Sala de premsa Premsa i mitjans

Guia d'experts i d'expertes de la UAB

Guia d'experts i d'expertes de la UAB per als mitjans de comunicació

Aquesta guia aplega personal investigador de diferents àrees de coneixement que ofereix la seva expertesa als mitjans de comunicació. Si necessiteu ajut per trobar un expert en un tema concret o per contactar amb algun dels nostres professors i professores, poseu-vos en contacte amb la Unitat de Comunicació, en el telèfon 935868228 o per correu electrònic.

Si sou PDI de la UAB i desitjeu aparèixer en aquesta guia, ompliu si us plau el següent formulari.

Cerca un expert

 

Alessandro Demurtas

Alessandro Demurtas

És expert en Relacions Internacionals, polítiques i estudis sobre seguretat, terrorisme islamista i integració europea.

 

Paraules clau: terrorisme, fonamentalisme, islamisme, seguretat, Unió Europea

Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques

Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals

Professor associat laboral

 

Informació de contacte Alessandro Demurtas

Portal de Recerca de la UAB Alessandro Demurtas

 

Cristian de Quintana

Cristian de Quintana Schmidt

Expert en neurocirurgia i novetats tecnològiques aplicades tant per el diagnòstic com el tractament de lesiones cerebrals, de columna vertebral i nervi perifèric. A nivell cerebral experiència en tumors cerebrals complexes. A nivell de columna domini de tècniques mínimament invasives. A nivell de nervi perifèric ús de tècniques no invasives.

 

Paraules clau: neurocirurgia, tecnologia, tumor cerebral, columna vertebral, hèrnia discal, hidrocefàlia, traumatisme cranioencefàlic, hematoma cerebral, ictus, lumbàlgia, cervicalgia, estimulació cerebral

 

Joan Deus Yela

Joan Deus Yela

Psicòleg Clínic i Neuropsicòleg Clínic que s'ha especialitzat en l'estudi del funcionament cerebral normal i patològic en neurologia, neuropsicologia i psicopatològica o neuropsiquiatria, mitjançant la neuroimatge funcional i estructural amb ressonància magnètica. Així mateix, la seva actual i principal línia d'investigació és el dolor crònic en fibromiàlgia i altres patologies reumatològiques que cursen amb dolor, des de la perspectiva de la neuroimatge, personalitat i psicopatologia.

 

Paraules clau: neuropsicologia, neuropsiquiatria, psicopatologia, avaluació psicològica clínica neuroimatge, dolor crònic, fibromiàlgia, dolor crònic.

Departament de Psicologia Clínica i de la Salut

Àrea de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic

Professor Agregat Laboral

 

Informació de contacte Joan Deus Yela

Portal de Recerca de la UAB Joan Deus Yela

 

Josep Deví

Josep Deví Bastida

És expert en gerontologia, psicogeriatria, demències i malaltia d'Alzheimer.

 

Paraules clau: gerontologia, psicogeriatria, demència, Alzheimer

Departament de Psicologia Clínica i de la Salut

Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic

Professor associat laboral

 

Informació de contacte Josep Deví Bastida

Portal de Recerca de la UAB Josep Deví Bastida

 

Miquel Domenech

Miquel Domènech Argemí

Els seus interessos de recerca s'emmarquen en els Estudis de la Ciència i la Tecnologia. En concret en tres línies de treball. En primer lloc, l'estudi de les tecnologies de la cura: se centra en l'anàlisi de l'impacte que té en la vida quotidiana de les persones la introducció de dispositius tecnològics per a la cura.  En segon lloc, l'estudi de la participació ciutadana en la Societat del Coneixement: el seu interès aquí se centra en les relacions entre persones expertes i llegues, tant en controvèrsies públiques com en processos deliberatius o, també, en experiències de ciència ciutadana. I una tercera línia sobre l'ètica de la tecnologia, actualment amb especial èmfasi en les implicacions ètiques del desenvolupament de la robòtica.

 

Paraules clau: estudis de la ciència i la tecnologia, participació ciutadana, tecnologies de la cura, societat del coneixement, ètica de la tecnologia, robòtica social

Departament de Psicologia Social

Psicologia Social

Titular d'universitat numerari

 

Informació de contacte Miquel Domènech Argemí

Portal de Recerca de la UAB Miquel Domènech Argemí

 

Melinda Dooly

Melinda Dooly Owenby

Lingüista aplicada, experta en la didàctica de llengües estrangeres, l'educació plurilingüe, l'etnografia educativa i la formació de professorat de llengües. Enfocament específic d'investigació: l'aprenentatge de llengües a través de la tecnologia de la comunicació i la telecol·laboració (l'intercanvi virtual).

