Pla Estratègic
2018 - 2030

Comunitat UAB

Les persones de la UAB són el seu principal actiu.

1. Potenciar les qualitats personals, professionals i de ciutadania del personal de la UAB.

  • Millorar el lideratge i el clima laboral, proporcionant oportunitats de desenvolupament professional i personal, mitjançant la implantació de la carrera professional, que siguin gratificants i estimulin el personal a participar plenament en la vida de la UAB.
  • Formar, prestigiar i reconèixer la dedicació a tasques de gestió.
  • Disseny i implantació d’un pla de formació per al personal, amb avaluació de l’impacte de la formació al lloc de treball.
  • Afavorir la mobilitat (interna i externa) per a l’intercanvi d’experiències i l’enriquiment professional.

2. Anticipar-se a les necessitats per a la captació i la retenció de talent professional.
  • Dissenyar i implantar un pla de captació, retenció i desenvolupament de talent.
  • Assegurar un bon relleu generacional.

3. Ajudar que la vida de l’estudiant en el seu pas per la universitat sigui transformadora en termes de creixement personal i professional.
  • Elaborar el mapa de l’experiència de l’estudiant per poder-hi incidir positivament.
  • Augmentar la seva presència i participació en activitats i accions culturals i esportives.
  • Incrementar els programes de generacions d’idees per als estudiants.
  • Augmentar accions de voluntariat, programes Erasmus, intercanvi i emprenedoria.