Curs en Estratègies en Bioseguretat i Biocontenció

Si vols adquirir o ampliar les teves competències en bioseguretat aquest és el teu curs. Pioner a l'estat, la seva qualitat està avalada per les múltiples edicions realitzades i el seu magnífic panell de professionals.

 • Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 3045/13
 • 13a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 3 ECTS
 • Inici: 27/01/2025
 • Final: 28/02/2025
 • Places: 15
 • Orientació: Professional
 • Preu: 900 €
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: Facultat de Veterinaria, UAB, Bellaterra (Barcelona)

En un context on la biotecnologia, l'edició genètica, les malalties emergents i reemergents, les resistències als antibiòtics, les pandèmies, les teràpies gèniques, les noves vacunes, els biobancs, la biologia sintètica, el guany de funcions o el bioterrorisme, entre d'altres, cobren cada vegada més rellevància, també ho fa la necessitat d'un perfil de professional expert en la gestió del risc biològic.

Aquest curs (teòric-pràctic) és el punt de partida cap a una formació en bioseguretat més específica que permeti obtenir les competències necessàries per a desenvolupar una carrera professional com a tècnic superior en bioseguretat.

Organitzat per les facultats de Biociències i de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), compta amb la col·laboració del Comitè de Bioseguretat (CBS) de la UAB, del Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA), del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) i de l'Hospital Clínic de Barcelona, i amb instal·lacions de biocontenció de referència que podran ser visitades.

El curs està preferentment dirigit a responsables en bioseguretat, tècnics en prevenció de riscos laborals, gestors de laboratori, graduats i professionals del sector biomèdic, biotecnològic, veterinari i agroalimentari que vulguin adquirir coneixements bàsics en matèria de bioseguretat i biocontenció, en els seus aspectes biològics, tècnics i normatius.

El programa del curs està dissenyat d'acord amb els principis de la norma ISO/TS 5441:2024 "Competence requirements for biorisk management advisors" i està avalat per l'Asociación Española de Bioseguridad (AEBioS). El curs compta amb un professorat altament especialitzat i experimentat, pertanyent a diferents universitats, centres d'investigació i empreses del sector.

El detall dels continguts i programa del curs poden descarregar-se d'aquest enllaç:
https://www.uab.cat/ca/bioseguretat/doc/programa-ebb.pdf

Continguts

- Introducció a la bioseguretat.
- Avaluació del risc biològic
- Control del risc
- Bioseguretat​ en àmbits especialitzats
- Pràctiques

Sortides professionals

Assessors de bioseguretat, gestors de laboratori, tècnics de prevenció de riscos laborals,
graduats i professionals del sector biomèdic, biotecnològic, veterinari i agroalimentari que
requereixin coneixements en matèria de bioseguretat i biocontenció, en els seus aspectes
biològics, tècnics i normatius.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Facultat de Biociències
Facultat de Veterinària

Centres col·laboradors

Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA)
Comitè de Bioseguretat de la UAB
Centre de Recerca en AgriGenòmica (CRAG)
Hospital Clinic Barcelona

Contacte

Esther Julian Gomez

Informació addicional

https://www.uab.cat/ca/bioseguretat/doc/programa-ebb.pdf

Més informació

Vols rebre més informació?