 

Paraules clau: didàctica de llengües estrangeres, pedagogia plurilingüe, etnografia educativa, formació de professorat, ensenyament de llengües a través de la tecnologia, telecol·laboració, l'intercanvi virtual

Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials

Didàctica de la Llengua i de la Literatura

Professora agregada laboral

 

Informació de contacte Melinda Dooly Owenby

Portal de Recerca de la UAB Melinda Dooly Owenby

 

David Duran

David Duran Gisbert

El grup que coordina es centra en l'aprenentatge entre iguals: com es poden organitzar interaccions entre alumnes, per tal que puguin aprendre uns dels altres. Ha dissenyat programes de tutoria entre iguals (alumnes que en parella aprenen de les seves diferències) i ha investigat sobre ells. En aquest context, i el de l'aprenentatge cooperatiu, ha estudiat com les persones aprenen ensenyant a d'altres ("aprensenyar"). També treballa -i ha actuat com expert per diferents administracions- en l'àmbit de l'educació inclusiva: com millorar l'escola perquè tot l'alumnat, sense distinció, pugui aprendre.

 

Paraules clau: aprenentatge entre iguals, tutoria entre iguals, aprenentatge cooperatiu, cooperació, col·laboració, educació inclusiva, inclusió, aprensenyar

Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació

Psicologia Evolutiva i de l'Educació

Professor agregat laboral

 

Informació de contacte David Duran Gisbert

Portal de Recerca de la UAB David Duran Gisbert

 

Ana Maria Enrique

Ana Maria Enrique Jiménez

Experta en gestió de la comunicació d’empreses e institucions. S’ha especialitzat en estratègies de comunicació en situacions de crisi a partir d’estudis de casos. Les seves línies de recerca s’enfoquen en els processos de gestió i en l’eficàcia de les estratègies articulades per les organitzacions. Imparteix classes de comunicació empresarial a la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB i a diversos masters d’universitats nacionals. És la coordinadora acadèmica del Màster en Direcció de Comunicació Empresarial i Institucional tant en la seva versió presencial com virtual.Membre del Grup de Recerca Publiradio y DCEI.

 

Paraules clau: comunicació, estratègies, crisi, gestió, dircom, empresa, institució

Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual

Àrea de Comunicació Audiovisual i Publicitat

Investigadora Postdoctoral

 

Informació de contacte Ana Maria Enrique Jiménez

Portal de Recerca de la UAB Ana Maria Enrique Jiménez

 

Expert/a sense fotografia

Cristina Escobar Urmeneta

És experta en l'ensenyament de llengües estrangeres (anglès), en l'ensenyament integrat de continguts i llengua (AICLE) com, per exemple, ensenyar ciències en anglès a Catalunya. També és experta en formació del professorat de llengües estrangeres i en competència interactiva escolar.

 

Paraules clau: ensenyament de llengües estrangeres (anglès), AICLE, formació del professorat, competència interactiva escolar

Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials

Didàctica de la Llengua i de la Literatura

Titular d'universitat numerària

 

Informació de contacte Cristina Escobar Urmeneta

Portal de Recerca de la UAB Cristina Escobar Urmeneta

 

Eduard Escrich

Eduard Escrich Escriche

Expert en nutrició i càncer de mama, així com en fisiologia i medicina de l'altitud.

 

Paraules clau: càncer de mama, nutrició, dieta mediterránea, oli d'oliva, oli de llavors, greixos altitud, fisiologia, medicina

Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia

Fisiologia

Titular d'universitat numerari

 

Informació de contacte Eduard Escrich Escriche

ORCID Eduard Escrich Escriche

 

Eloy Espin

Eloy Espin Basany

És expert en cirurgia colorectal, càncer de còlon, recte i anus, patologia colorectal i proctologia.

 

Paraules clau: cirurgia colorectal, càncer de còlon, recte i anus, patologia colorectal i proctologia

Departament de Cirurgia

Cirurgia

Titular d'universitat numerari

 

Informació de contacte Eloy Espin Basany

Portal de Recerca de la UAB Eloy Espin Basany

 

Josep Espluga

Josep Espluga Trenc

Sociòleg especialitzat en la percepció social de riscos tecnològics i ambientals, salut laboral, polítiques ambientals, participació ciutadana, desenvolupament rural i polítiques agroecològiques.

 

Paraules clau: risc tecnològic, risc ambiental, risc laboral, participació, desenvolupament rural, polítiques ambientals, polítiques agroecològiques

Departament de Sociologia

Sociologia

Professor agregat laboral

 

Informació de contacte Josep Espluga Trenc

Portal de Recerca de la UAB Josep Espluga Trenc