Presentació

Estudiants CITIUS
CITIUS ofereix la possibilitat als nous titulats, amb independència de la seva titulació i universitat d'origen, de conèixer el funcionament d'importants empreses, d'integrar-se i formar part del mercat laboral, ampliant la seva formació universitària.

CITIUS ofereix la possibilitat, als graduats de qualsevol àrea de coneixement, de formar-se en la gestió empresarial combinant aprenentatge a través de l'experiència i mitjançant la formació acadèmica.
CITIUS és un programa de formació dual que atorga als estudiants el títol de màster en gestió empresarial, si es superen les pràctiques empresarials, 30 crèdits ECTS, i la formació acadèmica, 45 crèdits ECTS.

Les pràctiques empresarials del màster es desenvoluparan durant 11 mesos, a raó de 35 hores setmanals. Durant un període de 12 mesos l'estudiant ha de realitzar les pràctiques i cursar les sis assignatures de formació acadèmica. Els estudiants disposaran de 18 mesos, des de la seva incorporació al màster, per a lliurar el TFM de 9 crèdits. Tanmateix, es podrà sol·licitar una pròrroga de 6 meses pel lliurament del TFM, mitjançan una instància, que haurà de ser aprovada per la coordinació. La prorroga será pels 6 mesos següents als 18 mesos atorgats inicialment. La pròrroga comporta una nova matrícula a l'assignatura TFM. El TFM serà tutoritzat per professorat universitari. També podrà estar tutoritzat per professionals de l'empresa on es realitza les practiques, si el TFM es fonamenta en analitzar un tema vinculat directament a l'empresa i aquesta ho sol·licita.

Objectius

El principal objectiu formatiu del màster és proporcionar als graduats i graduades formació en gestió empresarial que faciliti la seva incorporació laboral a l'empresa, que faciliti el seu aprenentatge i ocupabilitat. El màster busca dotar a l'alumne de les eines necessàries que li permetin adaptar els seus coneixements al món empresarial. La combinació de pràctiques i formació acadèmica té per finalitat oferir a l'estudiant un aprenentatge més eficient, ja que aprèn fent i estudiant, i afegeix al seu currículum una experiència empresarial molt valuosa en el món laboral.


El Màster en Gestió Empresarial busca la incorporació eficaç de qualsevol graduat o graduada a la gestió empresarial.

L'oferta d'assignatures obligatòries garanteix uns coneixements mínims de gestió empresarial i l'optativitat permet ampliar aquests coneixements en funció de l’interès, formació i objectius de l'alumne.

Requisits d'accés

El programa CITIUS, Màster i Postgrau en Gestió Empresarial s'adreça als graduats de qualsevol universitat i estudi.

Els estudiants que poden accedir al programa han de complir els següents requisits:
- Disposar del títol oficial de graduat universitari, homologat o homologable durant els darrers 6 anys anteriors a la sol·licitud de la beca
- Ser ciutadà espanyol o de la Unió Europea (criteri que no s’aplicarà si l’empresa ho justifica) o tenir permís de residència.
- Ser menor de 30 anys
- No haver obtingut plaça amb anterioritat al programa

Sortides professionals

- Aplicació de les seves capacitats i habilitats a qualsevol àmbit de la gestió empresarial, tant dins de la micro empresa o de la pime, com dins de qualsevol departament d'un gran grup empresarial .
- Pràctica de tasques de consultoria en àmbits específics com el màrqueting o les finances.
- Dur a terme tasques de direcció a departaments com ara màrqueting, operacions, finances, etc a grans empreses.
- Realització de tasques de gestió dins de l'àmbit de l'empresa pública o institucions públiques.
- Realització de tasques de gestió per a petites empreses.
- Creació d'empreses pròpies.
- Creació de projectes propis integrats en l'estratègia d'una gran empresa (Intra-emprenedoria).

Contacte

Marta Pérez García

Telèfon: 935813125

Correu electrònic: p.citius@uab.cat

Web: http://citius.uab.cat/

Màster propi UAB

15a Edició
Places: 50
Orientació: Professional
75 ECTS
Codi de l'estudi: 1855/15
Preu: 4950 ¤
Preu especial: 4455¤
Col·lectiu d'aplicació: ALUMNI UAB Premium

Veure el detall del preu

Modalitat: Semipresencial
Lloc: Escola de Postgrau, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)
Dates: del 01/10/2020 al 31/03/2022
Idioma de docència:
Castellà (75%), Anglès (25%)
Centres responsables:
Escola de Postgrau
Títol que s'obté:
Màster en Gestió Empresarial

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.