Sala de premsa Premsa i mitjans

Guia d'experts i d'expertes de la UAB

Guia d'experts i d'expertes de la UAB per als mitjans de comunicació

Aquesta guia aplega personal investigador de diferents àrees de coneixement que ofereix la seva expertesa als mitjans de comunicació. Si necessiteu ajut per trobar un expert en un tema concret o per contactar amb algun dels nostres professors i professores, poseu-vos en contacte amb la Unitat de Comunicació, en el telèfon 935868228 o per correu electrònic.

Si sou PDI de la UAB i desitjeu aparèixer en aquesta guia, ompliu si us plau el següent formulari.

Cerca un expert

 

Joaquín Gairín Sallán

Joaquín Gairín Sallán

Professor d’EGB, Graduat Social, Psicòleg i Pedagog. Consultor internacional, dirigeix el grup de recerca consolidat EDO, és president de la Xarxa internacional RedAGE i coordina projectes sobre canvi educatiu i desenvolupament social i comunitari. Les seves principals línies de recerca són: desenvolupament organitzatiu, gestió del coneixement, avaluació de programes i institucions (incloent detecció de necessitats, avaluació d’impacte i processos d’autoavaluació); desenvolupament educatiu, social i comunitari; organització i gestió universitària, i seguretat integral en els centres educatius.

 

Paraules clau: desenvolupament organitzatiu, gestió del coneixement, avaluacio de programes, avaluació d'institucions, desenvolupament comunitari, centres formatius segurs i saludables

Departament de Pedagogia Aplicada

Àrea de Didàctica i d'Organització Educativa

Catedràtic d'universitat numerari

 

Informació de contacte Joaquín Gairín Sallán

Portal de Recerca de la UAB Joaquín Gairín Sallán

 

Carolina Gala

Carolina Gala Durán

És experta en Dret Laboral, en Dret de la Seguretat Social, així com en la no discriminació entre homes i dones, i en l'àmbit de l'assetjament laboral.

 

Paraules clau: Seguretat Social, pensions, igualtat, Dret Laboral, assetjament

Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques

Dret del Treball i de la Seguretat Social

Catedràtica d'universitat numerària

 

Informació de contacte Carolina Gala Durán

Portal de Recerca de la UAB Carolina Gala Durán

 

Daniel Gamper

Daniel Gamper Sachse

És especialista en filosofia política contemporània. Els seus àmbits preferents de recerca són la teoria de la democràcia, el liberalisme, la tolerància, la laïcitat, i la llibertat de consciència. Darrerament ha concentrat la seva recerca en la llibertat d'expressió en el món contemporani. Els seus estudis se centren en els reptes de la diversitat. Ha traduït llibres de filosofia de l'anglès, alemany i italià. És editor del llibre La fe en la ciudad secular (Trotta) i autor del llibre Laicidad europea (Edicions Bellaterrra), i ha publicat nombrosos articles sobre filosofia política.

 

Paraules clau: diversitat social, laïcitat, llibertat de consciència, tolerància, llibertat d'expressió, religió

Departament de Filosofia

Àrea de Filosofia Moral

Titular d'Universitat Numerari

 

Informació de contacte Daniel Gamper Sachse

Portal de Recerca de la UAB Daniel Gamper Sachse

 

Elena Garrido

Elena Garrido Gaitán

Es dedica a la Psicologia Aplicada a l'àmbit Forense i Criminal, realitzant valoracions forenses per processos judicials així com assessorament i investigació. És professora de Psicologia Criminal al Grau de Criminologia (UAB), del Màster en Psicologia Jurídica (UAB) i d'altres Postgraus i Màsters relacionats amb la seva especialitat. Alhora, dirigeix el Grup de recerca Astraia en Psicologia Criminal i Forense, impulsant noves linies de recerca a la nostra universitat en aquest camp.

 

Paraules clau: psicologia, criminologia, psicologia criminal, psicologia forense

Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació

Psicologia Bàsica

Professora associada laboral

 

Informació de contacte Elena Garrido Gaitán

Portal de Recerca de la UAB Elena Garrido Gaitán

 

Mario Giampietro

Mario Giampietro

Expert transdisciplinari en l’àmbit de sistemes energètics i alimentaris. El seu grup de recerca es centra en l’anàlisi integrat de metabolisme de sistemes socio-ecològics (MuSIASEM) en relació als objectius de desenvolupament sostenible a nivells urbà, regional, nacional i europeu. Integra variables biofísiques i socio-econòmiques a través de diferents escales d’anàlisi, tenint en compte l’externalització d’activitats intensives en ús de recursos. La principal línia de recerca és el nexus entre treball, ús del sòl, aliments, energia i aigua a l’àmbit de les polítiques europees.

 

Paraules clau: metabolisme energètic, sistemes socio-ecològics, nexus aigua-energia-aliments, externalització, desenvolupament sostenible, eficiència energètica, sistemes agroalimentaris, metabolisme urbà

Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA)

-

Investigador vinculat ICREA

 

Informació de contacte Mario Giampietro

Portal de Recerca de la UAB Mario Giampietro

 

Anna Gil

Anna Gil Bardají

Arabista, experta en llengua àrab i en traducció de l'àrab al català i al castellà. És membre del grup de recerca MIRAS (Mediació i Interpretació, Recerca en l'Àmbit Social). Entre les seves línies de recerca destaquen l'anàlisi del discurs orientalista en traducció, la traducció de l'àrab al català i al castellà, i la interpretació als Serveis Públics.

