Cursos d'especialització Més de 400 cursos per fer un pas endavant en la teva carrera professional. Tria futur, tria UAB.

Certificats

El certificat acadèmic personal (CAP) es refereix al teu expedient acadèmic: nombre de crèdits/hores, qualificació, curs acadèmic, etc.

El certificat de pla d’estudis, també conegut com sylabus, recull el contingut de les assignatures/mòduls que integren el teu expedient acadèmic. Hi ha països que sol·liciten la presentació d’aquest document com a requisit per legalitzar el teu títol de màster/diploma de postgrau/curs d’especialització per tal que pugui tenir plena validesa.

El procés de sol·licitud, tant del certificat acadèmic personal com del pla d'estudis, és el següent:

  1. Emplena i signa (manualment o amb signatura digital) la sol·licitud de certificat. Cal que aportis també còpia del teu document d'identitat o passaport (anvers i revers). Escaneja i entrega la documentació al següent correu electrònic:ep.titols.certificats@uab.cat
  2. A l'Escola de Postgrau revisem el teu expedient i, si escau, et comuniquem que estem en disposició de realitzar el certificat. Tot seguit, hauràs de realitzar el pagament de la taxa d'expedició associada al tipus de certificat que sol·licitis: (taxes acadèmiques vàlides durant el curs acadèmic 2021-2022).
     
    • 27,27€ per al certificat acadèmic personal
    • 30€ per al pla d'estudis
  3. Hauràs de fer-nos arribar el comprovant de pagament a través del correu electrònic: ep.uau@uab.cat
  4. El temps d’emissió del certificat acadèmic personal serà de 10 a 15 dies laborables a comptar a partir del moment que rebem el justificant de pagament. Quan el tinguem a disposició, rebràs una còpia per correu electrònic amb signatura digital. Si et cal l'original, te’l lliurarem personalment a l'Escola de Postgrau, o bé a través d’una tercera persona o un missatger a qui autoritzis per escrit.


El certificat original te'l lliurarem personalment a la Unitat d'Atenció a l'Usuari de l'Escola de Postgrau, aportant el teu DNI, TIE o passaport, o bé hi pots enviar una persona autoritzada mitjançant un document d'autorització. En aquest segon cas, aquesta persona ha de presentar document d'autorització signar per tu i per la persona autoritzada (document que trobaràs al final d'aquesta pàgina: autorització de tràmits) aportant el seu DNI, TIE o passaport i una fotocòpia del teu DNI, TIE o passaport.