Sala de premsa Premsa i mitjans

Guia d'experts i d'expertes de la UAB

Guia d'experts i d'expertes de la UAB per als mitjans de comunicació

Aquesta guia aplega personal investigador de diferents àrees de coneixement que ofereix la seva expertesa als mitjans de comunicació. Si necessiteu ajut per trobar un expert en un tema concret o per contactar amb algun dels nostres professors i professores, poseu-vos en contacte amb la Unitat de Comunicació, en el telèfon 935868228 o per correu electrònic.

Si sou PDI de la UAB i desitjeu aparèixer en aquesta guia, ompliu si us plau el següent formulari.

Cerca un expert

 

Lidia López Gómez

Lidia López Gómez

Musicòloga i violinista. El seu camp d’estudi és la música als mitjans audiovisuals, on les seves principals línies d’investigació són la música al cinema i música i videojocs. Treballa també temes relacionats amb música i guerra, havent realitzat la seva tesi doctoral sobre la música al cinema durant la Guerra Civil espanyola. És membre del Grup de Recerca MUSC (La música a les societats contemporànies) i professora al departament de Musicologia.

 

Paraules clau: música i mitjans audiovisuals, música i cinema, música i videojocs, música i guerra

Departament d'Art i de Musicologia

Música

Professora associada laboral

 

Informació de contacte Lidia López Gómez

Portal de Recerca de la UAB Lidia López Gómez

 

Manuel López López

Manuel López López

Expert en organització de redaccions periodístiques. Expert en transformació digital de mitjans. Expert en periodisme de proximitat. Expert en vídeo per internet.

 

Paraules clau: periodisme, videotv, periodisme de proximitat, organització empresarial

Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació

Periodisme

Professor emèrit

 

Informació de contacte Manuel López López

 

Antonio Manuel López Peña

Antonio Manuel López Peña

Centra la seva investigació en el camp de la Intel·ligència Artificial (IA) per a la Conducció Autònoma, especialment des del punt de vista de la Visió per Computador. A més a més, és pioner en la utilització de Gràfics per Computador i Simulació per a l'entrenament i validació d'aquestes IAs, de forma que després puguin funcionar (conduir) al món real.

 

Paraules clau: intel·ligència artificial, conducció autònoma, visió per computador, simulació

Departament de Ciències de la Computació

Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial

Titular d'universitat numerari

 

Informació de contacte Antonio Manuel López Peña

Portal de Recerca de la UAB Antonio Manuel López Peña

 

Ruben López

Rubèn López Vales

El seu treball científic se centra en la cerca teràpies reparadores de les lesions que afecten el sistema nerviós i les malalties neurodegeneratives.

 

Paraules clau: lesió medul·lar, esclerosi lateral amiotròfica, esclerosi múltiple, neuroinflammació, regeneració axonal

Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia

Fisiologia

Professor agregat laboral

 

Informació de contacte Rubèn López Vales

Portal de Recerca de la UAB Rubèn López Vales

 

Julia Lorenzo

Julia Lorenzo Rivera

Doctora en Ciències Biològiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) (2001). Imparteix docència en matèries de l’àmbit de la nanobiotecnologia, bioquímica i biologia molecular dels graus de nanociencia i nanotecnologia, biologia, bioquímica, biotecnologia i ciències biomèdiques i de diferents programes de doctorat i màster de la UAB. Ha fet recerca en el camp dels nanomaterials aplicats a la biomedicina i en el camp de la caracterització estructural, bioquímica i funcional de proteases.

 

Paraules clau: nanobiotecnologia, nanomedicina, citotoxicitat, proteasa, proteòmica

Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular

Bioquímica i Biologia Molecular

Professora visitant laboral

 

Informació de contacte Julia Lorenzo Rivera

Portal de Recerca de la UAB Julia Lorenzo Rivera

 

Jose Lull Garcia

Jose Lull Garcia

Professor del Màster Oficial d'Egiptologia de la UAB i coordinador dels programes propis online d'egiptologia de l'IEPOA-UAB. La seua investigació s'ha centrat en la història i cronologia d’Egipte, l’astronomia egípcia i l’arqueoastronomia, matèries a les quals ha dedicat diverses monografies i desenes d'articles. Com a apassionat de la seua recerca gaudeix també amb les tasques de transferència i divulgació. Ha impartit innumerables conferències i participat en dos cursos MOOC d'egiptologia a Coursera-UAB que han aconseguit els 100.000 inscrits.

 

Paraules clau: Egipte, història d'Egipte, cronologia egípcia, astronomia egípcia, arqueoastronomia, arqueologia egípcia

Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana

Àrea de Lingüística Indoeuropea

Professor Associat Laboral

 

Informació de contacte Jose Lull Garcia

Portal de Recerca de la UAB Jose Lull Garcia

 

Maria Pilar Lusilla

María Pilar Lusilla Palacios

Doctora en Medicina, és especialista en psiquiatria, experta en psiquiatria d'enllaç, mhealth, burnout, patologia dual i entrevistes motivacionals.

