Cursos d'especialització Més de 400 cursos per fer un pas endavant en la teva carrera professional. Tria futur, tria UAB.

Cursos en Biociències

Cursos Inici Places Modalitat
Entrepreneurship: Self Leadership and Soft Skills Març 25 10 Presencial.
Entrepreneurship: Spin-off and Start-up Companies Creation Abr 25 10 Presencial.
Estratègies en Bioseguretat i Biocontenció Gen 25 15 Presencial.
Innovation Strategies, Models and Methodologies in Health Oct 24 10 Presencial.
Teoricopràctic de Vitrificació d'Oòcits i Embrions Produïts in Vitro Abr 24 5 Presencial.
Valorisation and Technology Transfer Gen 25 10 Presencial.
Animal Experimentation: Welfare, Legislation and Ethical Committees and Evaluation of Projects Feb 25 40 Presencial.
Basics of Biochemistry for Nanoscience Set 23 20 Online
Basics of Chemistry for Nanoscience Set 23 20 Online
Basics of Physics for Nanoscience Set 23 25 Online
Disseny i Gestió Online de Bases de Dades Sanitàries: MS-Access i REDCap Març 25 60 Online
Estudis per a Proves Diagnòstiques i Factors Pronòstics Març 25 60 Online
Estudis Transversals, Ecològics i Híbrids Feb 25 60 Online
Fonaments de Disseny i d'Estadística en Ciències de la Salut Oct 24 400 Online
Formació per a Personal Investigador Usuari d'Animals per a Experimentació i Altres Finalitats Científiques (Setembre) Set 24 45 Presencial.
Metaanàlisi Feb 25 60 Online
Metodologia de la Investigació: Estudis de Cohorts i de Casos i Controls Gen 25 100 Online
Metodologia de la Investigació: Fonaments de Disseny i Estadística. Dissenys Experimentals Oct 24 100 Online
Models de Regressió per Respostes Contínues, Categòriques, de Recompte i de Supervivència Oct 24 100 Online
Procés Avançat de Dades Sanitàries amb Stata Març 25 60 Online
Processament de Dades Sanitàries amb Stata Nov 24 400 Presencial.
REDCap Avançat Abr 25 60 Online
Reduction and Refinement in Experimental Design and Methodology. Research and Development of Drugs Oct 24 46 Presencial.
Revisió Sistemàtica d'Estudis: Síntesi de la Informació Gen 25 60 Online