Sala de premsa Premsa i mitjans

Guia d'experts i d'expertes de la UAB

Guia d'experts i d'expertes de la UAB per als mitjans de comunicació

Aquesta guia aplega personal investigador de diferents àrees de coneixement que ofereix la seva expertesa als mitjans de comunicació. Si necessiteu ajut per trobar un expert en un tema concret o per contactar amb algun dels nostres professors i professores, poseu-vos en contacte amb la Unitat de Comunicació, en el telèfon 935868228 o per correu electrònic.

Si sou PDI de la UAB i desitjeu aparèixer en aquesta guia, ompliu si us plau el següent formulari.

Cerca un expert

 

Expert/a sense fotografia

Ana Mar Fernández Pasarín

És experta en el sistema institucional europeu, en les polítiques europees, així com en la diplomacia consular.

 

Paraules clau: sistema institucional europeu, polítiques europees, diplomacia consular, Unió Europea

Departament de Ciència Política i de Dret Públic

Ciència Política i de l'Administració

Titular d'universitat numerària

 

Informació de contacte Ana Mar Fernández Pasarín

Portal de Recerca de la UAB Ana Mar Fernández Pasarín

 

Emilio Fernandez

Emilio Fernández Peña

És expert en Jocs Olímpics, xarxes socials i esport, comunicació digital interactiva, i comunicació i esport en general.

 

Paraules clau: Jocs Olímpics, comunicació a l'esport, comunicació interactiva

Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat

Comunicació Audiovisual i Publicitat

Titular d'universitat numerari

 

Informació de contacte Emilio Fernández Peña

Portal de Recerca de la UAB Emilio Fernández Peña

 

Ignasi Fernández Terricabras

Ignasi Fernández Terricabras

És expert en història moderna (segles XVI-XVIII), història de l'Església catòlica i del Papat; la Reforma protestant i la Contrareforma; les relacions Església-Estat i la història política i cultural dels segles XVI i XVII.

 

Paraules clau: història moderna dels segles XVI, XVII i XVIII, història de l'església catòlica i del papat, la reforma protestant, la contrareforma, relacions església-estat, història política i cultural dels segles XVI i XVII.

Departament d'Història Moderna i Contemporània

Àrea d'Història Moderna

Professor agregat laboral

 

Informació de contacte Ignasi Fernández Terricabras

Portal de Recerca de la UAB Ignasi Fernández Terricabras

 

Lluís Ferrer

Lluís Ferrer Caubet

Expert en dermatologia veterinària i dermatologia comparada, infeccions i parasitosis cutànies en animals, leishmaniosi canina, demodicosi, dermatitis atòpica, genètica de les malalties cutànies, i microbioma cutani.

 

Paraules clau: leishmaniosi, demodicosi, dermatitis atòpica en animals, genètica de les malalties de la pell, microbiota cutani

Departament de Medicina i Cirurgia Animals

Àrea de Medicina i Cirurgia Animals

Catedràtic d'universitat numerari

 

Informació de contacte Lluís Ferrer Caubet

Portal de Recerca de la UAB Lluís Ferrer Caubet

 

Alexander Fidora

Alexander Fidora

És expert en diàleg interreligiós i filosofia de la religió. El pensament medieval, l'edició i l'estudi de textos filosòfics i teològics de la Península Ibèrica: de l'Escola de Traductors de Toledo a Ramon Llull. En particular, els contactes culturals entre el judaisme, l'islam i el cristianisme: la traducció de textos àrabs al llatí, especialment els relacionats amb la teoria de la ciència, la metafísica, la teologia i la religió; la recepció, interpretació i transformació de traduccions filosòfiques i teològiques del llatí a l'hebreu per autors jueus; la descoberta del Talmud al món cristià; i la polèmica religiosa a l'Edat Mitjana

 

Paraules clau: filosofia medieval, història del diàleg entre les religions, Ramon Llull

Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana

Àrea de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana

Investigador Vinculat ICREA

 

Informació de contacte Alexander Fidora

Portal de Recerca de la UAB Alexander Fidora

 

Lluís Font

Lluís Font Guiteras

Expert en la interacció de la radiació ionitzant amb la matèria i les seves aplicacions, en particular en astronomia gamma de molt altes energies amb telescopis de llum Cherenkov i en dosimetria radó. Participa en els projectes internacionals MAGIC i CTA, és co-director de l’IEEC (Institut d’Estudis Espacials de Catalunya) i ha estat vicepresident (2004-2014) de la INTS (International Nuclear Track Society).

 

Paraules clau: telescopis de llum Cherenkov, MAGIC, CTA, astrofísica, radioactivitat ambiental, dosimetria radó

Departament de Física

Àrea de Física Aplicada

Titular d'Universitat Numerari

 

Informació de contacte Lluís Font Guiteras

Portal de Recerca de la UAB Lluís Font Guiteras

 

Marc Furió

Marc Furió Bruno

Paleontòleg, és especialista en fòssils d'insectívors (eriçons, musaranyes i talps) i la seva evolució en relació als canvis climàtics globals dels darrers 20 milions d'anys. El grup de recerca al qual pertany investiga la relació entre els factors ambientals i les causes d'extinció i especiació dels vertebrats. Té un interés especial en el coneixement dels processos que han desencadenat extincions massives globals en el passat per comparar-los amb la situació de crisi ambiental actual, i com afecta això al benestar de les societats humanes. Es professor al grau de geologia i coordinador acadèmic del Màster en Paleobiologia i Registre Fòssil, títol compartit entre la UAB i la UB.

