Sala de premsa Premsa i mitjans

Guia d'experts i d'expertes de la UAB

Guia d'experts i d'expertes de la UAB per als mitjans de comunicació

Aquesta guia aplega personal investigador de diferents àrees de coneixement que ofereix la seva expertesa als mitjans de comunicació. Si necessiteu ajut per trobar un expert en un tema concret o per contactar amb algun dels nostres professors i professores, poseu-vos en contacte amb la Unitat de Comunicació, en el telèfon 935868228 o per correu electrònic.

Si sou PDI de la UAB i desitjeu aparèixer en aquesta guia, ompliu si us plau el següent formulari.

Cerca un expert

 

Ángeles Vázquez-Castro

Ángeles Vázquez Castro

És experta en comunicacions espacials: disseny, optimització i anàlisi. També en codificació per protocols de seguretat sobre canals radioelèctrics i òptics

 

Paraules clau: Comunicacions, espai, seguretat

Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes

Teoria del Senyal i Comunicacions

Titular d'universitat numerària

 

Informació de contacte Ángeles Vázquez Castro

Portal de Recerca de la UAB Ángeles Vázquez Castro

 

Joan Miquel Verd

Joan Miquel Verd i Pericàs

Les seves publicacions i activitat investigadora giren al voltant de la sociologia del treball i els mètodes d'investigació. En el primer d'aquests camps la seva recerca s'ha centrat en: la relació entre formació, competències i ocupació; les relacions entre ocupació i protecció social; les trajectòries laborals de la població juvenil; i l'ús del capital social en el mercat de treball. Metodològicament, els seus interessos se centren en: l'anàlisi de xarxes socials; els dissenys i mètodes mixtos; l'anàlisi de textos i del discurs; les anàlisis longitudinals, narratives i biogràfiques; i l'anàlisi qualitativa assistida per ordinador.

 

Paraules clau: sociologia del treball, joventut, trajectòries laborals, mètodes d'investigació, anàlisi de xarxes socials, protecció social

Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)

-

Titular d'universitat numerari

 

Informació de contacte Joan Miquel Verd i Pericàs

Portal de Recerca de la UAB Joan Miquel Verd i Pericàs

 

Joaquim Vergés

Joaquim Vergés Jaime

És expert en privatitzacions d'empreses públiques. Ha publicat diversos treballs de recerca sobre el tema, tant per al cas d'Espanya com a escala internacional. També sobre balances fiscals a Espanya i balança fiscal de Catalunya. Investiga sobre productivitat, eficiència i creixement econòmic: indicadors i aplicacions.

 

Paraules clau: privatitzacions, indicadors de productivitat, balances fiscals regionals

Departament d'Empresa

Economia Financera i Comptabilitat

Professor honorari

 

Informació de contacte Joaquim Vergés Jaime

ORCID Joaquim Vergés Jaime

 

Neus Barrantes

Neus Vidal Barrantes

El seu treball tracta sobre la naturalesa i els orígens dels trastorns mentals, en particular de la psicosi. El seu treball es centra en el paper dels factors de risc psicosocial, com ara el trauma infantil, en augmentar el risc de malalties mentals en l’edat adulta i comprendre quins mecanismes psicològics intervenen en aquesta via de risc. A més, el seu equip treballa amb tecnologies mòbils per cartografiar processos mentals dinàmics i la interacció persona-context en la vida real. Finalment, treballa en la detecció precoç i intervencions primerenques de tipus preventiu en joves amb risc elevat de patir una psicosi.

 

Paraules clau: trastorns mentals, psicosi, esquizofrènia, detecció precoç, intervenció primerenca, prevenció, factors psicosocials, trauma infantil, tecnologies mòbils, mecanismes psicològics, psicologia clínica

Departament de Psicologia Clínica i de la Salut

Àrea de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic

Titular d'universitat numerària

 

Informació de contacte Neus Vidal Barrantes

Portal de Recerca de la UAB Neus Vidal Barrantes

 

Fernando Vilariño

Fernando Vilariño

És subdirector del Centre de Visió per Computador (CVC). Imparteix classes sobre Intel·ligència Artificial, Robòtica, Sistemes Multimèdia i Innovació Oberta. La seva recerca està vinculada a diferents àrees d'Intel·ligència Artificial, particularment Visió per Computador. El seu treball es publica a les principals revistes i conferències i ha contribuït a diverses patents. És president de la Xarxa Europea de Living Labs (ENoLL), cofundador del Library Living Lab. Està interessat en la transformació socioeconòmica que sorgeix dels processos centrats en el ciutadà i que involucren múltiples agents, i en la Innovació Social Digital.

 

Paraules clau: visió per computador, intel·ligència artificial, living lab, innovació oberta, innovació social digital, smart cities, biblioteques

Departament de Ciències de la Computació

Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial

Titular d'universitat numerari

 

Informació de contacte Fernando Vilariño

Portal de Recerca de la UAB Fernando Vilariño

 

Xavier Villalba

Xavier Villalba Nicolás

És un destacat investigador en l'àmbit de la lingüística teòrica, en concret de la interfície entre la sintaxi i l'estructura informativa en català i les llengües romàniques. És expert en l'estudi de les dislocacions, les oracions exclamatives i la perifèria oracional, temes sobre els quals ha publicat en revistes indexades i en obres col·lectives de referència.

