Sala de premsa Premsa i mitjans

Guia d'experts i d'expertes de la UAB

Guia d'experts i d'expertes de la UAB per als mitjans de comunicació

Aquesta guia aplega personal investigador de diferents àrees de coneixement que ofereix la seva expertesa als mitjans de comunicació. Si necessiteu ajut per trobar un expert en un tema concret o per contactar amb algun dels nostres professors i professores, poseu-vos en contacte amb la Unitat de Comunicació, en el telèfon 935868228 o per correu electrònic.

Si sou PDI de la UAB i desitjeu aparèixer en aquesta guia, ompliu si us plau el següent formulari.

Cerca un expert

 

Antonio José Trujillo

Antonio José Trujillo Mesa

Llicenciat en Veterinària i doctor en Veterinària, especialitat de Ciència dels Aliments (UAB), és director del Centre d'Innovació, Recerca i Transferència en Tecnologia dels Aliments (CIRTA-UAB), i investigador del Grup de Recerca i Innovació en Noves Tecnologies del Sector Agroalimentari (GRINTAL-UAB). Expert en llet i productes lactis (vaca, cabra i ovella), tecnologies tradicionals (tractaments tèrmics) i noves o emergents tecnologies basades en altes pressions (alta pressió hidrostàtica i homogeneïtzació a ultra alta pressió).

 

Paraules clau: llet, productes lactis, tecnologies noves o emergents, alta pressió hidrostàtica, homogeneïtzació a ultra alta pressió, tractaments tèrmics

Departament de Ciència Animal i dels Aliments

Tecnologia dels Aliments

Catedràtic d'Universitat Numerari

 

Informació de contacte Antonio José Trujillo Mesa

Portal de Recerca de la UAB Antonio José Trujillo Mesa

 

Antoni Tulla

Antoni F. Tulla Pujol

És expert en agricultura social, desenvolupament econòmic i social d'àrees de muntanya, temàtica rural i agrària, transport i mobilitat.

 

Paraules clau: agricultura, rural, àrees de muntanya, desenvolupament local, agricultura social, mobilitat, transport

Departament de Geografia

Geografia humana

Professor emèrit

 

Informació de contacte Antoni F. Tulla Pujol

 

Esther Udina Bonet

Esther Udina Bonet

És llicenciada en medicina, doctora en Neurociències i actualment professora titular de Fisiologia Mèdica, del departament de Biologia Cel.lular, Fisiologia i Immunologia a la Universitat Autònoma de Barcelona. A nivell docent dóna principalment neurofisiologia, a nivell del grau de Medicina i Fisioteràpia, i de postgrau. A nivell de recerca ha centrat els seus interessos a estudiar estratègies per millorar la regeneració nerviosa i la recuperació funcional després de lesions de nervi perifèric, sobretot en models animals. També en estudiar els canvis plàstics del sistema nerviós després de lesions i com aquests podrien ser modulats per l'activitat física.

 

Paraules clau: neurofisiologia, regeneració nerviosa, neuroplasticitat, motoneurona espinal, neurona sensorial primària, recuperació funcional, nervi perifèric, lesions nervioses

Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia

Àrea de Fisiologia

Titular d'universitat numerària

 

Informació de contacte Esther Udina Bonet

Portal de Recerca de la UAB Esther Udina Bonet

 

Francisco Valero

Francisco Valero Barranco

Expert en enginyeria de bioprocessos i biocatàlisi aplicada, biotecnologia blanca o industrial, producció de proteïnes recombinants, així com en enzims i les seves aplicacions i en biodièsel.

 

Paraules clau: biotecnologia, Pichia pastoris, enginyeria bioquimica, producció de proteïnes recombinants, enzims, biocatàlisi aplicada, bioprocessos

Centre d'Accessibilitat i Intel·ligència Ambiental de Catalunya (CAIAC)

Àrea d'Enginyeria Química

Catedràtic d'universitat numerari

 

Informació de contacte Francisco Valero Barranco

Portal de Recerca de la UAB Francisco Valero Barranco

 

Manuel Valiente

Manuel Valiente Malmagro

Expert en tècniques espectroscòpiques i cromatogràfiques per anàlisi química; especiació química (metodologies directes e indirectes); aplicacions en els camps de la salut (materials dentals, litiasis urològica i compostos anticarcinogenics), del medi ambient (caracterització i tractament de sistemes contaminats, sols, aigües i residus, desenvolupament de materials adsorbents i procesos ecologics "sense reactius") i de l'agroalimentació (aliments funcionals, traçabilitat d'aliments i biofortificació vegetal).

 

Paraules clau: tècniques analítiques, especiació química, materials dentals, litiasis urològica, anticancerigens, sistemes contaminats, materials adsorbents, aliment funcionals, traçabilitat, biofortificació vegetal

Departament de Química

Àrea de Química Analítica

Professor emèrit

 

Informació de contacte Manuel Valiente Malmagro

Portal de Recerca de la UAB Manuel Valiente Malmagro

 

Anna Valli

Anna Valli Casado

Chief Marketing Officer i Chief Executive Officer -tech startups. Direcció de grans comptes en agències multinacionals de Publicitat, Comunicació i Mitjans. Planificació Estratègica i transformació digital. Consultora en digital communications per agències digitals i startups. Experta en eBusiness i desenvolupament de productes digitals. Supervisora de projectes de recerca i consultora en com transformar-los en projectes emprenedors. Projectes interdisciplinars.

