Màsters universitaris La UAB ofereix programes de postgrau d'alt nivell
Llistat de màsters oficials de l'àmbit de coneixement de enginyeria i tecnologia
Nom Tipus Places Modalitat
Biotecnologia Avançada Màster Universitari UAB 25 places Presencial
Ciència de Dades Biomèdiques / Master in Biomedical Data Science Interuniversitari
Computer Vision Interuniversitari 30 places

Presencial

Enginyeria Biològica i Ambiental Màster Universitari UAB 25 places Presencial
Enginyeria de Telecomunicació / Telecommunication Engineering Màster Universitari UAB 40 places Presencial
Geoinformació Màster Universitari UAB 20 places Presencial
Logistics and Supply Chain Management Interuniversitari 30 places

Presencial

Modelització per a la Ciència i l'Enginyeria / Modelling for Science and Engineering Màster Universitari UAB 30 places Presencial
Nanociència i Nanotecnologia Avançades / Advanced Nanoscience and Nanotechnology Màster Universitari UAB 30 places Presencial
Neuroenginyeria i Rehabilitació Interuniversitari
Research and Innovation in Computer based Science and Engineering Màster Universitari UAB 30 places

Presencial