Guia d'experts i d'expertes de la UAB

Aquesta guia aplega personal investigador de diferents àrees de coneixement que ofereix la seva expertesa als mitjans de comunicació. Si necessiteu ajut per trobar un expert en un tema concret o per contactar amb algun dels nostres professors i professores, poseu-vos en contacte amb la Unitat de Comunicació, en el telèfon 935868228 o per correu electrònic.

Si sou PDI de la UAB i desitjeu aparèixer en aquesta guia, ompliu si us plau el següent formulari.

Cerca un expert

 

Assumpció Malgosa

Assumpció Malgosa

Treballa en l'estudi de restes humanes de contexts tant arqueològics com actuals, per la qual cosa el camp de recerca és l'antropologia física, com l'antropologia forense. Els estudis que realitza són molt global i van des de la descripció osteològica fins als estudis moleculars (ADN), passant per la paleodemografia, la paleopatologia o la paleodieta; tot això per a reconstruir la vida dels individus i de la població a partir de les seves restes, principalment esquelètiques. En el camp forense, les anàlisis estan adreçades a la identificació.

 

Paraules clau: antropologia, restes esquelètiques, ADN antic, paleodieta, paleopatologia, malalties, antiguitat, antropologia forense, ADN forense, identificació

Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia

Antropologia Física

Catedràtica d'universitat numerària

 

Informació de contacte

ORCID

 

Ernest Marco

Ernest Marco Urrea

Desenvolupa la seva recerca al Grup de Degradació de Contaminants Industrials i Valorització de Residus de la UAB. La seva recerca es centra en tractaments biològics de sòls i aqüífers contaminats amb compostos clorats. És especialista en l’aplicació de tècniques per avaluar la capacitat dels aqüífers contaminats per detoxificar-se biològicament; en l’estudi (genòmic, fisiològic, bioquímic) dels bacteris implicats en la transformació d’aquests contaminats i en l’aplicació d’aquest coneixement per a dissenyar i implementar projectes de bioremediació d’aqüífers in situ en col·laboració amb diferents empreses del sector.

 

Paraules clau: aigua subterrània, sòl, contaminació, compostos clorats, bacteris, bioremediació, toxicitat

Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental

Àrea d'Enginyeria Química

Professor agregat interí

 

Informació de contacte

ORCID

 

Jean Didier

Jean-Didier Maréchal

El camp d'expertesa del professor Maréchal és el desenvolupament i l'aplicació de mètodes de modelització molecular. La seves principals línies d'aplicació se situen a la interfície entre la química, la biologia i les ciències de materials (per exemple, les nanomolècules) i inclouen el disseny de nous (bio)catalitzadors i el disseny de fàrmacs. Una particularitat del seu grup és el fet de treballar intensament amb sistemes biològics que medien la seva activitat gràcies a metalls de transició. El seu equip ha creat un nou programa de disseny molecular anomenat GaudiMM i una plataforma gratuïta y extensiva per a computació multiescala anomenada Tangram.

 

Paraules clau: modelització molecular, química computacional, computació multiescala, desenvolupament de software, catàlisi, biomolècules, docking, dinàmica molecular, disseny de fàrmacs i enzims, nanoquímica

Departament de Química

Àrea de Química Física

Professor agregat laboral

 

Informació de contacte

ORCID

 

Joaquim Martí

Joaquim Martí Clua

El seu interès investigador s'ha centrat en estudiar la generació, diferenciació i mort neuronal durant el desenvolupament del sistema nerviós. El seu grup de recerca es centra en examinar com mutacions espontànies en rosegadors alteren el creixement encefàlic. També analitza l'exposició, durant la vida uterina i perinatal, a diferents agents neurotòxics. Destacar el seu interès per la caracterització histològica de models animals de les malalties de Parkinson i Alzheimer. Metodològicament, incorpora tècniques citoquímiques i immunocitoquímiques. Utilitza protocols autoradiogràfics per a detectar la incorporació de timidina tritiada, i el microscopi electrònic.

 

Paraules clau: sistema nerviós central, neuroepiteli, cicle cel·lular, programes neurogenètics, gradients neurogenètics, neuròglia, ectòpia, apoptosi

Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia

Biología celular

Titular d'universitat numerari

 

Informació de contacte

ORCID

 

Martí Fábregas

Joan Martí Fábregas

És expert en malalties cerebrovasculars, incloent ictus isquèmic i hemorràgia intracerebral; tractaments de reperfussió intravenosos i endovasculares a la fase aguda de l’ictus isquèmic; neurosonologia; prevenció i tractament del creixement de l’hematoma; hemorragia intracranial per anticoagulants i angiopatia amiloide.

 

Paraules clau: ictus, hemorràgia cerebral

Departament de Medicina

Medicina

Associat Mèdic

 

Informació de contacte

ORCID

 

Ferran Martin

Ferran Martín

És expert en Enginyeria de radiofreqüència i microones, i especialment en els següents àmbits: disseny avançat de circuits de comunicació, amb dimensions compactes, altes prestacions i noves funcionalitats, sobre la base de conceptes basats en els anomenats metamaterials i en linies de transmissió artificials, entre d'altres; sensors de microones, incloent encoders i sensors per control de moviment, sensors per a caracterització dielèctrica i bio-sensors; sistemes d'identificació per radiofreqüència (RFID), amb especial èmfasi en sistemes de RFID sense xip (chipless-RFID) i aplicacions (p.e., seguretat documental).

 

Paraules clau: radiofreqüència, microones, metamaterials, sensors de microones, RFID

Departament d'Enginyeria Electrònica

Àrea d'Electrònica

Catedràtic d'universitat numerari

 

Informació de contacte

ORCID

 

Reinaldo Martínez

Reinaldo Martínez Fernández

Es dedica a l'estudi dels processos d'aprenentatge i ensenyament des de la identificació de "patrons d'aprenentatge". En aquest sentit, s'interessa per les concepcions i orientacions d'aprenentatge, així com per les estratègies de processament i regulació. Les mostres d'anàlisi corresponden a estudiants Iberoamericans amb interés en el paper de la dimensió cultural en la comprensió i la optimització de les formes d'aprendre; des de l'Educació Primària fins l'Educació Superior.

 

Paraules clau: aprenentatge, ensenyament, educació primària, secundària, educació superior, autoregulació

Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació

Psicologia Evolutiva i de l'Educació

Professor agregat laboral

 

Informació de contacte

ORCID

 

David Martínez Fiol

David Martínez Fiol

Expert en la Primera Guerra Mundial, els voluntaris catalans i espanyols a la Primera Guerra Mundial, la crisi de 1917 a Espanya, el catalanisme, el corporativisme, el sindicalisme entre els anys 1900 i 1939, la Segona República espanyola, la Guerra Civil espanyola, i els Funcionaris de la II República.

 

Paraules clau: Primera Guerra Mundial, voluntaris catalans i espanyols a la Primera Guerra Mundial, crisi de 1917 a Espanya, catalanisme, corporativisme, sindicalisme 1900-1939, Segona República, Guerra Civil

Departament d'Història Moderna i Contemporània

Història Contemporània

Professor associat laboral

 

Informació de contacte

ORCID

 

Carlos Martínez Lizama

Carlos Martínez Lizama

És doctor en Administració d'Empreses, consultor expert en estratègia empresarial i comportament organitzatiu i Executive Coach d'alts directius i executius. Es defineix com un humanista econòmic, creu ferventment que és possible un sistema econòmic i model de gestió empresarial on el capital humà sigui l'eix central d'actuació. Li agrada definir el seu treball, en totes les seves facetes, com una ajuda en la presa de decisions de les persones amb l'objectiu de fer-les millorar tant a nivell personal com professional en el camí cap a l'excel·lència.

 

Paraules clau: estratègia, pensament estratègic, comportament organitzacional, presa de decisions, capital humà, model de negoci, recursos humans, coaching executiu, internacionalització

Departament d'Empresa

Organització d'Empreses

Professor associat laboral

 

Informació de contacte

ORCID

 

Lurdes Martínez Mínguez

Lurdes Martínez Mínguez

Experta en la importància de la motricitat i la corporeïtat en l'aprenentatge tant dels infants com dels mestres, principalment d'Educació Infantil, durant la seva formació inicial i permanent; la relació teoria-pràctica i universitat-escoles, en la formació psicomotriu dels mestres d'educació infantil i especialistes d'educació física; així com en l'avaluació formativa i compartida de competències professionals psicomotrius en la formació inicial del professorat d'Educació Infantil.

 

Paraules clau: motricitat, corporeïtat, educació psicomotriu, formació inicial mestres Educació Infantil, avaluació formativa, avaluació compartida, competències professionals psicomotrius, relació teoria-pràctica

Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal

Àrea de Didàctica de l'Expressió Corporal

Profesora agregada interina

 

Informació de contacte

ORCID

 

Vicente Martínez

Vicente Martínez Perea

Expert en fisiologia i farmacologia gastrointestinal in vivo: fisiopatologia de malaties funcionals i inflamatories gastrointestinals. També en desenvolupament de models animals per a la identificació i caracterització de noves dianes terapèutiques per a malaties funcionals i inflamatòries gastrointestinals.

 

Paraules clau: farmacologia gastrointestinal, microbiota, dolor visceral, inflamació intestinal, funció barrera intestinal, eix intestí-cervell

Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia

Fisiologia

Titular d'universitat numerari

 

Informació de contacte

ORCID

 

Carme Martínez Roca

Carme Martínez Roca

Experta en desenvolupament de competències per a l'ocupabilitat des d'una perspectiva de justicia social. Es dedica a l'assessorament, la formació, la recerca, la sensibilització i el desenvolupament de programes d’orientació per a una formació i ocupació satisfactòries, sostenibles i socialment justes. És membre del Grup de Recerca Diversitat i Orientació (DO) i de la Cátedra UNESCO d'Educació i Estils de Vida Sostenibles de la Innland Norway University of Applied Sciences (Noruega).

 

Paraules clau: competències, ocupabilitat, justicia social, orientació, formació

Departament de Pedagogia Aplicada

Mètodes d'Investigació i Diagnosi Educacional

Professora associada laboral

 

Informació de contacte

ORCID