 

Paraules clau: planificació estratègica, innovació, tecnologia, comunicació, publicitat marketing, startups, transformació digital, comunicació digital, projectes emprenedors, recerca interdisciplinar

Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual

Comunicació Audiovisual i Publicitat

Professora associada laboral

 

Informació de contacte Anna Valli Casado

Portal de Recerca de la UAB Anna Valli Casado

 

Jordi Vallverdú Segura

Jordi Vallverdú Segura

Jordi Vallverdú és expert en ciències cognitives (emocions) i filosofia de la ciència i la computació, especialitzat en interaccions entre màquines i humans i reptes de les ciències contemporànies. Ha treballat també en les àrees d'història dels pensaments occidentals i orientals, pensament estadístic, bioart i bioètica.

 

Paraules clau: cognició, emocions, ciència, màquines, robots, estadística, ètica, epistemologia.

Departament de Filosofia

Àrea de Lògica i Filosofia de la Ciència

Professor agregat interí

 

Informació de contacte Jordi Vallverdú Segura

Portal de Recerca de la UAB Jordi Vallverdú Segura

 

Ángeles Vázquez-Castro

Ángeles Vázquez Castro

És experta en comunicacions espacials: disseny, optimització i anàlisi. També en codificació per protocols de seguretat sobre canals radioelèctrics i òptics

 

Paraules clau: Comunicacions, espai, seguretat

Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes

Teoria del Senyal i Comunicacions

Titular d'universitat numerària

 

Informació de contacte Ángeles Vázquez Castro

Portal de Recerca de la UAB Ángeles Vázquez Castro

 

Joan Miquel Verd

Joan Miquel Verd i Pericàs

Les seves publicacions i activitat investigadora giren al voltant de la sociologia del treball i els mètodes d'investigació. En el primer d'aquests camps la seva recerca s'ha centrat en: la relació entre formació, competències i ocupació; les relacions entre ocupació i protecció social; les trajectòries laborals de la població juvenil; i l'ús del capital social en el mercat de treball. Metodològicament, els seus interessos se centren en: l'anàlisi de xarxes socials; els dissenys i mètodes mixtos; l'anàlisi de textos i del discurs; les anàlisis longitudinals, narratives i biogràfiques; i l'anàlisi qualitativa assistida per ordinador.

 

Paraules clau: sociologia del treball, joventut, trajectòries laborals, mètodes d'investigació, anàlisi de xarxes socials, protecció social

Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)

-

Titular d'universitat numerari

 

Informació de contacte Joan Miquel Verd i Pericàs

Portal de Recerca de la UAB Joan Miquel Verd i Pericàs

 

Joaquim Vergés

Joaquim Vergés Jaime

És expert en privatitzacions d'empreses públiques. Ha publicat diversos treballs de recerca sobre el tema, tant per al cas d'Espanya com a escala internacional. També sobre balances fiscals a Espanya i balança fiscal de Catalunya. Investiga sobre productivitat, eficiència i creixement econòmic: indicadors i aplicacions.

 

Paraules clau: privatitzacions, indicadors de productivitat, balances fiscals regionals

Departament d'Empresa

Economia Financera i Comptabilitat

Professor honorari

 

Informació de contacte Joaquim Vergés Jaime

 

Neus Barrantes

Neus Vidal Barrantes

El seu treball tracta sobre la naturalesa i els orígens dels trastorns mentals, en particular de la psicosi. El seu treball es centra en el paper dels factors de risc psicosocial, com ara el trauma infantil, en augmentar el risc de malalties mentals en l’edat adulta i comprendre quins mecanismes psicològics intervenen en aquesta via de risc. A més, el seu equip treballa amb tecnologies mòbils per cartografiar processos mentals dinàmics i la interacció persona-context en la vida real. Finalment, treballa en la detecció precoç i intervencions primerenques de tipus preventiu en joves amb risc elevat de patir una psicosi.

 

Paraules clau: trastorns mentals, psicosi, esquizofrènia, detecció precoç, intervenció primerenca, prevenció, factors psicosocials, trauma infantil, tecnologies mòbils, mecanismes psicològics, psicologia clínica

Departament de Psicologia Clínica i de la Salut

Àrea de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic

Titular d'universitat numerària

 

Informació de contacte Neus Vidal Barrantes

Portal de Recerca de la UAB Neus Vidal Barrantes

 

Fernando Vilariño

Fernando Vilariño

És subdirector del Centre de Visió per Computador (CVC). Imparteix classes sobre Intel·ligència Artificial, Robòtica, Sistemes Multimèdia i Innovació Oberta. La seva recerca està vinculada a diferents àrees d'Intel·ligència Artificial, particularment Visió per Computador. El seu treball es publica a les principals revistes i conferències i ha contribuït a diverses patents. És president de la Xarxa Europea de Living Labs (ENoLL), cofundador del Library Living Lab. Està interessat en la transformació socioeconòmica que sorgeix dels processos centrats en el ciutadà i que involucren múltiples agents, i en la Innovació Social Digital.

 

Paraules clau: visió per computador, intel·ligència artificial, living lab, innovació oberta, innovació social digital, smart cities, biblioteques

Departament de Ciències de la Computació

Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial

Titular d'universitat numerari

 

Informació de contacte Fernando Vilariño

Portal de Recerca de la UAB Fernando Vilariño