Màsters oficials La UAB ofereix programes de postgrau d'alt nivell
Llistat de màsters oficials de l'àmbit de coneixement de ciències i ciències ambientals
Nom Tipus Places Modalitat
Ciència i Tecnologia Quàntiques Interuniversitari
Electroquímica, Ciència i Tecnologia Interuniversitari
Erasmus Mundus en Fotònica / Erasmus Mundus Master in Photonics Erasmus Mundus
Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social Màster Oficial UAB 50 places Presencial
Física d'Altes Energies, Astrofísica i Cosmología / High Energy Physics, Astrophysics and Cosmology Màster Oficial UAB 25 places Presencial
Fotònica / Photonics Interuniversitari
Geoinformació Màster Oficial UAB 20 places Presencial
Geologia i Geofísica de Reservoris Interuniversitari
Gestió de Sòls i Aigües Interuniversitari
Història de la Ciència: Ciència, Història i Societat Interuniversitari 25 places Presencial
Matemàtiques Interdisciplinàries / Interdisciplinary Mathematics Erasmus Mundus
Modelització per a la Ciència i l'Enginyeria / Modelling for Science and Engineering Màster Oficial UAB 30 places Presencial
Nanociència i Nanotecnologia Avançades / Advanced Nanoscience and Nanotechnology Màster Oficial UAB 30 places Presencial
Paleobiologia i Registre Fòssil / Paleobiology and Fossil Record Interuniversitari 25 places
Química Industrial i Introducció a la Recerca Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research Màster Oficial UAB 45 places Presencial. Docència a l'aula i al laboratori
Recursos Minerals i Riscos Geològics Interuniversitari
Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica Màster Oficial UAB 25 places

Presencial i en streaming