Sala de premsa Premsa i mitjans

Guia d'experts i d'expertes de la UAB

Guia d'experts i d'expertes de la UAB per als mitjans de comunicació

Aquesta guia aplega personal investigador de diferents àrees de coneixement que ofereix la seva expertesa als mitjans de comunicació. Si necessiteu ajut per trobar un expert en un tema concret o per contactar amb algun dels nostres professors i professores, poseu-vos en contacte amb la Unitat de Comunicació, en el telèfon 935868228 o per correu electrònic.

Si sou PDI de la UAB i desitjeu aparèixer en aquesta guia, ompliu si us plau el següent formulari.

Cerca un expert

 

Assumpció Bosch

Assumpció Bosch Merino

Estudia els mecanismes moleculars implicats en la degeneració de malalties que afecten el sistema nerviós, tant central (malalties d'emmagatzematge lisosomal) com perifèric (dolor, neuropaties d’origen genètic i adquirides) fent especial èmfasi en el desenvolupament d'estratègies de teràpia gènica, combinant l'ús de models animals, cultius cel·lulars i vectors virals.

 

Paraules clau: malalties lisosomals, malalties rares, neuropatia diabètica, neuropatia perifèrica, teràpia gènica, vectors virals, models transgènics, neurodegeneració

Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular

Bioquímica i Biologia Molecular

Professora agregada laboral

 

Informació de contacte Assumpció Bosch Merino

Portal de Recerca de la UAB Assumpció Bosch Merino

 

Alejandra Bosco

Alejandra Bosco

Les principals investigacions desenvolupades giren al voltant del potencial educatiu dels recursos informàtics i els entorns digitals d'ensenyament i aprenentatge en el desenvolupament del currículum en tots els nivells educatius de l'educació formal, però també en l'educació no formal, i la vida quotidiana. S'entenen les tecnologies com una oportunitat per a la millora i el canvi, entedido com eñ desenvolupament personal de tots els implicats en el procés educatiu: nens i nenes, joves, adults, pares i mares; i educadors.

 

Paraules clau: tecnologia educativa, tecnologies de la informació i la comunicació, innovació educativa, desenvolupament professional, e-learning, entorns digitals d'ensenyament i aprenentatge

Departament de Pedagogia Aplicada

Didàctica i Organització Educativa

Titular d'universitat numerària

 

Informació de contacte Alejandra Bosco

Portal de Recerca de la UAB Alejandra Bosco

 

Joan Botella

Joan Botella Corral

S'ha dedicat a l'estudi dels comportaments electorals, opinió pública i mass-media. Més recentment, també institucions polítiques, democràcia local i federalisme.

 

Paraules clau: 

eleccions, política i mitjans de comunicació, institucions, federalisme

Departament de Ciència Política i de Dret Públic

Àrea de Ciència Política i de l'Administració

Professor emèrit

 

Informació de contacte Joan Botella Corral

Portal de Recerca de la UAB Joan Botella Corral

 

Ricard Brotat

Ricard Brotat i Jubert

És expert en dret públic, dret constitucional, dret administratiu, seguretat ciutadana, drets fonamentals, dret local, ordenances i reglaments ordenances de civisme.

 

Paraules clau: dret públic, dret constitucional, dret administratiu, seguretat ciutadana, drets fonamentals, dret local, ordenances, reglaments ordenances de civisme

Departament de Ciència Política i de Dret Públic

Dret Constitucional

Professor associat laboral

 

Informació de contacte Ricard Brotat i Jubert

Portal de Recerca de la UAB Ricard Brotat i Jubert

 

Ferran Brunet

Ferran Brunet Cid

És expert en economia i polítiques de la Unió Europea, competència, gobernança econòmica europea, política econòmica i integraciò econòmica.

 

Paraules clau: economia europea, Unió Europea, Comissió Europea, Banc Central Europeu, polítiques de la Unió Europea, competència, gobernança econòmica europea, política econòmica, integraciò econòmica

Departament d'Economia Aplicada

Economia Apllicada

Personal acadèmic jubilat

 

Informació de contacte Ferran Brunet Cid

 

Francesca Burriel

Francesca Burriel Manzanares

Coordinació de serveis en entorn institucionals. Gestió de plans o programes internacionals. Educació i formació de docents i agents educatius. Planificació educativa a tots els nivells (aula, centre, territori, programes i projectes). Ensenyament i aprenentatge de llengües (castellà, català, anglès). Assessorament a equips directius i equips de treball en l'àmbit educatiu.

 

Paraules clau: 

entorns institucionals educatius, programes internacionals, agents educatius, aprenentatge, planificació educativa, processos d'aprenentatge, planificació educativa, assessorament, àmbit educatiu

Departament de Pedagogia Aplicada

Didàctica i Organització Educativa

Professora associada laboral

 

Informació de contacte Francesca Burriel Manzanares

Portal de Recerca de la UAB Francesca Burriel Manzanares

 

Francisco Javier Cabañes Saenz

Francisco Javier Cabañes Saenz

Amb més de 30 anys d’experiència en recerca, lidera el grup consolidat de la Generalitat de Catalunya de Micologia Veterinària. Aquest grup centra la seva activitat de recerca en l’estudi dels fongs com a agents causals de processos patològics relacionats amb malalties infeccioses i micotoxicosis que poden afectar tant als animals com a l’home. L’interès radica per una banda en el control de la presència de les micotoxines en els aliments. Per altra banda, en el cas de l’estudi de la infecció micòtica, es pretén conèixer la etiologia d’aquestes malalties que, en alguns casos, són zoonosis freqüents. Imparteix Microbiologia i Micologia a la Facultat de Veterinària.

