Pla Estratègic
2018 - 2030

Missió i visió

Missió i visió de la Universitat

Missió

La UAB és una universitat pública i catalana que contribueix a la millora de la societat i al desenvolupament econòmic mitjançant una oferta formativa sòlida i amb la generació i la transferència de coneixement.

Visió

La UAB és una universitat reconeguda per la seva vocació de servei públic, l’alt compromís amb l’entorn territorial i social, l’elevat grau d’autonomia, flexibilitat, dinamisme i eficàcia de totes les seves activitats i el seu model de gestió saludable i sostenible als campus.

Així mateix, és reconeguda internacionalment per la seva contribució a donar resposta als reptes socials des de la innovació i amb un compromís ètic, per l’enfocament interdisciplinari en docència i recerca.