Nom Tipus Places Modalitat
Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic Màster Oficial UAB 25 places Presencial.
Arqueologia Clàssica Interuniversitari
Arxivística i Gestió de Documents Màster Oficial UAB 60 places Presencial
Egiptologia Màster Oficial UAB 25 places
Erasmus Mundus in German and French Philosophy: Contemporary Issues (PhiAFEC) Erasmus Mundus
Filosofia Analítica Interuniversitari
Filosofia Aplicada Interuniversitari 20 places Presencial
Història Contemporània Interuniversitari 30 places
Història de la Ciència: Ciència, Història i Societat Interuniversitari 25 places Presencial
Identitat Europea Medieval Interuniversitari
Mediterrània Antiga Interuniversitari
Musicologia, educació musical i interpretació de la música antiga Màster Oficial UAB 50 places Presencial
Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana Màster Oficial UAB 25 places Presencial
Recerca en Art i Disseny Màster Oficial UAB 35 places