Pla Estratègic
2018 - 2030

Transferència

La Universitat Autònoma de Barcelona és conscient de l’augment de la competència i de la pèrdua del monopoli de transmissió de coneixement i de certificació de títols.

Cada vegada hi ha més competència per a la captació d’alumnat i de recursos entre les universitats. L’era del coneixement obert obliga a repensar el valor que ha d’aportar la universitat a la societat, un punt on la transferència es converteix en un eix fonamental.

Veiem que hi ha un augment en el mercat laboral del coneixement pràctic i de la formació continuada, que implícitament pot derivar en una devaluació del títol universitari enfront de les experiències, les habilitats i les actituds de cada persona.
 
Com a punt de partida, l’objectiu que la Universitat Autònoma de Barcelona es planteja com a repte de transferència per al 2030 és:
 
1. Impulsar la transferència de coneixement a la societat en tots els àmbits, de manera que permeti afrontar els grans desafiaments del nostre entorn.
Dins d’aquest objectiu es proposen les accions següents:

  1. Posar el focus de la transferència en els principals reptes socials i multidisciplinaris, per potenciar el paper de la UAB com a institució transformadora de la societat.
  2. Potenciar una transferència bidireccional entre universitat i societat, coneixent bé les necessitats socials i donant-hi resposta, en col·laboració amb entitats socials, administracions públiques i teixit empresarial.
  3. Consolidar la UAB com una comunitat compromesa a transferir a la societat, de manera sistematitzada, el coneixement generat per contribuir a donar resposta als reptes i a les demandes socials.
  4. Estrènyer la relació amb els actors socials i empresarials, generant espais i dinàmiques d’interlocució i col·laboració estables i implicant-los en projectes concrets.
  5. Augmentar la visibilitat i l’impacte social de les activitats de la Universitat, especialment en els àmbits socials i d’humanitats.
  6. Assolir capacitat d’incidència en la societat gràcies a la difusió i la transferència del coneixement a diferents nivells.
  7. Potenciar l’Esfera UAB per tal de crear noves oportunitats de desenvolupament i transferència de coneixement.
  8. Ser capaç de preveure les tendències de la societat obtenint i analitzant informació actualitzada de qualitat i disposant d’un equip de prospecció capaç d’identificar els principals canvis tecnològics i socials.