Sala de premsa Premsa i mitjans

Guia d'experts i d'expertes de la UAB

Guia d'experts i d'expertes de la UAB per als mitjans de comunicació

Aquesta guia aplega personal investigador de diferents àrees de coneixement que ofereix la seva expertesa als mitjans de comunicació. Si necessiteu ajut per trobar un expert en un tema concret o per contactar amb algun dels nostres professors i professores, poseu-vos en contacte amb la Unitat de Comunicació, en el telèfon 935868228 o per correu electrònic.

Si sou PDI de la UAB i desitjeu aparèixer en aquesta guia, ompliu si us plau el següent formulari.

Cerca un expert

 

Montserrat Solanas

Montserrat Solanas Garcia

És llicenciada en Biologia, doctora en Ciències Biològiques i màster en Nutrició i Alimentació. A nivell docent participa en les assignatures de Fisiologia i de Nutrició dels graus de Medicina, Infermeria i Ciències Biomèdiques. La seva recerca sempre ha girat en torn a la nutrició i la salut, durant molts anys investigant els efectes dels greixos de la dieta en el càncer de mama, des d’un punt de vista clínic, morfològic i molecular i, més recentment, estudiant l’impacte de l’exercici físic, les dietes restrictives i certs compostos bioactius en l’obesitat.

 

Paraules clau: nutrició i salut, càncer de mama, obesitat, oli d'oliva

Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia

Fisiologia

Titular d'universitat numerària

 

Informació de contacte Montserrat Solanas Garcia

Portal de Recerca de la UAB Montserrat Solanas Garcia

 

Judith Solé

Judith Solé Resina

És vocal de la Secció de Persona i Família de la Comissió de Codificació de Catalunya i Vocal Permanent de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia i participa en els treballs prelegislatius en matèria de dret civil d'àmbit català i estatal. És experta en dret de la persona (identitat, estat civil, discapacitat, minoria d'edat, persones grans), gènere, dret de família (matrimoni, parelles estables, filiació, potestat parental, crisis matrimonials, separació, divorci, custòdia dels fills), obligacions i contractes (contractes de serveis), drets reals i dret de successions. Magistrada Suplent del TSJC.

 

Paraules clau: dret civil, persona, família, gènere, successions, obligacions, contractes, drets reals

Departament de Dret Privat

Dret Civil

Catedràtica d'universitat numerària

 

Informació de contacte Judith Solé Resina

Portal de Recerca de la UAB Judith Solé Resina

 

Pere Soler Palacín

Pere Soler Palacín

Cap del grup de recerca en immunodeficiències pediàtriques del VHIR. Línies d'investigació: diagnòstic i tractament de les immunodeficiències primàries i optimització dels paràmetres farmacocinètics dels antiinfecciosos. Ha participat fins a la data en 21 projectes nacionals (AES) i internacionals (H2020), 8 dels quals com a investigador principal i és autor de més de 100 publicacions en revistes indexades amb un índex h de 14, gran part d'elles en el camp de les immunodeficiències primàries, i de més de 200 comunicacions en congressos científics nacionals i internacionals.

 

Paraules clau: pediatria, malalties infeccioses, antimicrobians, immunodeficiències primàries

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i Medicina Preventiva i Salut Pública

Àrea de Pediatria

Associat mèdic laboral

 

Informació de contacte Pere Soler Palacín

Portal de Recerca de la UAB Pere Soler Palacín

 

Oriol Soley

Oriol Soley Manuel

És expert en direcció financera, gestió bancaria, valoració d'empreses, gestió d'empreses, així com en la creació i realització de plans de negocis o de viabiltat d'empreses.

 

Paraules clau: finançament, bancari, alternatiu, direcció, financera, pla negocis, valoració empresarial

Departament d'Empresa

Economia Financera i de Comptabilitat

Professor associat laboral

 

Informació de contacte Oriol Soley Manuel

Portal de Recerca de la UAB Oriol Soley Manuel

 

Jordi Sort Viñas

Treballa en la síntesi de materials funcionals (pel·lícules electrodipositades, estructures litografiades, materials porosos, vidres metàl·lics massius, nanocompostos, etc.) i l'estudi de les seves propietats estructurals, mecàniques, catalítiques i magnètiques. Lidera el grup de recerca Gnm3, que desenvolupa nous tipus de materials la microestructura dels quals pot ser controlada amb precisió de nanoescala, conduint a un major rendiment i funcionalitats, que van més enllà de les convencionals.

 

Paraules clau: nanotecnologia, nous materials, pel·lícules i multicapes, estructures amb nanopatrons, materials porosos, nanomecànica, magnetisme, espintrònica, sostenibilitat ambiental, materials per a l'estalvi energètic.

Departament de Física

Àrea de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica

Professor de Recerca ICREA

 

Informació de contacte Jordi Sort Viñas

Portal de Recerca de la UAB Jordi Sort Viñas

 

Bernd Springer

Bernd Springer

És expert en la representació de la 1a i 2a Guerra Mundial a la literatura i el cinema alemanyes, la època del Romanticisme a Alemanya, la Història de la Cultura alemanya i la Comunicació intercultural amb el cas específic de la comunicació espanyol-alemanya.

