Pla Estratègic
2018 - 2030

Campus

Els campus de la UAB: espais per afavorir la relació, la confluència i la cohesió dels diferents col·lectius de la comunitat universitària.


1. Potenciar els campus com a espais d'interacció i cocreació acadèmica, cultural, vivencial i saludable entre alumnat, professionals de la UAB i alumni.

 • Reforçar l’Observatori per a la Igualtat en totes les seves dimensions.
 • Crear el Servei per a la Inclusió.
 • Estrènyer les relacions amb la ciutat i ampliar la presència del campus de Sabadell.
 • Estrènyer les relacions amb els hospitals mitjançant les unitats docents hospitalàries.
 • Vertebració dels campus amb les ciutats que envolten la UAB.
 • Establir col·laboracions estables (pràctiques curriculars, pràctiques-servei, TFE o programes de transferència) amb les entitats educatives dels municipis de l’entorn.
 • Transformar els espais comuns (tancats i a l’aire lliure) en espais de convivència perquè l’alumnat pugui establir relacions amb la resta de la comunitat.
 • Facilitar els espais necessaris per a les activitats de docència i de recerca.
2. Impulsar el sentit de pertinença, que sigui compartit per tots els col·lectius: alumnat, personal docent i personal d'administració i serveis.
 • Establir polítiques de flexibilitat laboral i de reconeixement professional que afavoreixin el sentiment de comunitat.
 • Definir i implantar un model de comunicació interna de la universitat.
 • Promoure el desenvolupament de projectes transversals, interdisciplinaris i intercentres, mitjançant, per exemple, la creació de xarxes networking entre alumnes, personal i alumni UAB.
3. Esdevenir un referent en responsabilitat social universitària (RSU).
 • Recopilar i posar en valor totes les iniciatives en el camp de la RSU.
 • Implantar un model d’universitat sostenible, fent especial èmfasi en la formació i la conscienciació mediambiental i en la mobilitat (interna i externa).