Sala de premsa Premsa i mitjans

Guia d'experts i d'expertes de la UAB

Guia d'experts i d'expertes de la UAB per als mitjans de comunicació

Aquesta guia aplega personal investigador de diferents àrees de coneixement que ofereix la seva expertesa als mitjans de comunicació. Si necessiteu ajut per trobar un expert en un tema concret o per contactar amb algun dels nostres professors i professores, poseu-vos en contacte amb la Unitat de Comunicació, en el telèfon 935868228 o per correu electrònic.

Si sou PDI de la UAB i desitjeu aparèixer en aquesta guia, ompliu si us plau el següent formulari.

Cerca un expert

 

Xavier Ballart

Xavier Ballart Hernández

Expert en Administració pública i avaluació de polítiques i serveis públics. Dins el camp de l'Administració Pública últimament s'ha dedicat al tema de la Motivació pel Servei Públic, un tipus de motivació pro social. Com a catedràtic de Ciència Política es expert en temes relacionats amb la democràcia i amb la política, Inicialment s'havia dedicat a temes relacionats amb l'autonomia i el federalisme.

 

Paraules clau: administració pública, motivació pel servei públic, avaluació de polítiques públiques, eficàcia serveis públics

Departament de Ciència Política i de Dret Públic

Ciència Política i de l'Administració

Catedràtic d'universitat numerari

 

Informació de contacte Xavier Ballart Hernández

Portal de Recerca de la UAB Xavier Ballart Hernández

 

Monica Balltondre

Mònica Balltondre Pla

És experta en dones i història de la ciència. La Mònica Balltondre forma part del centre de recerca en història de la ciència (CEHIC-UAB) i la seva recerca està centrada en com teories científiques de les ciències humanes i la medicina del passat construeixen subjectivitats de gènere. Entre altres temes, ha treballat sobre figures femenines místiques del segle XVI, dones espiritistes i anarquistes de Barcelona a finals del segle XIX, i sexualitat i política a Espanya a principis del segle XX.

 

Paraules clau: història de les ciències humanes, història de la psicologia, història de la ciència i gènere, espiritisme, mística, sexualitat femenina

Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació

Psicologia bàsica

Professora agregada interina

 

Informació de contacte Mònica Balltondre Pla

Portal de Recerca de la UAB Mònica Balltondre Pla

 

Antoni Barbadilla

Antoni Barbadilla Prados

El seu camp és la Genètica de Poblacions i la Bioinformàtica. Dirigeix el grup de recerca Bioinformàtica de la Diversitat Genòmica. Tota nova mutació que contribueix a l'adaptació a l'ambient d'un individu s'expandeix en el si de l'espècie i deixa signatures moleculars en el genoma. Mitjançant models teòrics de genètica de poblacions i mètodes estadístics, el grup analitza i interpreta la variació genètica a escala genòmica i desenvolupa eines bioinformàtiques per a la catalogació i representació de la diversitat genètica en un nombre creixent d'espècies, inclosa la humana. També impulsa projectes de transferència tecnològica i plataformes bioinformàtiques per a les investigacions òmiques.

 

Paraules clau: genètica, herència, evolució, genòmica, genètica de poblacions, selecció natural, bioinformàtica, recombinació, variació genètica, navegadors genòmics

Departament de Genètica i de Microbiologia

Àrea de Genètica

Titular d'universitat numerari

 

Informació de contacte Antoni Barbadilla Prados

Portal de Recerca de la UAB Antoni Barbadilla Prados

 

Jordi Barbé

Jordi Barbé García

Membre del Grup SGR Microbiologia Molecular. Treballa en las bases moleculars del funcionament dels bacteris. En concret el seu objectiu fonamental és la identificació dels factors de virulencia que determinen la capacitat patogénica dels bacteris en la perspectiva de desenvolupar alternatives a la utilització d’antibiòtics. En aquest context, un aspecte molt important de l’activitat del grup és l’aïllament de virus específics contra bacteris que puguin ser utilitzats per fer front a les infeccions bacterianes.

 

Paraules clau: patogènia bacteriana, vacunes, resistència als antibiòtics, fagoteràpia

Departament de Genètica i de Microbiologia

Àrea de Microbiologia

Catedràtic d'universitat numerari

 

Informació de contacte Jordi Barbé García

Portal de Recerca de la UAB Jordi Barbé García

 

Joan Anton Barceló

Joan Anton Barceló Álvarez

Expert en Arqueologia i Prehistòria, s'ha especialitzat en temes de noves teconologies aplicades a la reconstrucció i interpretació del passat, realitat virtual, Arqueologia Digital, Sistemes de Informació Geogràfics aplicats a la investigació històrica, i el desenvolupament i aplicació de tècniques quantitatives i d'intel.ligència artificial en humanitats i ciències socials.

 

Paraules clau: arqueologia, prehistòria, arqueologia digital, patrimoni digital, humanitats digitals, realitat virtual, sistemes d'informació geogràfica, estadística, quantificació, intel·ligència artificial

Departament de Prehistòria

Àrea de Prehistòria

Titular d'universitat numerari

 

Informació de contacte Joan Anton Barceló Álvarez

Portal de Recerca de la UAB Joan Anton Barceló Álvarez

 

Francesc Bars

Francesc Bars Cortina

És expert en Teoria de Nombres i Geometria Aritmètica, amb especial interès en Mòduls de Drinfeld, funcions L, corbes modulars i corbes de gènere petit.