 

Paraules clau: àrab, traducció de l'àrab

Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental

Traducció i interpretació

Professora agregada laboral

 

Informació de contacte Anna Gil Bardají

Portal de Recerca de la UAB Anna Gil Bardají

 

Antonio Gil

Antonio Gil Moreno

Té un fort compromís amb la millora i la innovació del sistema sanitari. És el cap del Servei de Ginecologia de l'Hospital Vall Hebron des de 2013 i Cap i Investigador Principal del Grup de Recerca Biomèdica de Ginecologia de l'Institut de Recerca de Vall d`Hebron des del 2014. La seva intervenció en investigació clínica i translacional va començar el 1997. Ha participat en més de 30 projectes d'investigació, 10 com a investigador principal en els darrers 5 anys. Ha publicat més de 100 articles revisats per experts en revistes internacionals, així com molts articles en revistes nacionals, 23 capítols de llibres i 4 patents.

 

Paraules clau: recerca translacional i clínica, càncer d'endometri i ovari, biomarcadors, teràpia, models murins

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i Medicina Preventiva i Salut Pública

Obstetrícia i Ginecologia

Titular d'universitat numerari

 

Informació de contacte Antonio Gil Moreno

Portal de Recerca de la UAB Antonio Gil Moreno

 

Lydia Giménez Llort

Lydia Giménez Llort

És experta en neurociència de la conducta, envelliment, malaltia d'Alzheimer i dolor en dany cognitiu.

 

Paraules clau: neurociència de la conducta, envelliment, malaltia d'Alzheimer, dolor en dany cognitiu

Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal

Psiquiatria

Professora agregada laboral

 

Informació de contacte Lydia Giménez Llort

Portal de Recerca de la UAB Lydia Giménez Llort

 

Xavier Gimeno

Xavier Gimeno Soria

Es dedica a temes relacionats amb les infàncies, les famílies i els professionals que treballen amb aquestes persones en els àmbits de l'educació, els serveis socials i els serveis sòcio-sanitaris. La supervisió dels professionals d'aquests àmbits també l'ocupa així com la formació continuada. Salut i prevenció de riscos psico-socials en professions d'acompanyament. Coordinador de l'Equip de Recerca en Infància, Família i Educació de la UAB. És promotor i fundador de Barcelona Espai de Supervisió.

 

Paraules clau: família, infància, supervisió, formació, educació familiar, acompanyament parental, benestar personal, familiar, professional, grupal i institucional

Departament de Pedagogia Aplicada

Didàctica i Organització Educativa

Titular d'universitat numerari

 

Informació de contacte Xavier Gimeno Soria

ORCID Xavier Gimeno Soria

 

Jesús Giraldo

Jesus Giraldo Arjonilla

Coordina el grup SGR "Laboratori de Neurofarmacologia molecular i Bioinformàtica", on investiga els mecanismes de transducció de senyals dels receptors de neurotransmissors responsables de trastorns neurològics i psiquiàtrics. El seu objectiu és desentranyar la complexitat de les interaccions entre receptors, lípids, ions i proteïnes transductores, que tenen lloc a la membrana cel·lular i que determinen, en última instància, l'estat de salut d'una persona. Per a això, aplica mètodes computacionals -dinàmica molecular, modelització matemàtica i intel·ligència artificial- amb la finalitat de generar coneixement per al disseny de fàrmacs més segurs i més precisos.

 

Paraules clau: GPCR, moduladors al·lostèrics, agonisme esbiaixat, agonistes parcials, agonistes inversos, esquizofrènia, Parkinson, dinàmica molecular, modelització matemàtica, disseny de fàrmacs, anàlisi de dades

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i Medicina Preventiva i Salut Pública

Àrea de Medicina Preventiva i Salut Pública

Titular d'universitat numerari

 

Informació de contacte Jesus Giraldo Arjonilla

Portal de Recerca de la UAB Jesus Giraldo Arjonilla

 

Roser Guiros

Roser Girós Calpe

Antropòloga i Pedagoga, Màster de Recerca en Educació (2016), Postgrau en gestió de projectes (2010). Realitza estudis predoctorals sobre la socialització plural dels infants de minories fent etnografia multi-situada en associacions i centres de culte. Té 10 anys d’experiència en gestió de projectes internacionals d’educació i de DDHH, residint 3 anys a Marroc. Es membre del grup EMIGRA i forma part de l’equip d’investigadors de TRANSEMIGRA, IDCol, i del projecte europeu STORY_S (Rec.777257), del qual ha exercit la coordinació nacional.

 

Paraules clau: capital migratori, transnacionalisme, discontinuïtat família-escola, estudis de diàspora, minories, educació comuntària.

Departament de Teories de l’Educació i Pedagogia Social

Teoria i Història de l'Educació

Professora associada laboral

 

Informació de contacte Roser Girós Calpe

Portal de Recerca de la UAB Roser Girós Calpe

 

Alejandro Godino

Alejandro Godino Pons

Sociòleg, expert en relacions d'ocupació, organització del treball i mercat laboral. Ha treballat sobre els efectes organitzatius i laborals de l'externalització, l'economia digital, la qualitat de l'ocupació, els canvis en la negociació col·lectiva, la gestió de la diversitat a l'empresa i les polítiques d'ocupació. A nivell metodològic, treballa fonamentalment amb dades d'enquestes europees combinant-ho amb estudis de cas en empreses i sectors econòmics. Actualment, forma part de l'equip coordinador de dos projectes europeus enfocats a les transformacions de la negociació col·lectiva a Europa.

 

Paraules clau: relacions laborals, ocupació, economia digital, externalització, organització d'empreses, polítiques d'ocupació, mercat de treball, negociació col·lectiva, sindicats, qualitat de l'ocupació

Departament de Sociologia

Àrea de Sociologia

Investigador postdoctoral

 

Informació de contacte Alejandro Godino Pons

Portal de Recerca de la UAB Alejandro Godino Pons