Sala de premsa Premsa i mitjans

Guia d'experts i d'expertes de la UAB

Guia d'experts i d'expertes de la UAB per als mitjans de comunicació

Aquesta guia aplega personal investigador de diferents àrees de coneixement que ofereix la seva expertesa als mitjans de comunicació. Si necessiteu ajut per trobar un expert en un tema concret o per contactar amb algun dels nostres professors i professores, poseu-vos en contacte amb la Unitat de Comunicació, en el telèfon 935868228 o per correu electrònic.

Si sou PDI de la UAB i desitjeu aparèixer en aquesta guia, ompliu si us plau el següent formulari.

Cerca un expert

 

Jenny Moix

Jenny Moix Queraltó

Psicòloga experta en la ment humana. Membre del Grup de Recerca en Estrès i Salut (GIES). Estudia com els pensaments afecten al cos, concretament la seva influencia sobre el dolor. La seva investigació també es centra en com disminuir l’estrès i augmentar la felicitat a través de tècniques de Mindfulness. A nivell divulgatiu, ha tractat diversos temes a través dels seus llibres i articles com: el perdó, l’ agraïment, el patiment, les emocions, els somnis,…

 

Paraules clau: ment, psicologia positiva, mindfulness, estrès, dolor crònic, psicologia de la salut, fibromiàlgia

Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació

Àrea de Psicologia Bàsica

Titular d'universitat numerària

 

Informació de contacte Jenny Moix Queraltó

ORCID Jenny Moix Queraltó

 

José Luis Molina

José Luis Molina González

És un antropòleg interessat en l'estudi de les estructures socioeconòmiques emergents, tals com els encalus migratoris i els camps transnacionals. A la seva recerca adopta un enfoc de mètodes mixtos, combinant l'etnografia i l'anàlisi de xarxes personals. Està especialitzat en el sud-est d'Europa i Romania en particular. Actualment, és president del Comitè d'Ètica en Investigació de la UAB i coeditor de REDES-Revista Hispana per a l'Anàlisi de Redes Socials.

 

Paraules clau: xarxes personals, anàlisi de xarxes socials, antropologia econòmica, transnacionalisme, migracions, Romania.

Departament d'Antropologia Social i Cultural

Àrea d'Antropologia Social i Cultural

Titular d'universitat numerari

 

Informació de contacte José Luis Molina González

ORCID José Luis Molina González

 

Oscar Molina

Oscar Molina Romo

És sociòleg expert en relacions laborals i sociologia del treball. La seva recerca gira al voltant de tres àrees. En primer lloc, les relacions laborals i els sistemes de negociació col·lectiva des d'una perspectiva comparada, prestant particular atenció a l'evolució del diàleg social i la concertació. També ha investigat la crisi dels sindicats i les polítiques de revitalització, així com l'ús del conflicte i les vagues. La segona àrea de recerca és el mercat de treball, i en particular, els processos de segmentació per edat, sexe o nivell d'estudis. Finalment, ha fet recerca sobre capitalismes comparats i el paper de les institucions per explicar el funcionament de l'economia

 

Paraules clau: relacions laborals, negociació col·lectiva, sindicats, organitzacions empresarials, pactes socials, concertació, diàleg social, conflicte, vaga, mercat laboral, models de capitalisme

Departament de Sociologia

Sociologia

Professor agregat interí

 

Informació de contacte Oscar Molina Romo

ORCID Oscar Molina Romo

 

Miquel Molist

Miquel Molist Montañá

Desenvolupa la seva investigació en els àmbits de l'arqueologia prehistòrica del Pròxim Orient, amb recerca relacionada amb l'origen de l'agricultura i la ramaderia (període neolític). Fa arqueologia a Síria, Turquia i l'Iraq, amb més de trenta anys d’experiència en treballs de camp a la zones de la Vall de l’Èufrates, Palmira i actualment al Kurdistà iraquià. També investiga sobre el mateix període i problemàtica històrica (període neolític i calcolític) en la zona de Catalunya, així com projectes encara vius com la prehistòria de Barcelona i de la zona del baix Ebre.

 

Paraules clau: Neolític, arqueologia Pròxim orient, Valle del Èufrates, Palmira, prehistòria de Barcelona

Departament de Prehistòria

Prehistòria

Catedràtic d'universitat numerari

 

Informació de contacte Miquel Molist Montañá

ORCID Miquel Molist Montañá

 

Xavier Montalban

Xavier Montalbán Gairín

Doctor en Medicina i Cirurgia, és especialista en neurologia i neuroimmunologia. Actualment és cap del Servei de Neurologia-Neuroimmunologia a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona, director del Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya (CEMCAT) i cap del grup de recerca en Neuroimmunologia de l’Institut de Recerca Vall d’Hebron (VHIR). Els darrers vint i cinc anys ha dirigit multitud d’assajos clínics relacionats amb l'esclerosi múltiple i és autor de més de 500 publicacions científiques originals i revisions en publicacions indexades nacionals e internacionals.