 

Paraules clau: Teoria Iwasawa, corbes de gènere petit, corbes modulars, corbes planes no-singulars, automorfismes en corbes, cossos de funcions, funcions L, mòduls de Drinfeld

Departament de Matemàtiques

Àlgebra

Professor agregat laboral

 

Informació de contacte Francesc Bars Cortina

Portal de Recerca de la UAB Francesc Bars Cortina

 

Anna Bassols

Anna Bassols Teixidó

El camp d'expertesa principal són els biomarcadors per a veterinària i ciència animal. Proteïnes de fase aguda. Assaigs enzimàtics i immunològics. Proteòmica i metabolòmica en la cerca de nous biomarcadors. Servei de Bioquímica Clínica Veterinària (SBCV).

 

Paraules clau: biomarcador, ciència animal, medicina veterinària, proteïnes de fase aguda, proteòmica, metabolòmica, bioquímica clínica

Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular

Bioquímica i Biologia Molecular

Catedràtica d'universitat numerària

 

Informació de contacte Anna Bassols Teixidó

Portal de Recerca de la UAB Anna Bassols Teixidó

 

Jordina Belmonte

Jordina Belmonte Soler

Experta en la diversitat de pol·len, espores de fongs i al·lèrgens a l’aire, la seva dinàmica anual i interanual i els factors que afecten la seva presència, quantitat i transport (Aerobiologia). És assessora de metges al·lergòlegs, pneumòlegs i d’atenció primària, així com de gestors i tècnics de salut pública, sanitat vegetal i d’espais verds naturals i urbans, i de mitjans de comunicació en relació a la pol·linització i esporulació d’espècies d’interès (autòctones, cultivades, invasores, al·lergògenes...). Coordina el Punt d’Informació Aerobiològica (PIA).

 

Paraules clau: aerobiologia, al·lèrgia, al·lèrgens, espores de fongs, palinologia, pol·len, qualitat biològica de l’aire, transport atmosfèric, salut pública, sanitat vegetal

Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia

Àrea de Botànica

Titular d'universitat numerària

 

Informació de contacte Jordina Belmonte Soler

Portal de Recerca de la UAB Jordina Belmonte Soler

 

Silvia Blanch

Sílvia Blanch Gelabert

Doctora en Psicologia de l'Educació, Llicenciada en Psicologia Clínica, Formació de mestres del grau d'Educació Infantil de la UAB, coordinadora de l'equip de recerca ERIFE (Equip de Recerca sobre Infància, Família i Educació) i de SINTE de la UAB. Formació permanent sobre educació, petita infància i família des de l'equip ICE UAB; supervisió d'equips i formació sobre educació i famílies des de l'equip BES (Barcelona Espai Supervisió). Participa en postgraus, màsters i programes de doctorat en temes d'Educació.

 

Paraules clau: mestres d'educació infantil, petita infància, família, espai familiar, escola bressol, parvulari, educació, aprenentatge i servei, aps, pràcticum

Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació

Psicologia Evolutiva i de l'Educació

Professora agregada interina

 

Informació de contacte Sílvia Blanch Gelabert

Portal de Recerca de la UAB Sílvia Blanch Gelabert

 

Cristina Blasi

Cristina Blasi Casagran

En els últims anys ha dut a terme una àmplia investigació en el camp de la privacitat i la protecció de dades. Va defensar el seu doctorat sobre protecció de dades el juny de 2015 a l'EUI. El treball va ser publicat un any més tard com a monografia per l'Editorial Routledge. Blasi també ha participat en molts projectes com a investigadora a la UAB. De 2012 a 2016 va ser membre d'un projecte que estudiava el paper i els poders de les agències del ELSJ. Actualment forma part de dos projectes en curs sobre i) privacitat i seguretat, i ii) cooperació internacional i de la UE en la lluita contra la tracta de persones i el tràfic de migrants.

 

Paraules clau: privadesa, protecció de dades, trànsit de migrants, dret de vigilància, dret europeu, drets humans

Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques

Dret Internacional Públic i de Relacions Internacionals

Investigadora Postdoctoral

 

Informació de contacte Cristina Blasi Casagran

Portal de Recerca de la UAB Cristina Blasi Casagran

 

Encarna Bodelón

Encarna Bodelón González

És experta en gènere i dret, així com en el camp de les violències maclistes i en els drets de les dones.

 

Paraules clau: gènere i dret, violències maclistes, drets de les dones, violència de gènere

Departament de Ciència Política i de Dret Públic

Filosofia del Dret

Titular d'universitat numerària

 

Informació de contacte Encarna Bodelón González

Portal de Recerca de la UAB Encarna Bodelón González

 

Vicent Borràs

Vicent Borràs Català

Les seves principals línies de recerca s'emmarquen en el camp de la sociologia del treball, la sociologia del consum, la sociologia del gènere. La trajectòria investigadora, és àmplia per la diversitat dels temes tractats. Dins del camp de la sociologia del treball i del gènere, les recerques realitzades tracten de relacionar la desigual situació d'homes i dones en el treball, entès aquest en la seva versió més àmplia, treball remunerat i treball domèstic i de cures. En concret els temes abordats, han estat, l'assetjament sexual al món laboral, la conciliació, la dependència i les cures, així com els temps entés com a construcció social.

 

Paraules clau: treball, gènere, consum, masculinitats, temps

Departament de Sociologia

Sociologia

Titular d'universitat numerari

 

Informació de contacte Vicent Borràs Català

Portal de Recerca de la UAB Vicent Borràs Català