 

Paraules clau: sintaxi, estructura informativa, dislocacions, oracions exclamatives, interfícies

Departament de Filologia Catalana

Àrea de Filologia Catalana

Titular d'universitat numerari

 

Informació de contacte Xavier Villalba Nicolás

Portal de Recerca de la UAB Xavier Villalba Nicolás

 

Sandra Villegas

Sandra Villegas Hernández

Directora del grup "Disseny de Proteïnes i immunoteràpia", dissenya proteïnes terapèutiques per a la malaltia d'Alzheimer, encara que també té experiència en altres malalties conformacionals, com l'amiloïdosi sistèmica i l'arteriosclerosi. La seva expertesa abasta des del disseny de proteïnes fins a l'anàlisi en models animals.Va realitzar diverses estades pre-doctorals a Eli Lily and co. (Indianapolis) i al Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS-Marseille). Va realitzar la seva estada post-doctoral al laboratori del Prof. Luis Serrano, al European Molecular Biology Laboratory (EMBL-Heidelberg).

 

Paraules clau: Alzheimer, amiloides, immunoteràpia, scFv, Abeta, tau, 3xTg-AD, astròglia, micròglia, histologia, ressonància magnètica d'imatge, CD, FTIR, TEM, DLS

Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular

Bioquímica i Biologia Molecular

Catedràtica d'universitat numerària

 

Informació de contacte Sandra Villegas Hernández

Portal de Recerca de la UAB Sandra Villegas Hernández

 

Albert Vinyals

Albert Vinyals Ros

Psicòleg, amb experiència laboral com a director creatiu publicitari. Expert en psicologia del consumidor, neuromarketing, comerç i psicologia de la creativitat. Actualment, combina la docència a la facultat de ciències de la comunicació, amb l'estratègia en comunicació per a diversos projectes.

 

Paraules clau: 

neuromarketing, psicologia del consum, consumidor, retail, creativitat, direcció creativa, comportament compres, comerç, crisis

Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual

Comunicació audiovisual i publicitat

Professor associat laboral

 

Informació de contacte Albert Vinyals Ros

https://portalrecerca.uab.cat/en/persons/albert-vinyals-ros

 

Jaume Vives

Jaume Vives Brosa

És expert en mètodes d'investigació i en l'avaluació de la qualitat metodològica tant d'estudis empírics primaris com de revisions sistemàtiques i meta-anàlisis.

 

Paraules clau: mètodes d'investigació, qualitat metodològica, risc de biaix, revisions sistemàtiques, meta-anàlisis, pràctica basada en l'evidència, implementation science, intervencions complexes

Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut

Metodologia de les Ciències del Comportament

Professor agregat laboral

 

Informació de contacte Jaume Vives Brosa

Portal de Recerca de la UAB Jaume Vives Brosa

 

Pere Ysàs Solanes

Pere Ysàs Solanes

Coordinador del Grup de Recerca sobre l'Època Franquista (GREF) i investigador del Centre d'Estudis sobre Dictadures i Democràcies (CEDID). Especialista en la història social i política de la dictadura franquista i del procés de transició a la democràcia, en el marc de les dictadures del segle XX, en particular les de caràcter feixista, i dels processos de transició a la democràcia al sud d'Europa i a Amèrica Llatina. Ha estudiat, especialment, les institucions i polítiques dictatorials, les actituds polítiques i les condicions de vida, la conflictivitat social, els moviments d'oposició i les organitzacions polítiques.

 

Paraules clau: dictadures, franquisme, antifranquisme, transicions a la democràcia, institucions polítiques, moviments socials, conflictivitat social, feixisme, socialisme, comunisme.

Departament d'Història Moderna i Contemporània

Àrea d'Història Contemporània

Catedràtic d'Universitat Numerari

 

Informació de contacte Pere Ysàs Solanes

Portal de Recerca de la UAB Pere Ysàs Solanes

 

Patrizia Ziveri

Patrizia Ziveri

El seu grup de recerca tracta grans desafiaments ambientals i de sostenibilitat vinculats als sistemes costaners i oceànics. Està enfocat en els impactes del canvis climàtics i globals en els ecosistemes marins i en la biogeoquímica a vàries escales temporals. L’increment exponencial de les emissions antropogèniques de CO2 a l’atmosfera, per exemple, està canviant el nostre oceà. Estudia els organismes calcificadors marins que són a la base de la cadena tròfica, molt vulnerables i sensibles als canvis en els nivells de CO2. També estudia els problemes ambientals i socials deguts a la pol·lució per plàstics, escombraries i microplàstics als oceans, especialment a les illes del Mediterrani.

 

Paraules clau: clima i canvi climàtic, alta concentració de CO2 a l’oceà, Mediterrani, plànkton calcificador, microplàstics, acidificació oceànica, escalfament oceànic, biogeoquímica

Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA)

-

Professora ICREA

 

Informació de contacte Patrizia Ziveri

Portal de Recerca de la UAB Patrizia Ziveri