• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 3045/10
 • 10a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 1 ECTS
 • Inici: 31/01/2022
 • Final: 04/02/2022
 • Places: 15
 • Orientació: Professional
 • Preu: 795 €
 • Preu especial 636 €
  Col·lectiu d'aplicació: Socis de la Asociación Española en Bioseguridad AEBioS Cal acreditar-ho enviant el rebut de pagament de l'any 2020 al mail ep.uau@uab.cat
 • Idioma de docència: Castellà (90%), Anglès (10%)
 • Lloc: Facultat de Veterinaria, UAB, Bellaterra (Barcelona)
REPROGRAMACIÓ DE DATES PER COVID'19. PREVIST INICIALMENT PER A L'OCTUBRE DEL 2020 ES POSTPOSA AL 14 DE JUNY DEL 2021

Malgrat la creixent demanda d'experts en bioseguretat en el context de les noves tecnologies biològiques i el interès social emergent en aquest camp (organismes modificats genèticament, nous virus, malalties emergents, bioterrorisme, etc.), no existeix en aquest moment, a l'Estat Espanyol, cap oferta formativa de postgrau en aquest tema. Aquest curs (mòdul bàsic) ha de ser el punt de partida cap a una formació en bioseguretat més específica que, cursada íntegrament permeti obtenir les competències per a desenvolupar una carrera professional com a tècnic en bioseguretat. Es proposa l'organització d'aquest curs com a primer pas en la generació d'un Màster de Postgrau propi en Bioseguretat, al que podrien tenir accés tant graduats en ciències biomèdiques (Biologia, Farmàcia, Medicina, Veterinària, Genètica, Microbiologia, Ciències ambientals, Biotecnologia, Biomedicina, Bioquímica, etc.) com professionals de la industria farmacèutica i del sector sanitari o zoosanitari que hagin de treballar en instal.lacions de contenció biològica.

Continguts

- Introducció a la bioseguretat.
- Normativa.
- Introducció a l'avaluació i gestió del risc.
- Control del risc.
- Resposta davant emergències biològiques.
- Gestió de residus.
- Transport de material biològic.
- El programa de bioseguretat.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Facultat de Biociències
Facultat de Veterinària

Centres col·laboradors

Comitè de Bioseguretat de la UAB
Centre de Recerca en AgriGenòmica (CRAG)
Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA)

Contacte

Isidre Gibert Gonzalez

Telèfon: 935812050

Vols rebre més informació?