Guia d'experts i d'expertes de la UAB

Guia d'experts i d'expertes de la UAB per als mitjans de comunicació

Aquesta guia aplega personal investigador de diferents àrees de coneixement que ofereix la seva expertesa als mitjans de comunicació. Si necessiteu ajut per trobar un expert en un tema concret o per contactar amb algun dels nostres professors i professores, poseu-vos en contacte amb la Unitat de Comunicació, en el telèfon 935868228 o per correu electrònic.

Si sou PDI de la UAB i desitjeu aparèixer en aquesta guia, ompliu si us plau el següent formulari.

Cerca un expert

 

Carlos Martínez Lizama

Carlos Martínez Lizama

És doctor en Administració d'Empreses, consultor expert en estratègia empresarial i comportament organitzatiu i Executive Coach d'alts directius i executius. Es defineix com un humanista econòmic, creu ferventment que és possible un sistema econòmic i model de gestió empresarial on el capital humà sigui l'eix central d'actuació. Li agrada definir el seu treball, en totes les seves facetes, com una ajuda en la presa de decisions de les persones amb l'objectiu de fer-les millorar tant a nivell personal com professional en el camí cap a l'excel·lència.

 

Paraules clau: estratègia, pensament estratègic, comportament organitzacional, presa de decisions, capital humà, model de negoci, recursos humans, coaching executiu, internacionalització

Departament d'Empresa

Organització d'Empreses

Professor associat laboral

 

Informació de contacte Carlos Martínez Lizama

ORCID Carlos Martínez Lizama

 

Lurdes Martínez Mínguez

Lurdes Martínez Mínguez

Experta en la importància de la motricitat i la corporeïtat en l'aprenentatge tant dels infants com dels mestres, principalment d'Educació Infantil, durant la seva formació inicial i permanent; la relació teoria-pràctica i universitat-escoles, en la formació psicomotriu dels mestres d'educació infantil i especialistes d'educació física; així com en l'avaluació formativa i compartida de competències professionals psicomotrius en la formació inicial del professorat d'Educació Infantil.

 

Paraules clau: motricitat, corporeïtat, educació psicomotriu, formació inicial mestres Educació Infantil, avaluació formativa, avaluació compartida, competències professionals psicomotrius, relació teoria-pràctica

Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal

Àrea de Didàctica de l'Expressió Corporal

Profesora agregada interina

 

Informació de contacte Lurdes Martínez Mínguez

ORCID Lurdes Martínez Mínguez

 

Vicente Martínez

Vicente Martínez Perea

Expert en fisiologia i farmacologia gastrointestinal in vivo: fisiopatologia de malaties funcionals i inflamatories gastrointestinals. També en desenvolupament de models animals per a la identificació i caracterització de noves dianes terapèutiques per a malaties funcionals i inflamatòries gastrointestinals.

 

Paraules clau: farmacologia gastrointestinal, microbiota, dolor visceral, inflamació intestinal, funció barrera intestinal, eix intestí-cervell

Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia

Fisiologia

Titular d'universitat numerari

 

Informació de contacte Vicente Martínez Perea

ORCID Vicente Martínez Perea

 

Carme Martínez Roca

Carme Martínez Roca

Experta en desenvolupament de competències per a l'ocupabilitat des d'una perspectiva de justicia social. Es dedica a l'assessorament, la formació, la recerca, la sensibilització i el desenvolupament de programes d’orientació per a una formació i ocupació satisfactòries, sostenibles i socialment justes. És membre del Grup de Recerca Diversitat i Orientació (DO) i de la Cátedra UNESCO d'Educació i Estils de Vida Sostenibles de la Innland Norway University of Applied Sciences (Noruega).

 

Paraules clau: competències, ocupabilitat, justicia social, orientació, formació

Departament de Pedagogia Aplicada

Mètodes d'Investigació i Diagnosi Educacional

Professora associada laboral

 

Informació de contacte Carme Martínez Roca

ORCID Carme Martínez Roca

 

Pere Masqué, investigador del Departament de Física i de l'ICTA

Pere Masqué Barri

Investiga l’estudi de processos ambientals clau a nivell global, actuals i passats, utilitzant tècniques basades en isòtops estables i radioactius. Alguns exemples inclouen: el paper dels oceans en el canvi climàtic com a font o embornal de CO2 atmosfèric; reconstrucció dels patrons històrics de l’evolució climàtica, de la contaminació i d’altres processos antropogènics; impactes radiològics de la presència d’isòtops radioactius al medi; rellevància de la descàrrega d’aigües subterrànies quant als cicles biogeoquímics de nutrients i metalls traça als oceans. Treballa en zones com els oceans Àrtic, Antàrtic, Atlàntic i Pacífic; el Mar Mediterrani i ecosistemes d’Austràlia i Aràbia.