 

Paraules clau: biodiversitat, floridures, fongs, llevats, micologia clínica, micologia dels aliments, micosis, micotoxines, taxonomia

Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals

Àrea de Sanitat Animal

Catedràtic d'Universitat Numerari

 

Informació de contacte Francisco Javier Cabañes Saenz

Portal de Recerca de la UAB Francisco Javier Cabañes Saenz

 

Assumpta Caixàs

Assumpta Caixàs Pedragós

És experta en la fisiopatologia de la hiperfàgia i per tant, de l'obesitat, en la síndrome de Prader-Willi. Ha estudiat els pèptids de gana i sacietat que es produeixen a nivell perifèric o central i que actuen a nivell del centre de la gana (ghrelina, leptina, PYY, BDNF, etc). També ha intervingut en estudis de ressonància magnética cerebral funcional per a explorar les vies cerebrals implicades en la gana i en la sacietat, així com en vies alternatives que també podrien contribuir al comportament davant el menjar d'aquest tipus de pacients.

 

Paraules clau: obesitat, sindrome de Prader-Willi, pèptids de gana i sacietat, neuroimatge

 

Gerardo Caja

Gerardo Caja López

És expert en producció i composició de llet en remugants (ovelles, cabres, vaques i camelles) i la seva variació amb l'alimentació (farratges i concentrats, suplements lipídics i proteics, aminoàcids, enzims i altres additius), el maneig (munyida, eixugat, sistemes de producció) i el benestar (condicions ambientals de llum i temperatura, allotjaments) dels animals. També en l'aplicació de metodologies òmiques a la nutrició i el maneig de remugants i en l'implementació pràctica de la identificació electrònica (transpondedors) i de l'ús de sensors (temperatura, posició, moviment) per al control de produccions, la traçabilitat i el comportament de distintes espècies domèstiques i salvatges.

 

Paraules clau: llet, composició, remugant, oví, cabrum, vaquí, camells, nutrició, maneig, fisiologia, benestar, comportament, omic, identificació electrònica, transpondedor, sensor, traçabilitat

Departament de Ciència Animal i dels Aliments

Producció Animal

Professor honorari

 

Informació de contacte Gerardo Caja López

Portal de Recerca de la UAB Gerardo Caja López

 

Silvia Carrasco

Silvia Carrasco Pons

Antropòloga experta en migracions, educació i desigualtats. Especialitzada en recerca comparativa sobre trajectòries i experiències escolars i condicions d’integració social d’infants i joves d’origen immigrant, i en l’anàlisi i assessorament en polítiques publiques vinculades a aquests àmbits. Fundadora del Grup EMIGRA i del CER Migracions, en l’actualitat treballa sobre abandonament escolar prematur i risc d’exclusió social, socialització escolar i familiar de nenes de famílies musulmanes, i drets educatius i socials de menors immigrants i refugiats a la regió MENAT (Orient mitjà, nord d’Àfrica i Turquia) i a l’UE amb ACT.NOW-DESC, Erasmus+ i Save The Children.

 

Paraules clau: migracions, educació, desigualtats, infància, joventut, gènere, etnografía, mètodes mixtos, anàlisi de polítiques, refugiats

Departament d'Antropologia Social i Cultural

Antropologia Social

Titular d'universitat numerària

 

Informació de contacte Silvia Carrasco Pons

Portal de Recerca de la UAB Silvia Carrasco Pons

 

Jordi Casabona

Jordi Casabona i Barbarà

Ha dedicat la seva carrera professional en l'àmbit de l'epidemiologia del VIH/SIDA i les Infeccions de Transmissió Sexual (ITS). En particular en la vigilància epidemiològica d'aquestes infeccions a Catalunya, així com desenvolupant projectes d'intervenció i de monitoratge i avaluació internacionals a Guatemala i Europa de l'Est. Durant els darrers 10 anys ha liderat diversos projectes de recerca aplicada en l'ambit del diagnòstic precoç del VIH a la Unió Europea. Ha publicat més de 200 articles en el seu àmbit de recerca.

 

Paraules clau: epidemiologia i salut Pública, VIH/SIDA i ITS, salut global, vigilància epidemiològica, monitoratge i avaluació

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i Medicina Preventiva i Salut Pública

Àrea de Medicina Preventiva i de Salut Pública

Associat clínic

 

Informació de contacte Jordi Casabona i Barbarà

Portal de Recerca de la UAB Jordi Casabona i Barbarà

 

David Casacuberta

David Casacuberta

És expert en les implicacions socials, polítiques i culturals de les tecnologies digitals, així com en el pensament i filosofia oriental, especialment en el budisme.

 

Paraules clau: tecnologíes digitals,filosofia oriental, budisme

Departament de Filosofia

Lògica i Filosofia de la Ciència

Professor agregat laboral

 

Informació de contacte David Casacuberta

Portal de Recerca de la UAB David Casacuberta