Secretaria Tècnica

Secretaria Tècnica

És l'encarregada de la coordinació amb les persones responsables de cada unitat tècnica i l'execució del contingut del programa dissenyat per la direcció de l'Escola de Postgrau.

Responsable: Francisco Cuevas Ruiz

Adreça electrònica: ep.secretaria.tecnica@uab.cat

Secretària: Elisabeth Pulido Vico

Adreça electrònica: escola.postgrau@uab.cat

Telèfon: +34 93 581 34 30