Màsters universitaris La UAB ofereix programes de postgrau d'alt nivell
Llistat de màsters oficials de l'àmbit de coneixement de ciències i ciències ambientals
Nom Tipus Places Modalitat
Ciència i Tecnologia Quàntiques Interuniversitari
Electroquímica, Ciència i Tecnologia Interuniversitari
Erasmus Mundus en Fotònica / Erasmus Mundus Master in Photonics Erasmus Mundus
Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social Màster Universitari UAB 50 places Presencial
Física d'Altes Energies, Astrofísica i Cosmología / High Energy Physics, Astrophysics and Cosmology Màster Universitari UAB 25 places Presencial
Fotònica / Photonics Interuniversitari
Geoinformació Màster Universitari UAB 20 places Presencial
Geologia i Geofísica de Reservoris Interuniversitari
Gestió de Sòls i Aigües Interuniversitari
Història de la Ciència: Ciència, Història i Societat Interuniversitari 25 places Presencial
Matemàtiques Interdisciplinàries / Interdisciplinary Mathematics Erasmus Mundus
Modelització per a la Ciència i l'Enginyeria / Modelling for Science and Engineering Màster Universitari UAB 30 places Presencial
Nanociència i Nanotecnologia Avançades / Advanced Nanoscience and Nanotechnology Màster Universitari UAB 30 places Presencial
Paleobiologia i Registre Fòssil Interuniversitari 25 places

Híbrida

Química Industrial i Introducció a la Recerca Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research Màster Universitari UAB 45 places Presencial. Docència a l'aula i al laboratori
Recursos Minerals i Riscos Geològics Interuniversitari
Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica Màster Universitari UAB 25 places

Presencial i en streaming