L'organització de l'Escola

Organització de l'Escola de Postgrau

La UAB és una universitat compromesa amb l'objectiu d'assolir un alt nivell d'excel·lència en la docència, la recerca i la transferència del coneixement, i aposta pel desenvolupament i l'establiment de metodologies d'aprenentatge adaptades a cada etapa dels seus ensenyaments, a la vegada que vol ser un punt d'intercanvi entre estudiants, professors, investigadors i professionals de prestigi reconegut.  En aquest sentit, l'Escola de Postgrau és una Unitat de gestió que té com a missió coordinar, gestionar i impulsar l'oferta formativa de formació continuada de la UAB.

Per aconseguir aquests objectius l'Escola de Postgrau s'organitza en les Unitats tècniques següents:

Suport Tècnic als programes específics: