Guia d'experts i d'expertes de la UAB

Aquesta guia aplega personal investigador de diferents àrees de coneixement que ofereix la seva expertesa als mitjans de comunicació. Si necessiteu ajut per trobar un expert en un tema concret o per contactar amb algun dels nostres professors i professores, poseu-vos en contacte amb la Unitat de Comunicació, en el telèfon 935868228 o per correu electrònic.

Si sou PDI de la UAB i desitjeu aparèixer en aquesta guia, ompliu si us plau el següent formulari.

Cerca un expert

 

Luís Fernando Morales

Luís Fernando Morales Morante

Expert en creació i anàlisi de contingut pels mitjans convencionals i digitals: informació, ficció i entreteniment. Tractament d'informació, manipulació noticiosa als mitjans, Persuasió mediàtica. Edición d'matge i so. Estudis culturals al voltant del drama i la telenovela.

 

Paraules clau: televisió, media, drama, news, film and video editing, cultural studies

Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual

Comunicació Audiovisual i Publicitat

Professor lector

 

Informació de contacte

ORCID

 

Sara Moreno

Sara Moreno Colom

És investigadora del Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball i de l'Institut d'Estudis del Treball. Les seves línies de recerca i transferència s’emmarquen en el camp de la sociologia del treball, la sociologia del temps i la sociologia del gènere. Concretament, s’ha especialitzat en l’anàlisi del treball, el temps i la vida quotidiana, amb especial atenció a les desigualtats socials, el benestar i les polítiques públiques.

 

Paraules clau: gènere, treball, cura, temps, benestar, vida quotidiana, política social

Departament de Sociologia

Sociologia

Professora agregada interina

 

Informació de contacte

ORCID

 

Annette Mulberger

Annette Mulberger

Experta en estudis sobre la ment humana (segles XIX i XX). Les seves línies de recerca són la psicologia a Espanya, el mesurament i els tests psicològics (1850-1950), l'espiritisme i parapsicologia (1850-1930), i la història de la psicologia experimental, jurídica i pedagògica.

 

Paraules clau: història de les ciències humanes, història de la psicologia

Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació

Psicologia Bàsica

Titular d'universitat numerària

 

Informació de contacte

ORCID

 

Dafne Muntanyola

Dafne Muntanyola Saura

Fa recerca en el camp interdisciplinar de la sociologia i la ciència cognitiva, a través de l'observació de professions artístiques i de dinàmiques de producció i consum de la cultura. Treballa en sociologia de la cultura i de l'art, en gènere, en cognició, i aplica metodologies diverses i innovadores, com ara l'anàlisi de xarxes socials, l'anàlisi conversacional, l'etnografia audiovisual o l'anàlisi discursiva d'entrevistes.

 

Paraules clau: sociologia de l'art, sociologia de la cultura, cognició, etnografia audiovisual, gènere, anàlisi de xarxes socials

Departament de Sociologia

Sociologia

Professora agregada interina

 

Informació de contacte

ORCID

 

Roser Nadal

Roser Nadal Alemany

Investiga en el camp de la Psicobiologia, dins de les Neurociències. La seva recerca tracta sobre els mecanismes pels quals l'estrès incrementa la vulnerabilitat a la psicopatologia, com l'ansietat, l'addicció, l'estrès post-traumàtic, la depressió o la impulsivitat, utilitzant models animals. Està especialment interessada en les diferències individuals en la reactivitat a l'estrès, i els factors involucrats en la resistència als efectes negatius de l'estrès. Ha investigat les diferències sexuals en la vulnerabilitat a l'estrès i els efectes a llarg termini d'experiències estressants primerenques.

 

Paraules clau: estrès, psicopatologia, diferències individuals, diferències sexuals, impulsivitat, ansietat, models animals

Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut

Institut de Neurociències (INc)

Professora titular d'universitat numerària

 

Informació de contacte

ORCID

 

ere Navalles, investigador del Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Com.Audiovisual

Pere Navalles Villar

Doctor en Publicitat i comunicació audiovisual. Premi extraordinari. Especialista en Neuromàrketing, realitzant estudis de conducta del consumidor i validació de l' eficàcia publicitaria amb laboratori d' Eye track, RMfC ressonància magnètica funcional cerebral, GSR Skin Galvanic Response, EEG electro encefalografia Promotor i director del master de neuromàrketing.

