Cursos en Veterinària

Cursos Inici Places Modalitat
Auxiliar Tècnic Veterinari Set 21 16 Presencial.
Clínica d'Animals Exòtics (Online) Nov 20 40 Online
Cures Intensives de Petits Animals (Online) Març 21 40 Online
Dermatologia de Petits Animals (Online) Març 21 40 Online
Diagnòstic per Imatge de Petits Animals (Online) Nov 20 40 Online
Formació per a Personal Investigador Usuari d'Animals per a Experimentació i Altres Finalitats Científiques (Setembre) Set 21 45 Presencial.
Medicina Veterinària d’Urgències en Petits Animals (online) Nov 21 50 Online
Medicina Veterinària en Cures Intensives en Petits Animals (online) Maig 21 50 Online
Neurologia de Petits Animals (Online) Març 21 40 Online
Oftalmologia de Petits Animals (Online) Març 21 40 Online
Oftalmologia Veterinària Gen 21 26 Semipresencial
Reproducció de Petits Animals (Online) Març 21 40 Online
Training course in Laboratory Animal Science for scientists responsible for the design or conduct of animal experiments (September) Set 21 20 Semipresencial
Estratègies en Bioseguretat i Biocontenció Juny 21 15 Presencial.
Oftalmologia Veterinària Gen 21 26 Semipresencial
Anaesthesia, Analgesia and Euthanasia of Laboratory animals Jul 21 45 Presencial.
Analgèsia i Anestèsia de Petits Animals Maig 21 120 Semipresencial
Animal Experimentation: Welfare, Legislation and Ethical Committees and Evaluation of Projects Feb 22 30 Presencial.
Cirurgia Avançada de Teixits Tous en Petits Animals Gen 21 140 Semipresencial
Cirurgia Bàsica de Teixits Tous en Petits Animals Set 20 303 Semipresencial
Cures Intensives i Dermatologia de Petits Animals (Barcelona i Madrid) Feb 21 30 Semipresencial
Cures Intensives i Dermatologia de Petits Animals (Online) Feb 21 50 Online
Diagnòstic per la Imatge. Medicina i Cirurgia d'Animals Exòtics (Barcelona i Madrid) Nov 20 30 Semipresencial
Diagnòstic per la Imatge. Medicina i Cirurgia d'Animals Exòtics (Online) Nov 20 50 Online
Expert en Cirurgia de Teixits Tous Oct 20 35 Semipresencial
Medicina d'Emergències en Petits Animals Nov 21 30 Presencial.
Medicina d'Emergències en Petits Animals (Semipresencial) Nov 21 50 Semipresencial
Medicina Intensiva en Petits Animals Maig 21 30 Presencial.
Medicina Intensiva en Petits Animals (Semipresencial) Nov 22 50 Semipresencial
Medicina Interna de Petits Animals (Barcelona i Madrid) Nov 20 30 Semipresencial
Medicina Interna de Petits Animals (Online) Nov 20 75 Online
Neurologia, Oftalmologia i Reproducció de Petits Animals (Barcelona i Madrid) Feb 21 30 Semipresencial
Neurologia, Oftalmologia i Reproducció de Petits Animals (Online) Feb 21 50 Online
Reduction and Refinement in Experimental Design and Methodology. Research and Development of Drugs Oct 21 46 Presencial.
Ensinistrament de Base i Educació Canina Maig 21 25 Presencial.