Unitat d'Economia

Unitat d'Economia

La Unitat d'Economia de l'Escola de Postgrau s'encarrega de la comptabilització i distribució dels ingressos rebuts en concepte de matrícules d'Estudis Propis i de taxes administratives dels mateixos (Titols, Certificats...).

A la vegada emet i fa el cobrament de les factures de la UAB relacionades amb els Estudis Propis i la transferència formativa.

Com a servei de la UAB també gestiona el pressupost de despeses de l'Escola de Postgrau i dels projectes específics associats a l'escola (Universitat a l'Abast, MOOC, CITIUS).

La Unitat d'Economia assessora en l'elaboració dels pressupostos econòmis dels Estudis Propis, i supervisa i controla les liquidacions econòmiques dels mateixos.

Horari de presència a l'oficina: De 9:30 hores a 14:00 hores

Responsable:

Araceli Martos Valverde

Cap de la Unitat d'Economia

Adreça electrònica: ep.economia@uab.cat

Telèfon: +34 620 36 27 63 - Ext. 6129

Altres adreces i telèfons:
Per temes relacionats amb facturació:

Adreça electrònica: ep.factures@uab.cat

Telèfon: + 34 660 199 778 - Ext. 6828

Per temes d'ingressos:

Adreça electrònica: ep.ingressos@uab.cat

Telèfon:  + 34 93 581 32 65