• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 1853/54
 • 54a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 5 ECTS
 • Inici: 27/09/2021
 • Final: 24/11/2021
 • Places: 45
 • Orientació: Professional
 • Preu: 1650 €
 • Preu especial 1450 €
  Col·lectiu d'aplicació: Personal de centres públics europeus d'investigació
  Preu especial 1150 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumnes esfera UAB
  Preu especial 430 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumne matriculat al doctorat UAB
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: Facultat de Veterinària. Campus UAB. Bellaterra (Barcelona)
Aquest curs té com a objectiu donar resposta als requisits de formació requerits pel RD 53/2013 i la Directiva EU 63/2010. Aquesta legislació defineix, entre d'altres, dues funcions per als quals es requereix capacitació prèvia i que són rellevants si es vol realitzar el doctorat en una àrea que requereix la utilització de models animals: la realització de procediments i el disseny dels procediments i projectes. A més el curs cobreix els requisits necessaris per a les funcions de cura dels animals i d'eutanàsia.

La realització d'aquest curs permetrà poder obtenir la capacitació per realitzar (funcions a, b i c segons el Decret 53/2013) i dissenyar (funció d segons el decret 53/2013) procediments en els quals es requereixi la utilització de models animals.

L'acreditació de FELASA, a més de garantir uns estàndards de qualitat, facilita el reconeixement d'aquestes capacitats en els països de la Unió Europea.

Les dues primeres setmanes del curs són presencials. Les posteriors són de treball individualitzat (resolució de casos pràctics) que es lliurarà per correu electrònic.

Continguts

- Legislació nacional i europea sobre protecció dels animals d'experimentació.
- Ètica, benestar animal i 3R.
- Biologia bàsica de les espècies de laboratori.
- Cura, sanitat i maneig dels animals.
- Benestar animal.
- Refinament en els procediments experimentals.
- Anestèsia per a procediments menors.
- Anestèsia per a cirurgia o procediments de llarga durada.
- Principis de cirurgia.
- Disseny procediments i projectes.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Facultat de Veterinària
Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia

Centres col·laboradors

FELASA

Contacte

Patrocinio Vergara Esteras

Telèfon: 935811848

Informació addicional

http://pagines.uab.cat/anilab/

Vols rebre més informació?