 

Paraules clau: Oceanografia, cicle del carboni, blue carbon, canvi climàtic, contaminació, radioactivitat ambiental, accident nuclear de Fukushima Dai-ichi

Departament de Física

Àrea de Física Aplicada

Catedràtic contractat

 

Informació de contacte Pere Masqué Barri

ORCID Pere Masqué Barri

 

Anna Matamala

Anna Matamala

Lidera el grup d'investigació TransMedia Catalonia, especialitzat en accessibilitat als mitjans i traducció audiovisual. El grup ha dut a terme investigacions sobre serveis d'accessibilitat com ara la subtitulació o l'audiodescripció, amb un èmfasi especial en la recepció per part dels usuaris. Dins del grup hi ha traductors, lingüistes, filòlegs, psicòlegs i sinòlegs que poden aportar coneixement especialitzat en diverses àrees.

 

Paraules clau: accessibilitat als mitjans, traducció audiovisual

Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental

Àrea de Traducció i Interpretació

Titular d'universitat numerària

 

Informació de contacte Anna Matamala

ORCID Anna Matamala

 

Vicenç Méndez López

Vicenç Méndez López

És expert en processos estocàstics aplicats al l'ecologia del moviment i a la dinàmica de poblacions.

 

Paraules clau: invasions biològiques, extinció de poblacions, anàlisi mecanicista del comportament animal

Departament de Física

Física de la Matèria Condensada

Professor agregat laboral

 

Informació de contacte Vicenç Méndez López

ORCID Vicenç Méndez López

 

Jose Miguel Lizcano

José Miguel Lizcano

Investiga els mecanismes cel·lulars i moleculars implicats en la proliferació del càncer. Estudia les vies de senyalització cel·lular regulades per noves proteïnes quinases. El seu grup identifica noves dianes terapèutiques i està implicat en el desenvolupament preclínic i clínic de nous fàrmacs antitumorals en col·laboració amb empreses farmacèutiques i biotecnològiques. Ha publicat més de 55 articles científics, amb més de 3,000 citacions i col·labora activament amb organitzacions internacionals.

 

Paraules clau: càncer, senyaltizació cel.lular, proteïnes quinases, autofàgia, desenvolupament preclínic i clínic, fármac antitumoral

Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular

Àrea de Bioquímica i de Biologia Molecular

Professor agregat laboral

 

Informació de contacte José Miguel Lizcano

ORCID José Miguel Lizcano

 

Carme Miralles

Carme Miralles-Guasch

És experta en mobilitat quotidiana, transport actius, ciutats i regions metropolitanes, i gènere.

 

Paraules clau: mobilitat, ciutat, caminabilitat, transport, gènere

Departament de Geografia

Àrea de Geografia Humana

Titular d'universitat numerària

 

Informació de contacte Carme Miralles-Guasch

ORCID Carme Miralles-Guasch

 

Juan Antonio Módenes

Juan Antonio Módenes Cabrerizo

És expert en interrelacions entre comportaments demogràfics i demanda d'habitatge; comparacions internacionals de sistemes residencials; anàlisi sociodemogràfica de l'accés i l'estabilitat de l'habitatge; així com en els efectes de la inseguretat residencial en la vida familiar.

 

Paraules clau: demografia residencial, demografia urbana, projeccions de demanda residencial

Departament de Geografia

Geografia Humana

Titular d'universitat numerari

 

Informació de contacte Juan Antonio Módenes Cabrerizo

ORCID Juan Antonio Módenes Cabrerizo

 

Jenny Moix

Jenny Moix Queraltó

Psicòloga experta en la ment humana. Membre del Grup de Recerca en Estrès i Salut (GIES). Estudia com els pensaments afecten al cos, concretament la seva influencia sobre el dolor. La seva investigació també es centra en com disminuir l’estrès i augmentar la felicitat a través de tècniques de Mindfulness. A nivell divulgatiu, ha tractat diversos temes a través dels seus llibres i articles com: el perdó, l’ agraïment, el patiment, les emocions, els somnis,…

 

Paraules clau: ment, psicologia positiva, mindfulness, estrès, dolor crònic, psicologia de la salut, fibromiàlgia

Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació

Àrea de Psicologia Bàsica

Titular d'universitat numerària

 

Informació de contacte Jenny Moix Queraltó

ORCID Jenny Moix Queraltó

 

José Luis Molina

José Luis Molina González

És un antropòleg interessat en l'estudi de les estructures socioeconòmiques emergents, tals com els encalus migratoris i els camps transnacionals. A la seva recerca adopta un enfoc de mètodes mixtos, combinant l'etnografia i l'anàlisi de xarxes personals. Està especialitzat en el sud-est d'Europa i Romania en particular. Actualment, és president del Comitè d'Ètica en Investigació de la UAB i coeditor de REDES-Revista Hispana per a l'Anàlisi de Redes Socials.

 

Paraules clau: xarxes personals, anàlisi de xarxes socials, antropologia econòmica, transnacionalisme, migracions, Romania.

Departament d'Antropologia Social i Cultural

Àrea d'Antropologia Social i Cultural

Titular d'universitat numerari

 

Informació de contacte José Luis Molina González

ORCID José Luis Molina González