Crea la teva oferta

Porta'ns l'empresa on vols fer pràctiques

Si ja has fet pràctiques durant el grau a una empresa i vols continuar creixent a dins la mateixa, t'indiquem quin és el procediment per crear la teva oferta CITIUS.

 1. Busca una empresa
  Busca una empresa que necessiti incorporar un estudiant en pràctiques durant 11 mesos. Pots explica-li què és i com funciona CITIUS mitjançant el dossier informatiu per a empreses.
 2. Signatura del conveni de col·laboració
  Si l'empresa té interès a formar part del programa CITIUS signa el conveni de col·laboració amb la UAB.
 3. Matricula't
  L'equip de CITIUS es posarà en contacte amb l'estudiant mitjançant un correu electrònic per demanar-li la documentació necessària per dur a terme la matriculació i se'l citarà per signar el seu conveni.
 4. Comença el programa
  Finalment l'alumne rep l'accés a les plataformes i ja pot començar les pràctiques i les classes.