Unitat d'Ordenació Acadèmica

Unitat d'Ordenació Acadèmica

Té com a objectiu gestionar, tramitar i assessorar en els processos, funcions i procediments relacionats amb la vida acadèmica de l'alumnat, així com donar Suport a la direcció de l’Escola i al personal acadèmic que hi participa en l’oferta docent.

Responsable: Emma Peiró Sales

Adreça electrònica: ep.uau@uab.cat