Equip

Equip del programa CITIUS

Direcció
Dra. María Valdés Gázquez

Coordinació acadèmica
Dra. Carlota Menéndez Plans

Equip tècnic
Sra. Marta Pérez García marta.perez@uab.cat

CONTACTE PROGRAMA INSTITUCIONAL CITIUS
– Correu general Programa Institucional CITIUS p.citius@uab.cat
– Telèfon del Programa Institucional CITIUS +34 630 016 498