Preguntes freqüents

S'ha d'haver estudiat a la Universitat Autònoma per poder accedir al programa?

NO. El programa està obert a tots els candidats que compleixin els requisits d'admissió i superin els processos de selecció, independentment de la universitat de procedència.

 

Puc matricular-me a CITIUS sense tenir unes pràctiques assignades?

NO. Per poder matricular-te a CITIUS, és necessari que tinguis assignat un lloc de pràctiques. 

 

Com puc accedir a CITIUS?

Per accedir-hi, hi ha diferents vies:

Participar als processos de selecció de les ofertes de pràctiques publicades pel PROGRAMA CITIUS a Infojobs, o publicades a l'apartat ofertes de pràctiques d'aquesta web. L'equip de CITIUS farà una primera selecció dels candidats compatibles i l'empresa triarà el candidat final.

Participar en processos de selecció d'estudiants en pràctiques publicats directament per les empreses col·laboradores a diferents portals d'ocupació. L'empresa porta a terme tot el procés de selecció i notifica a CITIUS el candidat final per procedir a la seva matrícula.

Buscar, de forma autònoma, una empresa on vulguis portar a terme les teves pràctiques. Des de l'equip de CITIUS contactaríem amb l'empresa per informar sobre el programa i dels passos a seguir per establir un conveni de col·laboració.

Si em busco unes pràctiques, quines condicions han de tenir?

Les pràctiques han de tenir una durada d'un any en horari compatible amb el calendari del Màster. La jornada màxima establerta serà de 7 h/dia i l'estudiant rebrà un ajut a l'estudi.

Els seus continguts seran compatibles amb la titulació que s'obtindrà al finalitzar els estudis. És important que existeixi coherència entre les funcions a realitzar i el programa formatiu i acadèmic del màster.

 

Podria a través de CITIUS allargar les meves pràctiques de grau?

És habitual que els alumnes de 4rt curs hagin estat fent pràctiques en una empresa. Si alumne i empresa estan interessats en formalitzar un conveni de col·laboració amb CITIUS, des del programa informarem a l'empresa dels passos a seguir i dels requisits necessaris. Alhora, es valoraran les funcions a portar a terme per l'alumne per garantir la coherència amb les objectius del programa i els continguts del màster.

L'import de l'ajuda a l'estudi, és el mateix a totes les empreses?

NO. Hi ha un import mínim de 650 euros però algunes empreses fan una aprotació superior que aquesta pacta amb l' alumnat

 

El títol que obtindré és oficial?

No. Un cop superat el programa s’obtindrà un Títol Propi de Màster en Gestió d'Empresa, otorgat per la UAB.

 

El títol quan i on es demana?

Un cop avaluades i aprovades totes les matèries matriculades (incloses les pràctiques i el TFM), l’equip del programa CITIUS es posarà en contacte amb tu per informar-te sobre la normativa vigent respecte l’obtenció de títols o certificacions acadèmiques, i t’enviarà tota la documentació necessària per poder-ho demanar.

És obligatòria la contractació d'aquesta pòlissa?

SI. És obligatòria per a poder formalitzar la matrícula.

 

La pòlissa té cobertura a l'estranger?

Té cobertura a l'estranger durant tres mesos consecutius, a excepció de viatges a EEUU (existeix possibilitat d'ampliar-ho).

 

En cas d'haver d'utilitzar la pòlissa, amb qui haig de contactar?

Directament amb Omnibus: Telf 93 241 21 38. Consell de Cent, 445 Esc.B 1º 3ª-08013 Barcelona

 

Quan contracto la pòlissa, quines dates d'inici i finalització haig de posar?

La data d'inici serà la mateixa en la que s'inicia el conveni de pràctiques. La de finalització serà la data final del conveni + 7 dies.