 

Paraules clau: psiquiatria d'enllaç, mhealth, burnout, patologia dual, entrevistes motivacionals

Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal

Psiquiatria

Associada Clínica

 

Informació de contacte María Pilar Lusilla Palacios

Portal de Recerca de la UAB María Pilar Lusilla Palacios

 

Virginia Luzón

Virginia Luzón Fernández

Doctora en Comunicació Audiovisual el seu treball es divideix principalment en dues àrees relacionades: la història dels mitjans de comunicació i les noves tecnologies dels mateixos. S’ha centrat en la relació dels mitjans de comunicació amb els canvis més amplis de la societat i amb les noves tecnologies, específicament sobre els canvis soferts a les redaccions amb la convergència tecnològica i la significació d’aquests canvis amb els contingut dels informatius. Desenvolupa diverses línies de recerca en televisió, cinema, còmic, joventut, gènere i esport als mitjans audiovisuals.

 

Paraules clau: cinema, televisió, còmic, joventut, gènere, esport, narrativa

Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat

Comunicació Audiovisual i Publicitat

Titular d'universitat numerària

 

Informació de contacte Virginia Luzón Fernández

Portal de Recerca de la UAB Virginia Luzón Fernández

 

Expert/a sense fotografia

Mercè Magaña Juárez

És experta en plans d'empresa, plans de negoci i direcció financera.

 

Paraules clau: pla d'empresa, pla de negoci, finances, direcció financera

Departament d'Empresa

Organització d'empreses

Professora associada laboral

 

Informació de contacte Mercè Magaña Juárez

Portal de Recerca de la UAB Mercè Magaña Juárez

 

Assumpció Malgosa

Assumpció Malgosa

Treballa en l'estudi de restes humanes de contexts tant arqueològics com actuals, per la qual cosa el camp de recerca és l'antropologia física, com l'antropologia forense. Els estudis que realitza són molt global i van des de la descripció osteològica fins als estudis moleculars (ADN), passant per la paleodemografia, la paleopatologia o la paleodieta; tot això per a reconstruir la vida dels individus i de la població a partir de les seves restes, principalment esquelètiques. En el camp forense, les anàlisis estan adreçades a la identificació.

 

Paraules clau: antropologia, restes esquelètiques, ADN antic, paleodieta, paleopatologia, malalties, antiguitat, antropologia forense, ADN forense, identificació

Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia

Antropologia Física

Catedràtica d'universitat numerària

 

Informació de contacte Assumpció Malgosa

Portal de Recerca de la UAB Assumpció Malgosa

 

Ernest Marco

Ernest Marco Urrea

Desenvolupa la seva recerca al Grup de Degradació de Contaminants Industrials i Valorització de Residus de la UAB. La seva recerca es centra en tractaments biològics de sòls i aqüífers contaminats amb compostos clorats. És especialista en l’aplicació de tècniques per avaluar la capacitat dels aqüífers contaminats per detoxificar-se biològicament; en l’estudi (genòmic, fisiològic, bioquímic) dels bacteris implicats en la transformació d’aquests contaminats i en l’aplicació d’aquest coneixement per a dissenyar i implementar projectes de bioremediació d’aqüífers in situ en col·laboració amb diferents empreses del sector.

 

Paraules clau: aigua subterrània, sòl, contaminació, compostos clorats, bacteris, bioremediació, toxicitat

Centre d'Accessibilitat i Intel·ligència Ambiental de Catalunya (CAIAC)

Àrea d'Enginyeria Química

Professor agregat interí

 

Informació de contacte Ernest Marco Urrea

Portal de Recerca de la UAB Ernest Marco Urrea

 

Jean Didier

Jean-Didier Maréchal

El camp d'expertesa del professor Maréchal és el desenvolupament i l'aplicació de mètodes de modelització molecular. La seves principals línies d'aplicació se situen a la interfície entre la química, la biologia i les ciències de materials (per exemple, les nanomolècules) i inclouen el disseny de nous (bio)catalitzadors i el disseny de fàrmacs. Una particularitat del seu grup és el fet de treballar intensament amb sistemes biològics que medien la seva activitat gràcies a metalls de transició. El seu equip ha creat un nou programa de disseny molecular anomenat GaudiMM i una plataforma gratuïta y extensiva per a computació multiescala anomenada Tangram.

 

Paraules clau: modelització molecular, química computacional, computació multiescala, desenvolupament de software, catàlisi, biomolècules, docking, dinàmica molecular, disseny de fàrmacs i enzims, nanoquímica

Departament de Química

Àrea de Química Física

Professor agregat laboral

 

Informació de contacte Jean-Didier Maréchal

Portal de Recerca de la UAB Jean-Didier Maréchal