 

Paraules clau: neurologia, neuroimmunologia, esclerosi, esclerosi múltiple, neurologia clínica, neurociències, immunologia

Departament de Medicina

Medicina

Associat mèdic laboral

 

Informació de contacte Xavier Montalbán Gairín

ORCID Xavier Montalbán Gairín

 

Marius Monton

Màrius Montón Macián

Doctor en informàtica, empresari amb experiència en R+D+i a diferents empreses i centres de recerca. Experiència en disseny de sistemes encastats, l'Internet de les Coses (IoT) i xares de comunicació de llarg abast LPWAN. També ha fet recerca en plataformes virtuals i modelat de sistemes encastats.

 

Paraules clau: sistemes encastats, IoT, Internet of Things, microelectrònica, plataformes virtuals, LPWAN, internet de les coses

Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics

Arquitectura i Tecnologia de Computadors

Professor associat laboral

 

Informació de contacte Màrius Montón Macián

ORCID Màrius Montón Macián

 

Luís Fernando Morales

Luís Fernando Morales Morante

Expert en creació i anàlisi de contingut pels mitjans convencionals i digitals: informació, ficció i entreteniment. Tractament d'informació, manipulació noticiosa als mitjans, Persuasió mediàtica. Edición d'matge i so. Estudis culturals al voltant del drama i la telenovela.

 

Paraules clau: televisió, media, drama, news, film and video editing, cultural studies

Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual

Comunicació Audiovisual i Publicitat

Professor lector

 

Informació de contacte Luís Fernando Morales Morante

ORCID Luís Fernando Morales Morante

 

Sara Moreno

Sara Moreno Colom

És investigadora del Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball i de l'Institut d'Estudis del Treball. Les seves línies de recerca i transferència s’emmarquen en el camp de la sociologia del treball, la sociologia del temps i la sociologia del gènere. Concretament, s’ha especialitzat en l’anàlisi del treball, el temps i la vida quotidiana, amb especial atenció a les desigualtats socials, el benestar i les polítiques públiques.

 

Paraules clau: gènere, treball, cura, temps, benestar, vida quotidiana, política social

Departament de Sociologia

Sociologia

Professora agregada interina

 

Informació de contacte Sara Moreno Colom

ORCID Sara Moreno Colom

 

Annette Mulberger

Annette Mulberger

Experta en estudis sobre la ment humana (segles XIX i XX). Les seves línies de recerca són la psicologia a Espanya, el mesurament i els tests psicològics (1850-1950), l'espiritisme i parapsicologia (1850-1930), i la història de la psicologia experimental, jurídica i pedagògica.

 

Paraules clau: història de les ciències humanes, història de la psicologia

Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació

Psicologia Bàsica

Titular d'universitat numerària

 

Informació de contacte Annette Mulberger

ORCID Annette Mulberger

 

Dafne Muntanyola

Dafne Muntanyola Saura

Fa recerca en el camp interdisciplinar de la sociologia i la ciència cognitiva, a través de l'observació de professions artístiques i de dinàmiques de producció i consum de la cultura. Treballa en sociologia de la cultura i de l'art, en gènere, en cognició, i aplica metodologies diverses i innovadores, com ara l'anàlisi de xarxes socials, l'anàlisi conversacional, l'etnografia audiovisual o l'anàlisi discursiva d'entrevistes.

 

Paraules clau: sociologia de l'art, sociologia de la cultura, cognició, etnografia audiovisual, gènere, anàlisi de xarxes socials

Departament de Sociologia

Sociologia

Professora agregada interina

 

Informació de contacte Dafne Muntanyola Saura

ORCID Dafne Muntanyola Saura

 

Roser Nadal

Roser Nadal Alemany

Investiga en el camp de la Psicobiologia, dins de les Neurociències. La seva recerca tracta sobre els mecanismes pels quals l'estrès incrementa la vulnerabilitat a la psicopatologia, com l'ansietat, l'addicció, l'estrès post-traumàtic, la depressió o la impulsivitat, utilitzant models animals. Està especialment interessada en les diferències individuals en la reactivitat a l'estrès, i els factors involucrats en la resistència als efectes negatius de l'estrès. Ha investigat les diferències sexuals en la vulnerabilitat a l'estrès i els efectes a llarg termini d'experiències estressants primerenques.

 

Paraules clau: estrès, psicopatologia, diferències individuals, diferències sexuals, impulsivitat, ansietat, models animals

Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut

Institut de Neurociències (INc)

Professora titular d'universitat numerària

 

Informació de contacte Roser Nadal Alemany

ORCID Roser Nadal Alemany

 

ere Navalles, investigador del Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Com.Audiovisual

Pere Navalles Villar

Doctor en Publicitat i comunicació audiovisual. Premi extraordinari. Especialista en Neuromàrketing, realitzant estudis de conducta del consumidor i validació de l' eficàcia publicitaria amb laboratori d' Eye track, RMfC ressonància magnètica funcional cerebral, GSR Skin Galvanic Response, EEG electro encefalografia Promotor i director del master de neuromàrketing.

 

Paraules clau: publicitat, neuromàrketing, conducta consumidor, eficàcia publicitària, Eye track, RMfC, GSR, EEG, master neuromàrketing

Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual

Comunicació Audiovisual i Publicitat

Professor associat laboral

 

Informació de contacte Pere Navalles Villar

ORCID Pere Navalles Villar