Cursos d'especialització Més de 400 cursos per fer un pas endavant en la teva carrera professional. Tria futur, tria UAB.

Instàncies

Sol·licituds

Una sol·licitud et permet sol·licitar a la UAB un tràmit o una gestió, com ara:

  • Anul·lació de la matrícula
  • Modificació de la matrícula
  • Devolució de taxes
  • Altres

Per presentar-la, cal que emplenis la teva sol·licitud i l’entreguis acompanyada de tota la documentació necessària per fonamentar la teva petició a través del següent enllaç:

Accés Registre General

En cas de no poder accedir, cal que ens enviïs un correu electrònic a ep.uau@uab.cat amb els següents documents:

  • La sol·licitud correctament signada
  • Una còpia del document identificatiu (DNI o passaport) vigent que s’indica a la sol·licitud
  • Un document que justifiqui la petició (en cas que calgui)
  • Una captura de pantalla amb l’error que dona la pàgina web en intentar fer la petició a través del Registre General

També pots presentar la sol·licitud presencialment a la Unitat d’Ordenació Acadèmica de l’Escola de Postgrau de la UAB. Per realitzar tràmits presencialment el nostre horari es de dilluns a dijous de 10 a 14h i de 15 a 16h, i divendres de 10 a 14h. 

Recursos

Si la resolució de la teva sol·licitud no t’ha estat favorable, pots interposar un recurs davant el/la rector/a de la Universitat Autònoma de Barcelona. Pots presentar-lo presencialment a la Unitat d’Ordenació Acadèmica de l’Escola de Postgrau o al Registre General de la UAB o bé enviar-lo per correu postal en el termini d’un mes des de que t’ha estat notificada la resolució de la teva sol·licitud.

Documents: