Pla Estratègic
2018 - 2030

Cronologia del projecte

Principals terminis

El curs 2017-2018 la Universitat Autònoma de Barcelona ha iniciat un procés de reflexió estratègica amb un horitzó a llarg termini. En un primer moment s'ha plantejat l'objectiu de definir una visió ambiciosa de com ens agradaria que fos la UAB l'any 2030.

S'ha concebut com un procés altament participatiu, per tal de comptar amb una implicació forta dels diferents actors que configuren la comunitat de la UAB i així facilitar que el resultat obtingut sigui àmpliament compartit.

El procés fins ara s'ha estructurat en les etapes següents:

Diagnosi:

2016

 • 15 de desembre: el Claustre aprova la posada en marxa d'un procés de reflexió estratègica per definir la universitat que volem ser l'any 2030.

2017

 • 20 d'octubre: enquesta qualitativa a directius del PDI i del PAS.
 • 30 d'octubre: brainstorming de context.
 • 6 de novembre: workshop amb persones externes a la UAB.
 • 14 de novembre: workshop intern: Equip de Govern.
 • 29 de novembre: workshop intern: equip motor de Transferència.
 • 30 de novembre: workshop intern: equip motor de Governança, Organització i Projecció Externa.
 • 30 de novembre: workshop intern: equip motor de Docència.
 • 11 de desembre: workshop intern: equip motor de Campus.
 • 11 de desembre: workshop intern: equip motor de Comunitat.
 • 13 de desembre: workshop intern: equip motor de Recerca.
 • 19 de desembre: workshop amb estudiants de la UAB.

2018

 • 19 de gener: workshop intern sobre Governança.
 • Febrer: elaboració del document de síntesi de la fase de diagnòstic: “Visió UAB 2030".
 • Juny i juliol 2018: enquesta de priorització dels elements clau.
 • 6, 18 i 20 juliol: sessions obertes de validació de línies i objectius estratègics.
 • Octubre 2018: presentacions del "Pla estratègic 2030: Línies i objectius estratègics”.

Accions de futur:

2018

 • Abril: publicació del document “Visió UAB 2030".
 • Abril-maig: recollida d'opinions i propostes de la comunitat universitària.
 • Maig: reelaboració del document “Visió UAB 2030”, a partir de les aportacions rebudes a la publicació.
 • Juny-setembre: elaboració del Pla estratègic 2019-2030.
 • Octubre-novembre: presentació del Pla estratègic al Claustre.