Sala de premsa Premsa i mitjans

Guia d'experts i d'expertes de la UAB

Guia d'experts i d'expertes de la UAB per als mitjans de comunicació

Aquesta guia aplega personal investigador de diferents àrees de coneixement que ofereix la seva expertesa als mitjans de comunicació. Si necessiteu ajut per trobar un expert en un tema concret o per contactar amb algun dels nostres professors i professores, poseu-vos en contacte amb la Unitat de Comunicació, en el telèfon 935868228 o per correu electrònic.

Si sou PDI de la UAB i desitjeu aparèixer en aquesta guia, ompliu si us plau el següent formulari.

Cerca un expert

 

Diana Marre

Diana Marre

Antropòloga social i cultural experta en decisions i processos reproductius (adopció nacional i internacional, regular i irregular; assistida amb donació de gàmetes i d'embrions, amb gestació per substitució), en diversitat familiar i infàncies, de gènere i sexualitat; en salut sexual i reproductiva; en pèrdues perinatals i mort. Fundadora i Directora del Grup de Recerca i Centre AFIN de Serveis Cientificotècnics sobre els temes de recerca.

 

Paraules clau: 

decisions i processos reproductius, adopció, donació de gàmetes i embrions, gestació per substitució, famílies i infàncies diverses, gènere i sexualitat, salut sexual i reproductiva, pèrdues i mort

Departament d'Antropologia Social i Cultural

Antropologia Social

Titular d'universitat numerària

 

Informació de contacte Diana Marre

Portal de Recerca de la UAB Diana Marre

 

Joaquim Martí

Joaquim Martí Clua

El seu interès investigador s'ha centrat en estudiar la generació, diferenciació i mort neuronal durant el desenvolupament del sistema nerviós. El seu grup de recerca es centra en examinar com mutacions espontànies en rosegadors alteren el creixement encefàlic. També analitza l'exposició, durant la vida uterina i perinatal, a diferents agents neurotòxics. Destacar el seu interès per la caracterització histològica de models animals de les malalties de Parkinson i Alzheimer. Metodològicament, incorpora tècniques citoquímiques i immunocitoquímiques. Utilitza protocols autoradiogràfics per a detectar la incorporació de timidina tritiada, i el microscopi electrònic.

 

Paraules clau: sistema nerviós central, neuroepiteli, cicle cel·lular, programes neurogenètics, gradients neurogenètics, neuròglia, ectòpia, apoptosi

Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia

Biología celular

Titular d'universitat numerari

 

Informació de contacte Joaquim Martí Clua

Portal de Recerca de la UAB Joaquim Martí Clua

 

Martí Fábregas

Joan Martí Fábregas

És expert en malalties cerebrovasculars, incloent ictus isquèmic i hemorràgia intracerebral; tractaments de reperfussió intravenosos i endovasculares a la fase aguda de l’ictus isquèmic; neurosonologia; prevenció i tractament del creixement de l’hematoma; hemorragia intracranial per anticoagulants i angiopatia amiloide.

 

Paraules clau: ictus, hemorràgia cerebral

 

Ferran Martin

Ferran Martín

És expert en Enginyeria de radiofreqüència i microones, i especialment en els següents àmbits: disseny avançat de circuits de comunicació, amb dimensions compactes, altes prestacions i noves funcionalitats, sobre la base de conceptes basats en els anomenats metamaterials i en linies de transmissió artificials, entre d'altres; sensors de microones, incloent encoders i sensors per control de moviment, sensors per a caracterització dielèctrica i bio-sensors; sistemes d'identificació per radiofreqüència (RFID), amb especial èmfasi en sistemes de RFID sense xip (chipless-RFID) i aplicacions (p.e., seguretat documental).

 

Paraules clau: radiofreqüència, microones, metamaterials, sensors de microones, RFID

Departament d'Enginyeria Electrònica

Àrea d'Electrònica

Catedràtic d'universitat numerari

 

Informació de contacte Ferran Martín

Portal de Recerca de la UAB Ferran Martín

 

Margarita Martín

Margarita Martín Castillo

Està interessada en les malalties infeccioses dels animals domèstics, especialment del porcí. Els seus principals projectes estan relacionats amb l'epidemiologia, patogènia i diagnòstic d'infeccions víriques endèmiques i emergents del porcí.

 

Paraules clau: 

sanitat animal, malalties infeccioses, zoonosis, One Health, porcs, hepatitis E, PRRS, coronavirus, rotavirus

Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals

Sanitat animal

Titular d'universitat numerària

 

Informació de contacte Margarita Martín Castillo

Portal de Recerca de la UAB Margarita Martín Castillo

 

Reinaldo Martínez

Reinaldo Martínez Fernández

Es dedica a l'estudi dels processos d'aprenentatge i ensenyament des de la identificació de "patrons d'aprenentatge". En aquest sentit, s'interessa per les concepcions i orientacions d'aprenentatge, així com per les estratègies de processament i regulació. Les mostres d'anàlisi corresponden a estudiants Iberoamericans amb interés en el paper de la dimensió cultural en la comprensió i la optimització de les formes d'aprendre; des de l'Educació Primària fins l'Educació Superior.