 

Paraules clau: guerra, trauma i literatura, romanticisme, història de la cultura alemanya, comunicació intercultural

Departament de Filologia Anglesa i de Germanística

Filologia Alemanya

Professor agregat laboral

 

Informació de contacte Bernd Springer

Portal de Recerca de la UAB Bernd Springer

 

María Eugenia Suárez

María Eugenia Suárez Ojeda

Les seves línies de recerca es dediquen a la: i) recuperació de biopolímers i altres productes de valor afegit mitjançant cultius mixtes; ii) Eliminació de nitrogen mitjançant sistemes de dos passos basats en nitritació parcial i anammox, iii) ecologia microbiana i iv) tractament biològic d’aigües residuals industrials que contenen tòxics i compostos orgànics recalcitrants. El tractament s’aborda amb bioreactors continus o seqüencials amb biomassa granular o en suspensió.

 

Paraules clau: revalorització d'aigues residuals, bioplàstics, anammox, ecologia microbiana

Centre d'Accessibilitat i Intel·ligència Ambiental de Catalunya (CAIAC)

Enginyeria Química

Professora agregada laboral

 

Informació de contacte María Eugenia Suárez Ojeda

Portal de Recerca de la UAB María Eugenia Suárez Ojeda

 

Remo Suppi

Remo Suppi Boldrito

La seva investigació està orientada, d'una banda, a la simulació d'altes prestacions de models basat en agents (ABM) d'aplicacions d'alt impacte social com són el moviment de persones en entorns tancats, evacuacions d'emergència, propagació d'epidèmies (Dengue/Zika). Per aconseguir aquests objectius es fan servir arquitectures de còmput d'altes prestacions com clústers locals i al núvol (privat i públic). D'altra banda, investiga sobre el processament de dades massives (big data): infraestructura de còmput i algoritmes per l'anàlisi, gestió i visualització de grans conjunts de dades tant si són on-line com emmagatzemats prèviament. La seva activitat de recerca la desenvolupa dintre del SGR HPC4EAS de la UAB.

 

Paraules clau: simulació d'altes prestacions, arquitectura de còmput d'altes prestacions (HPC), models ABM, processament de dades massius (big data)

Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius

Àrea d'Arquitectura i de Tecnologia de Computadors

Titular d'universitat numerari

 

Informació de contacte Remo Suppi Boldrito

Portal de Recerca de la UAB Remo Suppi Boldrito

 

Santiago Suriñach

Santiago Suriñach Cornet

És expert en anàlisi tèrmica de materials.

 

Paraules clau: anàlisi calorimètrica diferencial (DSC), termogravimetria, dilatometria

Departament de Física

Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica

Catedràtic d'universitat numerari

 

Informació de contacte Santiago Suriñach Cornet

Portal de Recerca de la UAB Santiago Suriñach Cornet

 

Jordi Surrallés

Jordi Surrallés Calonge

Investiga la genètica i la teràpia de malalties genètiques de predisposición tumoral degut a defectes en la reparació del DNA amb especial atenció a l'anèmia de Fanconi. També investiga la genètica de les síndromes de càncer familiar i realitza investigacions terapèutiques, incloent-hi els enfocaments de teràpia cel·lular i cel·lular i les plataformes cel.lulars per cribatge de fàrmacs. Un objectiu a llarg termini és comprendre els mecanismes que mantenen l'estabilitat del genoma i ens protegeixen de la malaltia, el càncer i l'envelliment, i traslladar aquest coneixement per desenvolupar noves estratègies terapèutiques i diagnòstiques tant per a malalties rares com per al càncer.

 

Paraules clau: inestabilitat genòmica, Anèmia de Fanconi, BRCA1, BRCA2, reparació del DNA, mutació, predisposició genètica al càncer, malalties rares, diagnòstic, teràpia

Departament de Genètica i de Microbiologia

Àrea de Genètica

Catedràtic contractat

 

Informació de contacte Jordi Surrallés Calonge

Portal de Recerca de la UAB Jordi Surrallés Calonge

 

Marta Tafalla

Marta Tafalla González

Filòsofa, especialista en estètica de la natura, ètica ecològica, ètica animal i drets humans.

 

Paraules clau: paisatge, jardí, bellesa natural, natura, biodiversitat, catàstrofe ecològica, animal, persona no humana, drets animals, drets humans

Departament de Filosofia

Àrea d'Estètica i de Teoria de les Arts

Professora Agregada Laboral

 

Informació de contacte Marta Tafalla González

Portal de Recerca de la UAB Marta Tafalla González

 

Santiago Tejedor

Santiago Tejedor Calvo

És llicenciat en Periodisme (Premi Extraordinari) i doctor en Periodisme per la UAB i doctor en Enginyeria de Projectes per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Autor de llibres i articles sobre comunicació, educació, periodisme i tecnologia. És codirector de la Funiversity (www.funiversity.es), la universitat divertida; creador del portal de viatges tuAventura (www.tuaventura.org) i impulsor del portal AIKA educació (www.aikaeducacion.com). Cada any viatja amb estudiants de tot Espanya en el marc de l'Expedició Tahina-Can (www.tahina-can.org), que coordina. Investiga sobre ciberperiodisme, media literacy, periodisme de viatges, xarxes socials, gamificació i storytelling.

 

Paraules clau: ciberperiodisme, media literacy, periodisme, viatges, xarxes socials, gamificació, storytelling

Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació

Periodisme

Professor agregat laboral

 

Informació de contacte Santiago Tejedor Calvo

Portal de Recerca de la UAB Santiago Tejedor Calvo