractament de les immunodeficiències primàries i optimització dels paràmetres farmacocinètics dels antiinfecciosos. Ha participat fins a la data en 21 projectes nacionals (AES) i internacionals (H2020), 8 dels quals com a investigador principal i és autor de més de 100 publicacions en revistes indexades amb un índex h de 14, gran part d'elles en el camp de les immunodeficiències primàries, i de més de 200 comunicacions en congressos científics nacionals i internacionals.

 

Paraules clau: pediatria, malalties infeccioses, antimicrobians, immunodeficiències primàries

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i Medicina Preventiva i Salut Pública

Àrea de Pediatria

Associat mèdic laboral

 

Informació de contacte

ORCID

 

Oriol Soley

Oriol Soley Manuel

És expert en direcció financera, gestió bancaria, valoració d'empreses, gestió d'empreses, així com en la creació i realització de plans de negocis o de viabiltat d'empreses.

 

Paraules clau: finançament, bancari, alternatiu, direcció, financera, pla negocis, valoració empresarial

Departament d'Empresa

Economia Financera i de Comptabilitat

Professor associat laboral

 

Informació de contacte

ORCID

 

Carles Soriano

Carles Soriano Mas

Expert en l'aplicació de tècniques de neuroimatge per a l'estudi de la neuroanatomia funcional. La seva investigació està centrada en determinar com les alteracions anatomo-funcionals dels circuits cerebrals estan associades amb els trastorns de salut mental, així com en el desenvolupament de noves eines d'intervenció en salut mental basades en la modulació dels circuits cerebrals alterats.

 

Paraules clau: neuroimatge, ressonància magnètica, connectivitat cerebral, salut mental, trastorn obsessivocompulsiu, depressió, ansietat, trastorns alimentaris, compulsivitat, regulació emocional

Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut

Àrea de Psicobiologia

Professor associat laboral

 

Informació de contacte

ORCID

 

Jordi Sort Viñas

Treballa en la síntesi de materials funcionals (pel·lícules electrodipositades, estructures litografiades, materials porosos, vidres metàl·lics massius, nanocompostos, etc.) i l'estudi de les seves propietats estructurals, mecàniques, catalítiques i magnètiques. Lidera el grup de recerca Gnm3, que desenvolupa nous tipus de materials la microestructura dels quals pot ser controlada amb precisió de nanoescala, conduint a un major rendiment i funcionalitats, que van més enllà de les convencionals.

 

Paraules clau: nanotecnologia, nous materials, pel·lícules i multicapes, estructures amb nanopatrons, materials porosos, nanomecànica, magnetisme, espintrònica, sostenibilitat ambiental, materials per a l'estalvi energètic.

Departament de Física

Àrea de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica

Professor de Recerca ICREA

 

Informació de contacte

ORCID

 

Bernd Springer

Bernd Springer

És expert en la representació de la 1a i 2a Guerra Mundial a la literatura i el cinema alemanyes, la època del Romanticisme a Alemanya, la Història de la Cultura alemanya i la Comunicació intercultural amb el cas específic de la comunicació espanyol-alemanya.

 

Paraules clau: guerra, trauma i literatura, romanticisme, història de la cultura alemanya, comunicació intercultural

Departament de Filologia Anglesa i de Germanística

Filologia Alemanya

Professor agregat laboral

 

Informació de contacte

ORCID

 

Remo Suppi

Remo Suppi Boldrito

La seva investigació està orientada, d'una banda, a la simulació d'altes prestacions de models basat en agents (ABM) d'aplicacions d'alt impacte social com són el moviment de persones en entorns tancats, evacuacions d'emergència, propagació d'epidèmies (Dengue/Zika). Per aconseguir aquests objectius es fan servir arquitectures de còmput d'altes prestacions com clústers locals i al núvol (privat i públic). D'altra banda, investiga sobre el processament de dades massives (big data): infraestructura de còmput i algoritmes per l'anàlisi, gestió i visualització de grans conjunts de dades tant si són on-line com emmagatzemats prèviament. La seva activitat de recerca la desenvolupa dintre del SGR HPC4EAS de la UAB.