 

Paraules clau: aprenentatge, ensenyament, educació primària, secundària, educació superior, autoregulació

Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació

Psicologia Evolutiva i de l'Educació

Professor agregat laboral

 

Informació de contacte Reinaldo Martínez Fernández

Portal de Recerca de la UAB Reinaldo Martínez Fernández

 

David Martínez Fiol

David Martínez Fiol

Expert en la Primera Guerra Mundial, els voluntaris catalans i espanyols a la Primera Guerra Mundial, la crisi de 1917 a Espanya, el catalanisme, el corporativisme, el sindicalisme entre els anys 1900 i 1939, la Segona República espanyola, la Guerra Civil espanyola, i els Funcionaris de la II República.

 

Paraules clau: Primera Guerra Mundial, voluntaris catalans i espanyols a la Primera Guerra Mundial, crisi de 1917 a Espanya, catalanisme, corporativisme, sindicalisme 1900-1939, Segona República, Guerra Civil

Departament d'Història Moderna i Contemporània

Història Contemporània

Professor associat laboral

 

Informació de contacte David Martínez Fiol

Portal de Recerca de la UAB David Martínez Fiol

 

Carlos Martínez Lizama

Carlos Martínez Lizama

És doctor en Administració d'Empreses, consultor expert en estratègia empresarial i comportament organitzatiu i Executive Coach d'alts directius i executius. Es defineix com un humanista econòmic, creu ferventment que és possible un sistema econòmic i model de gestió empresarial on el capital humà sigui l'eix central d'actuació. Li agrada definir el seu treball, en totes les seves facetes, com una ajuda en la presa de decisions de les persones amb l'objectiu de fer-les millorar tant a nivell personal com professional en el camí cap a l'excel·lència.

 

Paraules clau: estratègia, pensament estratègic, comportament organitzacional, presa de decisions, capital humà, model de negoci, recursos humans, coaching executiu, internacionalització

Departament d'Empresa

Organització d'Empreses

Professor associat laboral

 

Informació de contacte Carlos Martínez Lizama

Portal de Recerca de la UAB Carlos Martínez Lizama

 

Lurdes Martínez Mínguez

Lurdes Martínez Mínguez

Experta en la importància de la motricitat i la corporeïtat en l'aprenentatge tant dels infants com dels mestres, principalment d'Educació Infantil, durant la seva formació inicial i permanent; la relació teoria-pràctica i universitat-escoles, en la formació psicomotriu dels mestres d'educació infantil i especialistes d'educació física; així com en l'avaluació formativa i compartida de competències professionals psicomotrius en la formació inicial del professorat d'Educació Infantil.

 

Paraules clau: motricitat, corporeïtat, educació psicomotriu, formació inicial mestres Educació Infantil, avaluació formativa, avaluació compartida, competències professionals psicomotrius, relació teoria-pràctica

Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal

Àrea de Didàctica de l'Expressió Corporal

Profesora agregada interina

 

Informació de contacte Lurdes Martínez Mínguez

Portal de Recerca de la UAB Lurdes Martínez Mínguez

 

Vicente Martínez

Vicente Martínez Perea

Expert en fisiologia i farmacologia gastrointestinal in vivo: fisiopatologia de malaties funcionals i inflamatories gastrointestinals. També en desenvolupament de models animals per a la identificació i caracterització de noves dianes terapèutiques per a malaties funcionals i inflamatòries gastrointestinals.

 

Paraules clau: farmacologia gastrointestinal, microbiota, dolor visceral, inflamació intestinal, funció barrera intestinal, eix intestí-cervell

Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia

Fisiologia

Titular d'universitat numerari

 

Informació de contacte Vicente Martínez Perea

Portal de Recerca de la UAB Vicente Martínez Perea

 

Carme Martínez Roca

Carme Martínez Roca

Experta en desenvolupament de competències per a l'ocupabilitat des d'una perspectiva de justicia social. Es dedica a l'assessorament, la formació, la recerca, la sensibilització i el desenvolupament de programes d’orientació per a una formació i ocupació satisfactòries, sostenibles i socialment justes. És membre del Grup de Recerca Diversitat i Orientació (DO) i de la Cátedra UNESCO d'Educació i Estils de Vida Sostenibles de la Innland Norway University of Applied Sciences (Noruega).

 

Paraules clau: competències, ocupabilitat, justicia social, orientació, formació

Departament de Pedagogia Aplicada

Mètodes d'Investigació i Diagnosi Educacional

Professora associada laboral

 

Informació de contacte Carme Martínez Roca

Portal de Recerca de la UAB Carme Martínez Roca

 

Antoni Mas

Antoni Mas Ponce

És expert en el camp dels efectes del canvi global en els sistemes fluvials mediterranis.

 

Paraules clau: 

canvi global, sistemes fluvials mediterranis, conservació, conques, canvi d'usos i cobertes del sòl, canvi climàtic, rius

Departament de Geografia

Àrea de Geografia Humana

Professor associat

 

Informació de contacte Antoni Mas Ponce

Portal de Recerca de la UAB Antoni Mas Ponce