Pla Estratègic
2018 - 2030

Projecció internacional

Consolidació del reconeixement internacional com una universitat innovadora i de qualitat.

1. Ser reconeguda internacionalment com una bona universitat.

  • Dissenyar i implantar un programa de projecció de la marca UAB a l’entorn nacional i internacional, per millorar la percepció de la societat.
  • Incrementar la participació en les xarxes universitàries internacionals.
  • Reforçar l’atenció i la gestió de les relacions internacionals, tant en l’àmbit de la docència (grau i postgrau), com de la recerca.

2. Ser la universitat de preferència per als estudiants.
  • Incrementar les relacions amb l’educació secundària.
  • Definir el model integral i transversal per expandir la xarxa d’exalumnes de la UAB.