 

Paraules clau: fòssils, micromamífers, insectívors, extinció, crisi ambiental, canvi climàtic, pèrdua de biodiversitat, benestar social

Departament de Geologia

Paleontologia

Professor associat laboral

 

Informació de contacte Marc Furió Bruno

Portal de Recerca de la UAB Marc Furió Bruno

 

Xavier Gabarrell

Xavier Gabarrell Durany

La seva recerca en el Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental, i a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB) durant els darrers 15 anys s’ha centrat en l’ecologia industrial, fluxos materials, la prevenció ambiental, la gestió de residus i l’avaluació ambiental a l’empresa, així com l'anàlisis del cicle de vida de productes, processos i sistemes. És coordinador del grup de recerca Sostenipra, garant de la Unitat d'Excel.lència Maria de Maeztu Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals.

 

Paraules clau: anàlisi del cicle de vida, agricultura urbana, fertilecity

Centre d'Accessibilitat i Intel·ligència Ambiental de Catalunya (CAIAC)

Enginyeria Química

Titular d'universitat numerari

 

Informació de contacte Xavier Gabarrell Durany

Portal de Recerca de la UAB Xavier Gabarrell Durany

 

Joaquín Gairín Sallán

Joaquín Gairín Sallán

Professor d’EGB, Graduat Social, Psicòleg i Pedagog. Consultor internacional, dirigeix el grup de recerca consolidat EDO, és president de la Xarxa internacional RedAGE i coordina projectes sobre canvi educatiu i desenvolupament social i comunitari. Les seves principals línies de recerca són: desenvolupament organitzatiu, gestió del coneixement, avaluació de programes i institucions (incloent detecció de necessitats, avaluació d’impacte i processos d’autoavaluació); desenvolupament educatiu, social i comunitari; organització i gestió universitària, i seguretat integral en els centres educatius.

 

Paraules clau: desenvolupament organitzatiu, gestió del coneixement, avaluacio de programes, avaluació d'institucions, desenvolupament comunitari, centres formatius segurs i saludables

Departament de Pedagogia Aplicada

Àrea de Didàctica i d'Organització Educativa

Professor emèrit

 

Informació de contacte Joaquín Gairín Sallán

Portal de Recerca de la UAB Joaquín Gairín Sallán

 

Carolina Gala

Carolina Gala Durán

És experta en Dret Laboral, en Dret de la Seguretat Social, així com en la no discriminació entre homes i dones, i en l'àmbit de l'assetjament laboral.

 

Paraules clau: Seguretat Social, pensions, igualtat, Dret Laboral, assetjament

Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques

Dret del Treball i de la Seguretat Social

Catedràtica d'universitat numerària

 

Informació de contacte Carolina Gala Durán

Portal de Recerca de la UAB Carolina Gala Durán

 

Daniel Gamper

Daniel Gamper Sachse

És especialista en filosofia política contemporània. Els seus àmbits preferents de recerca són la teoria de la democràcia, el liberalisme, la tolerància, la laïcitat, i la llibertat de consciència. Darrerament ha concentrat la seva recerca en la llibertat d'expressió en el món contemporani. Els seus estudis se centren en els reptes de la diversitat. Ha traduït llibres de filosofia de l'anglès, alemany i italià. És editor del llibre La fe en la ciudad secular (Trotta) i autor del llibre Laicidad europea (Edicions Bellaterrra), i ha publicat nombrosos articles sobre filosofia política.

 

Paraules clau: diversitat social, laïcitat, llibertat de consciència, tolerància, llibertat d'expressió, religió

Departament de Filosofia

Àrea de Filosofia Moral

Titular d'Universitat Numerari

 

Informació de contacte Daniel Gamper Sachse

Portal de Recerca de la UAB Daniel Gamper Sachse

 

Elena Garrido

Elena Garrido Gaitán

Es dedica a la Psicologia Aplicada a l'àmbit Forense i Criminal, realitzant valoracions forenses per processos judicials així com assessorament i investigació. És professora de Psicologia Criminal al Grau de Criminologia (UAB), del Màster en Psicologia Jurídica (UAB) i d'altres Postgraus i Màsters relacionats amb la seva especialitat. Alhora, dirigeix el Grup de recerca Astraia en Psicologia Criminal i Forense, impulsant noves linies de recerca a la nostra universitat en aquest camp.

 

Paraules clau: psicologia, criminologia, psicologia criminal, psicologia forense

Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació

Psicologia Bàsica

Professora associada laboral

 

Informació de contacte Elena Garrido Gaitán

Portal de Recerca de la UAB Elena Garrido Gaitán