Màsters universitaris La UAB ofereix programes de postgrau d'alt nivell
Llistat de màsters oficials de l'àmbit de coneixement de enginyeria i tecnologia
Nom Tipus Places Modalitat
Biotecnologia Avançada Màster Universitari UAB 25 places Presencial
Computer Vision Interuniversitari 30 places

Presencial

Enginyeria Biològica i Ambiental Màster Universitari UAB 25 places Presencial
Enginyeria de Semiconductors i Disseny Microelectrònic/ Semiconductor Engineering and Microelectronic Design Nou Interuniversitari
Enginyeria de Telecomunicació / Telecommunication Engineering Màster Universitari UAB 40 places Presencial
Geoinformació Màster Universitari UAB 20 places

Presencial

Health Data Science Nou Interuniversitari
Logistics and Supply Chain Management Interuniversitari 30 places

Presencial

Modelització per a la Ciència i l'Enginyeria / Modelling for Science and Engineering Màster Universitari UAB 30 places Presencial
Nanociència i Nanotecnologia Avançades / Advanced Nanoscience and Nanotechnology Màster Universitari UAB 30 places Presencial
Neuroenginyeria i Rehabilitació Interuniversitari
Research and Innovation in Computer based Science and Engineering Màster Universitari UAB 30 places

Presencial