Unitat Tècnica de Programació Acadèmica

Unitat Tècnica de Programació Acadèmica

És la unitat encarregada de gestionar la tramitació i l'aprovació dels títols i de les propostes de plans d'estudi de formació pròpia de la UAB, tant pel relatiu a nous estudis com a les renovacions dels mateixos. També té l'encàrrec de garantir l'acompliment dels procediments de Qualitat fixats per la UAB.

Responsable: Miquel Anguera Lasheras

Adreça electrònica: ep.propostes.formacio@uab.cat

Telèfon: 699 480 191