 

Paraules clau: simulació d'altes prestacions, arquitectura de còmput d'altes prestacions (HPC), models ABM, processament de dades massius (big data)

Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius

Àrea d'Arquitectura i de Tecnologia de Computadors

Titular d'universitat numerari

 

Informació de contacte

ORCID

 

Santiago Suriñach

Santiago Suriñach Cornet

És expert en anàlisi tèrmica de materials.

 

Paraules clau: anàlisi calorimètrica diferencial (DSC), termogravimetria, dilatometria

Departament de Física

Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica

Catedràtic d'universitat numerari

 

Informació de contacte

ORCID

 

Jordi Surrallés

Jordi Surrallés Calonge

Investiga la genètica i la teràpia de malalties genètiques de predisposición tumoral degut a defectes en la reparació del DNA amb especial atenció a l'anèmia de Fanconi. També investiga la genètica de les síndromes de càncer familiar i realitza investigacions terapèutiques, incloent-hi els enfocaments de teràpia cel·lular i cel·lular i les plataformes cel.lulars per cribatge de fàrmacs. Un objectiu a llarg termini és comprendre els mecanismes que mantenen l'estabilitat del genoma i ens protegeixen de la malaltia, el càncer i l'envelliment, i traslladar aquest coneixement per desenvolupar noves estratègies terapèutiques i diagnòstiques tant per a malalties rares com per al càncer.

 

Paraules clau: inestabilitat genòmica, Anèmia de Fanconi, BRCA1, BRCA2, reparació del DNA, mutació, predisposició genètica al càncer, malalties rares, diagnòstic, teràpia

Departament de Genètica i de Microbiologia

Àrea de Genètica

Catedràtic contractat

 

Informació de contacte

ORCID

 

Marta Tafalla

Marta Tafalla González

Filòsofa, especialista en estètica de la natura, ètica ecològica, ètica animal i drets humans.

 

Paraules clau: paisatge, jardí, bellesa natural, natura, biodiversitat, catàstrofe ecològica, animal, persona no humana, drets animals, drets humans

Departament de Filosofia

Àrea d'Estètica i de Teoria de les Arts

Professora Agregada Laboral

 

Informació de contacte

ORCID

 

Santiago Tejedor

Santiago Tejedor Calvo

És llicenciat en Periodisme (Premi Extraordinari) i doctor en Periodisme per la UAB i doctor en Enginyeria de Projectes per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Autor de llibres i articles sobre comunicació, educació, periodisme i tecnologia. És codirector de la Funiversity (www.funiversity.es), la universitat divertida; creador del portal de viatges tuAventura (www.tuaventura.org) i impulsor del portal AIKA educació (www.aikaeducacion.com). Cada any viatja amb estudiants de tot Espanya en el marc de l'Expedició Tahina-Can (www.tahina-can.org), que coordina. Investiga sobre ciberperiodisme, media literacy, periodisme de viatges, xarxes socials, gamificació i storytelling.

 

Paraules clau: ciberperiodisme, media literacy, periodisme, viatges, xarxes socials, gamificació, storytelling

Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació

Periodisme

Professor agregat laboral

 

Informació de contacte

ORCID

 

Deborah Temple

Déborah Temple

Treballa al grup de comportament i benestar animal de la facultat de veterinària. Té especial interès en el desenvolupament de mètodes pràctics i eficaços per al maneig respectuós dels animals en sistemes de producció sostenibles.

 

Paraules clau: benestar animal, ciències veterinàries, comportament, granges, aus, gallines, porcs, vaques, àcar vermell

Departament de Ciència Animal i dels Aliments

Àrea de Ciència Animal

Personal tècnic de suport a la recerca

 

Informació de contacte

ORCID

 

Marina Tomàs

Marina Tomàs Folch

Experta en organització, gestió i lideratge a les institucions educatives i a la universitat en particular. Ha desenvolupat amb el seu equip una línea de recerca entorn el canvi de cultura a les universitats i a la necessitat d'una cultura innovadora. En molts dels seus estudis ha incorporat la perspectiva de gènere. La seva recerca és aplicada i utilitza metodologies tant quantitatives com qualitatives.

 

Paraules clau: cultura organitzacional, escola, universitat, lideratge, organització i gestió de l'educació, innovació i gènere

Departament de Pedagogia Aplicada

Àrea de Didàctica i d'Organització Educativa

Catedràtica d'universitat numerària

 

Informació de contacte

ORCID