 

Paraules clau: publicitat, neuromàrketing, conducta consumidor, eficàcia publicitària, Eye track, RMfC, GSR, EEG, master neuromàrketing

Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual

Comunicació Audiovisual i Publicitat

Professor associat laboral

 

Informació de contacte

ORCID

 

Xavier Navarro Acebes

Xavier Navarro Acebes

Investiga sobre processos de degeneració i regeneració del sistema nerviós després de lesions dels nervis perifèrics i de la medul·la espinal, i en malalties neurodegeneratives. Estratègies terapèutiques i neuromoduladores en lesions i malalties neurodegeneratives.

 

Paraules clau: sistema nerviós, regeneració nerviosa, neurodegeneració, nervis perifèrics, medul·la espinal, motoneurona, neuropaties, neuropròtesis

Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia

Àrea de Fisiologia

Catedràtic d'Universitat Numerari

 

Informació de contacte

ORCID

 

Bernardo Nuñez

Bernardo Núñez

Director del Servei de Cirurgia Pediàtrica de la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell. És també el responsable de la Unitat de Cirurgia Toràcica Pediàtrica i de la Unitat de Cirurgia Mínimament Invasiva Pediàtrica i un dels referents nacionals en el tractament quirúrgic pediàtric de Pectus.

 

Paraules clau: cirurgia pediàtrica, pediatria, parc Taulí, cirurgia toràcica pediàtrica, cirurgia mínimament invasiva pediàtrica, pectus

Departament de Cirurgia

Cirurgia

Asociado médico laboral

 

Informació de contacte

ORCID

 

Maria Carmen Nuñez

María Carmen Núñez Zorrilla

Experta en protecció de menors; protecció de la persona incapacitada o amb limitació de la capacitat d'obrar; dret de família; obligacions i contractes; garanties de l'obligació; propietats especials i drets reals; formes d'accés a l'habitatge: arrendaments urbans; robòtica i intel·ligència artificial; i dret civil català.

 

Paraules clau: menors, família, incapacitació, discapacitat, contractes, obligacions, garanties, propietat, robòtica

Departament de Dret Privat

Dret Civil

Titular d'universitat numerària

 

Informació de contacte

ORCID

 

Jordi Obiols

Jordi Obiols Llandrich

És expert en psicopatologia clínica, especialment en els camps de la depressió, trastorns d'ansietat i psicosis esquizofrèniques, tant en els seus aspectes clínics com dels factors de risc i etiològics.

 

Paraules clau: psicopatologia, ansietat, depressió, esquizofrènia, factors de risc

Departament de Psicologia Clínica i de la Salut

Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic

Catedràtic d'universitat numerari

 

Informació de contacte

ORCID

 

Oriol Olesti Vila

Oriol Olesti Vila

Especialista en Història Antiga, més concretament en Història i Arqueologia romana. El seu camp d'estudi principal és el de l'Arqueologia del Paisatge, l'estudi de les pautes d'explotació del territori per part d'una comunitat històrica determinada, així com del paisatge social que en resulta. La història social és en aquest sentit també una part important de la seva recerca. En els darrers anys ha treballat més específicament les formes d'explotació i control de territoris com el Pirineu romà, la Catalunya costanera, o les árees centuriades, especialment en el període de la conquesta. Especialista també en l'agrimensura romana, tant a nivell de fonts literàries com de l'arqueologia de camp.

 

Paraules clau: història antiga, història romana, arqueologia romana, arqueologia del paisatge, paisatge social, pirineus romans, romanització, centuriacions, agrimensors

Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana

Àrea d'Història Antiga

Titular d'universitat numerari

 

Informació de contacte

ORCID

 

Jordi Oliver

Jordi Oliver Solà

És doctor en Ciències ambientals i premi extraordinari de doctorat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Soci-fundador i director executiu de inèdit, un estudi d'ecoinnovació estratègica que ofereix servei a empreses i organitzacions per aconseguir solucions factibles, viables i sostenibles. Expert en anàlisi de cicle de vida, ecodisseny i ecoinnovació, ha participat en nombrosos projectes amb empreses i ha publicat més de 30 articles en revistes SCI / SSCI d'àmbit internacional, ha realitzat més de 40 contribucions en congressos internacionals, 11 capítols de llibre i un llibre sobre la temàtica.

 

Paraules clau: economia circular, ecodisseny, ecoinnovació, sostenibilitat

Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA)

.

Investigador vinculat a la universitat

 

Informació de contacte

ORCID